Vanessa Bretxa

Vanessa Bretxa

Més informació

Opinió Vanessa Bretxa

L'estat del català a Catalunya: 5 idees clau

El català té futur? El català va bé o s'està morint? El bilingüisme mata? Arreu trobem opinions i tertulians que parlen de la salut del català però pocs fan referència a les dades empíriques que tenim a l'abast per respondre aquestes preguntes. Calen més dades i menys percepcions i opinions! A continuació presentaré un resum de cinc idees sobre l'estat del català actualment a partir de les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics (EULP) 2013. També tenim disponibles les dades de les dues edicions anteriors de l'enquesta (2003 i 2008).

0. Context demogràfics: la població estrangera s’ha duplicat en 10 anys
En la última dècada Catalunya ha augmentat extraordinàriament la seva població, concretament ha passat de 6,3 a 7,5 milions d'habitants. Això representa un guany de més d'1milió de persones en 10 anys! Aquest creixement s’explica per la onada migratòria que ha arribat a Catalunya principalment per motius laborals. Així doncs, actualment ja podem dir que la majoria de la població (55%) té els seus orígens familiars fora de Catalunya.

1. Coneixements lingüístics: el coneixement de català és notable, però no arriba a tota la població
La gran majoria (94%) de la població de Catalunya entén el català i un 80% el sap parlar. Per tant, un de cada cinc adults no sap parlar català (20%) i aquest és un límit important pels usos orals. Vist des d'una altra perspectiva, el 48% de la població (3 milions de persones) tenen un nivell alt de català en totes les habilitats (entendre, parlar, llegir i escriure). En contrast trobem que un 88% de la població té un nivell alt de castellà en totes les habilitats. Encara queda feina per fer!

2. Llengua inicial i d'identificació: el català té certa capacitat d'atracció
S’entén per llengua inicial (L1) la que la persona va parlar primer a casa quan era petit (origen lingüístic), mentre que la llengua d’identificació és aquella que considera com a pròpia. Les dades ens indiquen que la majoria de la població té com a llengua inicial i d'identificació el castellà (56% i 48% respectivament) seguits pels qui tenen el català (31% i 37% respectivament). Comparant aquestes dades observem una dinàmica que ja s'ha anat veient en edicions anteriors de l’enquesta: hi ha més persones que d'identifiquen i diuen tenir el català com a llengua d'identificació que els que la van aprendre de petits, és a dir, el català té certa capacitat d'atracció. Això no obstant, el castellà continua sent la llengua majoritària i els parlants d'altres llengües adopten més el castellà que el català.

3. Transmissió lingüística intergeneracional: el català avança però amb intensitats diferents
La transmissió lingüística intergeneracional, entesa com la llengua que els pares parlen als fills, és un indicador essencial de la vitalitat de les llengües. En el cas de Catalunya no hi ha trencament lingüístic intergeneracional, és a dir, el 100% dels catalanoparlants inicials transmeten el català al fills i les famílies bilingües català-castellà segueixen triant principalment el català per parlar amb els fills.

4. Usos lingüístics: una societat lingüísticament poc polaritzada
Els comportaments lingüístics de la societat catalana es mouen a l'entorn a dues llengües principals: català (41%) i castellà (53%). Això no vol dir que existeixin dues comunitats separades. Com ja hem vist, la majoria de la població és bilingüe i només un 20% de la població són parlants exclusius de castellà. Catalunya no és una societat polaritzada sociolingüísticament ja que la gent fa amics i famílies més enllà de la seva llengua inicial. Ara bé, en termes generals cal assenyalar que en la última dècada s'ha produït un retrocés significatiu de l'ús global de català: els nouvinguts han adoptat el castellà com a la llengua franca per relacionar-se amb la societat catalana.

5. Pautes d'ús lingüístic: una societat convergent
Els catalans convergim lingüísticament al nostre interlocutor? o mantenim la llengua en què hem començat la conversa? Les dades de l'EULP ens diuen que de cada 10 ciutadans de Catalunya, n'hi ha 6 que s’adapten lingüísticament al seu l’interlocutor en una conversa bilingüe tant en català com en castellà, és a dir, convergeixen. N'hi ha 3 que no utilitzen mai el català, és a dir, que no inicien cap conversa en català ni tampoc hi convergeixen lingüísticament i 1 de cada 10 no utilitza mai el castellà, és a dir, que no inicia converses en castellà ni tampoc hi convergeix.

Per més informació podeu consultar l'informe "Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau" aparegut recentment.
 

Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 8.876.197 missatges
  • 207.039 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums