Notícia

Les polítiques de joventut

El PNJCat pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn

Saps com s’estructuren les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya? Vols saber quins són els reptes, objectius i actuacions del Govern de la Generalitat en matèria de joventut fins al 2020? Ara pots consultar aquesta i molta més informació en un apartat específic del portal jove.cat.

 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a la política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.

 

Concretament, el PNJCat 2020 vigent es planteja fer front a set grans reptes que permetran facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves i apoderar la persona jove com a agent de canvi social. Aquests reptes es concreten en 36 objectius estratègics i 179 objectius operatius a treballar dins a 2020.

 

A més a més, el PNJCat 2020 incorpora i es desplega a través de l’acció dels agents implicats en les polítiques de joventut: Generalitat, Món local i moviment juvenil organitzat. Per aquesta raó s’articula a partir de tres grans projectes: el Projecte Govern, el Projecte Jove i el Projecte Territori. Cada projecte inclou l’elaboració d’un pla d’actuació per cadascun dels agents, que estableix les prioritats concretes, amb vigència de 4 anys, adaptades a la mirada específica i les problemàtiques que hauran de fer front aquests tres agents. Així doncs, del PNJCat 2020 es desprenen tres plans d’actuació:

-        el Pla d’actuació del Govern de la Generalitat, que és el Pla d’actuació de polítiques de joventut

-        el Pla d’actuació territorial 

-        el Pla d’actuació jove

 

El Pla d’actuació de polítiques de joventut (PAPJ) 2017-2020 és l’eina que concreta, planifica i articula el Projecte Govern, i estableix les línies estratègiques, els enfocaments i les actuacions per dur a terme des de l’Administració de la Generalitat entre 2017 i 2020 per a la consecució dels objectius del Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat) 2020.

 

El PAPJ 2017-2020, que va ser aprovat per Acord del Govern de 12 de setembre 2017, s’articula en:

-        Set grans reptes, que es corresponen als àmbits següents: educació, treball, habitatge, salut, participació, cultura, i cohesió i inclusió social.

-        Un eix instrumental.

-        Tres iniciatives transversals. 

 

REPTE 1: aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves

Es tracta de fer possible l’èxit en la trajectòria educativa del jovent, ja que aquest moment clau del seu cicle vital condicionarà la seva trajectòria futura i les seves condicions per a l’emancipació i per a la realització del seu projecte de vida. 

 

REPTE 2: aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves

Avançar en la transformació del model productiu i laboral català en un model més social i just, que ofereixi més ocupacions i millors i que reforci les polítiques adreçades a facilitar les transicions a la vida adulta i a millorar les condicions de vida de les noves generacions.

 

REPTE 3: aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves

La millora de la taxa d’emancipació juvenil i la facilitació de l’accés a l’habitatge del col·lectiu jove és una prioritat.

 

REPTE 4: promoure una vida saludable de les persones joves

Una nova actitud d’intervenció en matèria de salut que inclogui l’abordatge dels canvis estructurals en diferents àmbits (educatiu, laboral, domiciliar, etc.) com a aspectes fonamentals per a la salut i que avanci cap a un model de salut integral i centrat en el benestar, amb noves mesures i actuacions sobre la salut emocional de les persones joves i que incorporin l’educació emocional com un actiu.

 

REPTE 5: avançar cap a la corresponsabilitat, l’apoderament i la participació de les persones joves en l’àmbit col·lectiu

L’aposta és avançar i aprofundir en un nou model d’administració relacional, que contribueixi a la corresponsabilitat, la participació i l’apoderament de les persones joves.

 

REPTE 6: universalitzar la cultura entre la població juvenil. treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors

Atès que les persones joves tendeixen a tenir una concepció de la cultura més oberta i variada, el pla incorpora mesures i actuacions per ubicar la persona jove al centre, donant-li el protagonisme en la definició de l’oferta i el disseny de programes culturals.

 

REPTE 7:  avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva

Aquest repte del pla aborda diversos aspectes de caràcter estructural que són cabdals per a la garantia dels drets de les persones joves i per avançar cap a una societat més justa, cohesionada i inclusiva.

 

EIX INSTRUMENTAL

Basat en la recerca i generació de coneixement en matèria de joventut (com ara l’Enquesta a la joventut de Catalunya), el suport al desplegament de les polítiques al món local (com són les subvencions per a Plans Locals de Joventut) i l’accés a serveis adreçats a joves i les relacions internacionals.

 

INICIATIVES TRANSVERSALS

-        La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (formada pels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves);

-        El programa Garantia Juvenil

-        La mobilitat internacional dels joves, que compta amb programes com ara Eurodissea, Erasmus +, el Portal Móncat i les mesures del Govern per afavorir el retorn dels joves que han emigrat involuntàriament per motius laborals.

 

 

Més informació

Web sobre el PAPJ 2017-2020 a jove.cat

Vídeos del PAPJ 2017-2020 amb dades de pressupost i nombre d’actuacions relatives al Programa anual d’actuacions 2017


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 9.298.231 missatges
  • 221.180 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat