Publicitat

Vanessa Bretxa

Vanessa Bretxa

Més informació

Opinió Vanessa Bretxa

Les normes d’ús lingüístic als territoris de parla catalana

En societats en què hi ha llengües en contacte és essencial entendre i conèixer les pautes o normes d’ús lingüístics intergrupals. Sabem que la socialització lingüística regeix el comportament de l’individu, d’aquesta manera, l’individu actua d’acord a expectatives i sancions socials presents en una determinada comunitat. En el cas concret dels territoris de parla catalana, és clau analitzar quina és la llengua associada a les relacions intergrupals o amb desconeguts. Les enquestes a partir de les quals analitzarem les normes d'ús lingüístic són: les Enquestes d’Usos Lingüístics (EUL) de Catalunya, Illes Balears, la Franja i l’Alguer, i els estudis d’Andorra. No hi ha dades disponibles ni del País Valencià ni de la Catalunya del Nord.

Abans d’endinsar-nos a conèixer la relació entre les normes lingüístiques cal fer un pas previ, ja que no es pot esperar que una persona s’adreci al seu interlocutor en català si no té la competència lingüística adequada. Així doncs, primer cal avaluar les competències lingüístiques dels informants. Observem que poc menys del 20% de la població de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i la Franja diuen no saber parlar català. Andorra és el 10% i a l’Alguer i a la Catalunya Nord arriba al 50% de la població. Per tant, hem ubicat a les persones que no saben parlar català en una categoria a banda per evidenciar aquest fet i acostar-nos més clarament a la realitat sociolingüística. No s'ha fet el mateix en el cas de les altres llengües oficials als territoris (castellà, francès o italià) perquè pràcticament el 100% de la població diu saber-les parlar.

Un cop aclarit el col·lectiu que no podria seguir una conversa en català. Analitzem la freqüència amb què s'inicien converses en català amb desconeguts en els diferents territoris. Andorra és el territori on més població diu començar una conversa en català amb un desconegut, concretament el 42% de la població (27.300 habitants). El segon territori és la Franja, on un 38% (15.400 habitants) dels parlants diuen començar sempre les converses en català. A Catalunya i a les Illes Balears, el percentatge baixa lleugerament, a l’entorn d’un 25% (1.540.000 i 229.000 habitants, respectivament), és a dir, 1 de cada 4 ciutadans diu que sempre inicia les converses en català. Finalment, a l’Alguer aquest percentatge queda reduït al 4% (1.600 habitants).

L'edat constitueix una de les variables principals a l’hora d’explicar les dinàmiques sociolingüístiques en situacions de llengües en contacte. Tal com es mostra al gràfic 1 es detecta que a tots els territoris l’ús del català en iniciar una conversa és superior entre les generacions més grans que no entre les generacions més joves. Aquest és un element d’alerta en els processos de substitució lingüística. Tot i així, cal diferenciar entre tres tipus de territoris:

 • El procés de substitució és especialment clar en dos territoris: la Franja i l’Alguer. A la Franja hi ha uns 49 punts de diferència entre els més grans i els més joves i l'Alguer, la diferència és d'uns 8 punts, però la freqüència d’ús en les generacions més gran no arriba ni al 10%. El cas concret de la Franja és el més preocupant perquè exemplifica el moment actual de reculada d’ús espontani de català entre les generacions més joves.

 • El model de Catalunya i Andorra mostren un perfil en forma d'ham a l'esquerra, un perfil que mostra una reculada de la freqüència d’ús espontani de català des de les generacions més grans fins a les adultes joves i una lleugera recuperació entre les generacions dels joves.

 • Les Illes Balears presenten un model a mig camí entre Catalunya i la Franja però amb la diferència que les generacions més joves no es visualitza una lleugera recuperació.

 

 

Gràfic 1 Percentatge de persones que diuen iniciar sempre converses en català segons l’edat en els diferents territoris.

En resum, pel que fa a les normes d’us lingüístic pel que fa als territoris on hi ha dades disponibles, és a dir tots menys el País Valencià i la Catalunya del Nord:

 • Andorra és el territori on hi ha més ús espontani del català. Prop del 70% de la població diu iniciar sempre o molt sovint converses en català i el 30% diu que poques vegades o mai s’adreça a ningú en català. No és estrany que aquest territori lideri l’ús de català amb desconeguts ja que a Andorra és el territori on el coneixement de català és més alt en totes les habilitats lingüístiques i és l'únic territori on el català és la única llengua oficial.

 • A Catalunya i a les Illes a l’entorn del 50% de la població diu iniciar sempre o molt sovint converses en català, i a l’entorn d’un 50% diu que poques vegades o mai inicia una conversa en català. Tot i que hi ha clares diferències entre aquests dos territoris segons l’edat. Catalunya presenta un model de lleugera recuperació lingüística en les generacions més joves que no es visualitza en el cas de les Illes Balears.

 • La Franja és on demolingüísticament el català hi té més presència com a llengua inicial, és a dir, hi ha més probabilitat que el desconegut amb qui es comença a parlar sigui catalanoparlant inicial. Tanmateix, la Franja és el territori que està patint actualment un procés de substitució galopant pel que fa l’ús espontani del català en les generacions més joves.

 • L’Alguer, és el territori on el català és més feble en àmbits espontanis. Com a conseqüència dels baixos nivells de coneixement de la llengua per part de la població. Només a l’entorn del 20% diu iniciar sempre o molt sovint converses en català davant d’un 80% que diu que poques vegades o mai s’adreça a ningú en català.

 


Opina

Configuració
 • alexpv 1.882 2 876 👍 1.025
  De fet una de les coses més sagnants és la manca de compromís per canviar les ja obsoletes lleis de normalització lingüística. Al PV, la LUEV diu que com a valencià, tens el dret a conéixer i usar el català, però no diu res de l'obligatorietat que sí que es demana a la Constitució espanyola del 78 amb el castellà.
  Per tant, estem fotuts lingüísticament fins que no es faça i s'aplique una llei de protecció real del català obligant els residents a saber fer-ne ús! .
Publicitat
Publicitat

Fòrums

 • 9.205.610 missatges
 • 217.890 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat