Vanessa Bretxa

Vanessa Bretxa

Més informació

Opinió Vanessa Bretxa

Qui comença una conversa en català?

L’objectiu principal d’aquest apunt és presentar unes quantes dades sobre la freqüència en què els catalans inicien converses en català a partir de les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2013 (EULP13). Entrada, però, partim de la base que el comportament lingüístic dels individus està rutinitzat i organitzat. D'una banda, entenem que la parla, com moltes de les accions humanes quotidianes, està dirigida des de la subconsciència a partir de l’experiència que es va acumulant al llarg del procés de socialització de l’individu. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que en siguem o no conscients les interaccions humanes no són caòtiques sinó que són estructurades, organitzades i força sovint previsibles. D'aquesta manera doncs, les pautes o normes socials fan possible la convivència i la interpretació comunicativa dels éssers humans (Bastardas 1996). Així doncs, el comportament lingüístic és fàcilment convertit en rutina, en norma i en expectativa.

Quanta gent és capaç de tenir una conversa en català?

Abans de conèixer qui comença una conversa en català cal fer un pas previ, ja que no es pot esperar que una persona s’adreci al seu interlocutor en català si no el sap el parlar. Segons les dades de l’EULP13 el 15% de la població de Catalunya de 15 anys o més (concretament, 870.000 persones) diu que no sap parlar català. Així doncs, el 85% dels catalans sap parlar català. En el cas del castellà és el 99,7% de la població que diu saber-lo parlar, és a dir, tota la població.

Qui inicia una conversa en català?

El 51%, que representen al voltant de 3 milions de persones, diu iniciar sempre o molt sovint converses en català. A l'entorn d'1 milió de persones (18% de la població) diu iniciar poques vegades una conversa en català, i un 31% (1,8 milions de persones) diu que mai inicia una conversa en català.

És important el lloc de naixement? Sí, l'origen geogràfic familiar, és a dir, el lloc de naixement dels individus i el dels seus pares és la variable sociodemogràfica que més explica la probabilitat que una persona iniciï una conversa en català o no. El 89% dels informants que tant ells com els seus progenitors han nascut a territoris de parla catalana (TPC) diuen iniciar sempre o molt sovint converses en català. A l'altre extrem, trobem els nascuts a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger on només el 18% diuen iniciar converses en català.

El poble on vivim és rellevant? Sí, si voltem per Catalunya hi ha haurà més probabilitat que algú comenci a parlar amb nosaltres en català segons on ens trobem. Si agafem de mitjana el que passa a Catalunya, podem identificar tres grans grups territorials:Finalment, per saber qui comença una conversa en català, com ja és d'esperar, cal tenir en compte els seus usos lingüístics quotidians. Tots els catalanoparlants habituals diuen iniciar sempre o molt sovint converses en català (100%, 1.600.000 habitants). A l'entorn del 70% del grup dels alternadors, és a dir, que utilitzen tant el català com el castellà habitualment, diu iniciar molt sovint converses en català. Finalment, els dos últims grups - castellanoparlants habituals i al·loglots no usuaris del català - tenen uns comportaments molts semblants. A l'entorn d'un 60% diuen no saber parlar català o no iniciar mai converses en català, i menys d'un 5% diu iniciar converses en català.

En resum, la meitat dels catalans diuen començar sempre o molt sovint converses en català però aquest fet encara està molt relacionat a l'origen geogràfic familiar i a l'entorn sociolingüístic més proper. Així doncs, el català encara li queda força marge per convertir-se en la llengua franca i anònima dels catalans. A l'entorn d'un terç dels catalans diu que mai comencen converses en català, i una bona part d'aquests han nascut fora de Catalunya, això vol dir, que calen polítiques més actives per a la promoció de l'aprenentatge i l'ús de la llengua al carrer.

Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 8.876.197 missatges
  • 207.039 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums