Notícia

Les dones dediquen una major part dels seus ingressos a l'habitatge que els homes

A Catalunya elles dediquen un 52% del seu sou al lloguer, davant del 39% d'ells

La bretxa salarial fa que les dones dediquin una major part dels seus ingressos a l'habitatge que els homes. Concretament, a Catalunya, una dona ha de destinar el 51,58% del seu salari al lloguer, mentre que els homes hi dediquen el 39,47%. Si compren, elles destinen un 36,53% a la hipoteca i ells un 27,81%. Així ho constata un estudi del portal immobiliari pisos.com, que es basen en la bretxa salarial de 7.000 euros anuals que hi ha entre dones i homes a Catalunya. Cada mes, els homes cobren a Catalunya 2.292 euros de mitjana, davant dels 1.745 de les dones, segons les dades de l'institut espanyol d'estadística (INE).

Al conjunt d'Espanya, on la bretxa salarial és de 6.000 euros segons l'INE, les dones que opten per al lloguer han de dedicar un 46,08% del seu sou, davant del 35,55% dels homes. Si compren, elles destinen un 33,12% davant del 25,55%. La desigualtat fa que les dones triguen més temps en pagar un habitatge de compra: necessiten el salari íntegre de 5,6 anys davant dels 4,4 anys dels homes, per fer front a una hipoteca tipus de 113.328 euros. 

Així doncs, complir la recomanació del Banc d'Espanya de destinar un màxim del 35% del salari mensual a l'habitatge no és possible per a les llogateres de 14 comunitats espanyoles i les propietàries de sis. Només a Extremadura (31,44%), Castella-La Manxa (31,81%) i Galícia (34,82%) les dones poden destinar menys del 35% dels seus ingressos mensuals al pagament del lloguer. Les catorze comunitats restants es troben per sobre d'aquesta xifra i sis fins i tot superen la mitjana espanyola del 46,08%. La comunitat on les persones de gènere femení ho tenen més complicat és Madrid, on el pagament de la renda acapara el 66,21% dels seus ingressos, és a dir, 1.291 dels 1956 euros nets que ingressen mensualment de mitjana. Segueixen Balears (63,21%), el País Basc (55,84%), País Valencià (54,51%), Catalunya (51,85%) i Canàries (47,27%). 

En el cas de la compra hi ha sis autonomies que estan per sobre del 35% recomanat pel Banc d'Espanya. Destaca Balears, on les dones han de destinar més de la meitat del seu sou al pagament de la quota hipotecària (un 52,08%, concretament). Segueixen el País Basc (45,06%), Cantàbria (38,63%), Madrid (36,95%), Catalunya (36,53%) i La Rioja (36%). 


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat

Novetats

Fòrums

  • 9.208.323 missatges
  • 217.997 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat