Notícia

Avança el procés d’elaboració del Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut

Treball, ensenyament i participació són tres dels principals temes que s’han marcat com a prioritaris en el procés impulsat per la Direcció General de Joventut per elaborar el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut

Durant el mes d’abril s’obriran uns espais de treball temàtics relacionats amb el desplegament al territori de les polítiques de joventut que culminaran el juny amb una trobada nacional de joventut. Com a resultat final, s’elaborarà un document estratègic com a punt de partida per generar eines i compromisos per desplegar el Projecte Territori del Pla Nacional de Joventut de Catalunya durant els propers anys (PNJCat-2020).

Un total de 422 municipis (44,6%) han participat a les taules territorials on s’ha explicat el procés d’elaboració del PATJ-2020. En concret, s’han convocat sis taules de demarcació amb referents tècnics i polítics comarcals dels consells comarcals i 42 taules comarcals per revisar la vigència de les prioritats detectades al PATJ-2016 i identificar-ne de noves.

Prioritat alta

La principal problemàtica detectada de les persones joves, segons el 69,3% dels participants, és el desenvolupament dels joves en el mercat laboral, amb unes taxes d’atur molt elevades i un empitjorament de les condicions laborals. L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar és la segona problemàtica detectada entre les persones joves. La tercera prioritat que han marcat els participants de les taules comarcals és la relativa implicació dels joves en mecanismes tradicionals i institucionals de participació, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i el col·lectiu juvenil.

Pel que fa a les problemàtiques relacionades amb les polítiques de joventut, la majoria dels professionals han destacat la limitació dels recursos, tant econòmics com humans i d’infraestructures.

Espais de treball

Durant el mes d’abril es realitzaran set espais de treball sobre diferents temes que tenen a veure amb el desplegament territorial de les polítiques de joventut. L’objectiu d’aquests espais és debatre posicionaments, propostes d’actuacions viables i cercar coresponsabilitats entre els diferents agents que treballen amb joves.

Trobada nacional de joventut

Tot aquest procés culminarà amb la celebració d’una trobada nacional de joventut, els dies 30 de juny i 1 de juliol, que servirà per posar en comú els continguts del PATJ-2020 entre el personal tècnic i els càrrecs electes de joventut.

Calendari dels espais de treball

- Cultura i joventut
Barcelona, els dies 5 i 19 d’abril

- Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
Barcelona, el dia 6 d’abril
Programa i inscripció

- Les dificultats en l'accés a l'habitatge
Barcelona i Tarragona, els dies 18 i 25 d’abril

- Habilitats per a la vida i conductes de risc
Girona, els dies 20 i 27 d’abril

- Abordatge de les violències en els equipaments juvenils
Barcelona, els dies 20 d’abril i 4 de maig

- Programes de transició escola-treball incorporant la perspectiva de mobilitat social
Barcelona i Lleida, els dies 26 d’abril i 3 de maig

- La participació del teixit social juvenil i les diferents formes de participació
Barcelona, el dia 27 d’abril


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 9.068.312 missatges
  • 213.370 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums