Notícia

Joventut promou les activitats d’educació en el lleure i vetlla per la seva qualitat i seguretat

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya recorda la importància de complir la normativa vigent i destaca el valor d’aquestes activitats com a eina de creixement personal per infants i joves, sempre que es facin amb garanties

Ara que s’acosta l’estiu, tornen a prendre protagonisme les activitats d’educació en el lleure com són les colònies, els campaments, les rutes, els camps de treball i els casals d’estiu. Es tracta d’un ampli ventall d’activitats i propostes formatives que utilitzen el joc, la convivència i la descoberta de l’entorn com a metodologies vivencials d’aprenentatge. Tenen una llarga tradició a Catalunya, compten amb un sòlid arrelament social i juguen un paper important en el creixement personal de milers d’infants i adolescents, ja que contribueixen a transmetre’ls valors inclusius i els faciliten l’adquisició de competències personals i relacionals.

 

A Catalunya, el món del lleure es configura com un model divers, en què conviuen dos grans actors: les entitats educatives de base associativa i voluntària i les entitats de tipus empresarial. Unes i altres organitzen activitats al llarg de tot el curs, si bé és durant les vacances d’estiu quan aquestes activitats adquireixen més protagonisme i visibilitat. El Govern de la Generalitat dona ple suport i reconeixement al sector del lleure i treballa per difondre i posar de relleu el valor educatiu de la tasca que fa, així com la seva aportació en termes de cohesió social i de construcció d’una ciutadania activa i compromesa.

 

D’altra banda, la Generalitat, mitjançant la Direcció General de Joventut (DGJ), i en exercici de les competències sectorials que té atribuïdes, regula i supervisa el sector i treballa per garantir la qualitat i la seguretat de totes les activitats que es duen a terme arreu del territori català. Aquestes competències sectorials fan referència a tres grans àrees d’actuació:

 

- la formació de monitors/es i directors/es d’activitats d’educació en el lleure: el currículum, la durada dels cursos, les característiques de les pràctiques, els mètodes d’avaluació i, finalment, l’expedició de carnets i diplomes

 

- la regulació de les instal·lacions juvenils i el seu sistema de control i inspecció, que es fa de manera coordinada amb els consells comarcals

 

- la regulació de les pròpies activitats i el control mitjançant l’obligació de notificar-les

 

Així mateix, i en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil, es vetlla per atendre totes aquelles emergències que es puguin produir.

 

Finalment, la Generalitat recorda la necessitat i la importància que totes les entitats coneguin i respectin la normativa sectorial de lleure i, molt especialment, els requisits exigits al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquest Decret regula, entre altres qüestions, les ratios entre dirigents i participants, les assegurances obligatòries que cal contractar, les activitats que han de ser notificades obligatòriament a la DGJ i les condicions que han de complir les activitats amb pernoctació.

 

Assegurar-se que tots aquests requisits i condicions siguin respectats escrupolosament és una garantia per a la qualitat i la seguretat de les activitats i és, també, una bona mesura per mantenir el prestigi i assegurar la continuïtat del model català d’educació en el lleure construït col·lectivament durant dècades.

 

 

Més informació

 

Decret 267/2016

Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils

Contingut dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 9.297.763 missatges
  • 221.158 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat