Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Les estacions fantasmes del Metro de Barcelona

Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715

nn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEl metro de Barcelona te un seguit d'estacions que, o be es feren però mai arribaren a funcionar, o be quedaren fora d'us i les clausuraren o reformaren profundament.

Les estacions aquestes segueixen allà soterrades i aturades en el temps enmig de la foscor.

Arreu a aquestes estacions perdudes se les anomena estacions fantasma.

Les estacions fantasma del mtro de Barcelona son tot un misteri que poca gent coneix.

Jo de petit vaig flipar un dia en veure mirant per la finestra del metro una estació de la linea 4 en la que no s'aturava mai el metro entre les estacions de Jaume I i Barceloneta (és la estació fantasma de Correus). El tema sempre em va intrigar, fa poc em va donar per investigar la cosa a fons i aqui teniu un breu resum amb imatges incloses de totes les estacions fantasmes del metro de Barcelona.

A Barcelona hi ha un total de 12 estacions fantasmes. 10 de metro, 1 dels Ferrocarrils de la Generalitat i 1 de Rodalies RENFE. Son les seguents:


A la Linea 1: Bordeta, Catalunya, Espanya, Santa Eulàlia i Universitat.

A la linea 3: Ferran i Travessera.

A la linea 4: Banc i Correus.

A la linea 5: Gaudí,

Als Ferrocarrils de la Generalitat: Avinguda de la Llum

A rodalies RENFE: Bifurcació-Vilanova.

-----------------------------------

 

Per que us feu una idea de com anaven les linees de Metro i FFCC aqui teniu un resum de com eren a l'epoca de la Guerra civil:


Gran Metropolità de Barcelona:

- Ramal Lesseps a Aragó (actual Passeig de Gràcia) que correspon a l'actual linea 3 del Metro.

- Ramal Aragó (atual Passeig de Gràcia) a Liceu, que correspon a l'actual linea 3 del Metro.

- Ramal Aragó (actual Passeig de Gràcia) a Correus, que correspon a l'actual linea 4 del Metro.

Ferrocarril Metropolità Transversal:

- Linea Santa Eulàlia (antiga) a Marina, que correspon a l'actual linea 1 del Metro.

Ferrocarril de Sarrià:

- Linea Catalunya a Muntaner, que correspon als actuals Ferrocarrils de la Generalitat.

L'any 1966 les línees estaven així:
nn

LES ESTACIONS DEL

nn

GRAN METROPOLITÀ

DE BARCELONA

nn

 

-----------------------------------------------------------------
LINEA LESSEPS-ARAGÓ (=PASSEIG DEnGRÀCIA)-LICEU
------------------------------------------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DEnFERRAN (“FERNANDO”)

nn

 


Línea: 3
n
nNota: La linea 3 va ser la primera linea que va tenir el metro i es coneixia com el Gran Metro de Barcelona.
n
nLloc on és: Entre les actuals estacions de Liceu i Drassanes.
n
nHistòria:

La linea 3 denl'actual Metro va ser la primera a fer-se i se la coneixia com "el GrannMetro". L'estació de Ferran formava part d'aquesta linea i quan es vaninaugurar el 15 d'abril de 1946 era la estació terminal. Crec que pelnfet de ser una estació final de linea només tenia una via, si fos així,nper les fotos que es conserven es dedueix que, a banda de només tenirnuna via, només tenia una andana. L'estació era sota la Rambla entre elnPlà de la Boqueria i el Carrer Ferran a uns 100-200 metres de l'estació denLiceu. Els accesos eren a la Rambla cantonada carrer Ferran, davant denon ara hi ha el Mac Donalds. Entre 1946 i 1968 va seguir essentnl'estació terminal de l'actual linea 3. L'any 1968 la linea founperllongada fins Drassanes i l'estació de Ferran quedà obsoleta ja quenel trajecte Liceu-Drassanes era massa curt per encabir-hi una estacionintermitja. El 1 de març de 1968 fou tancada al public i posteriormentndesmantellada. Durant les obres de remodelació del Liceu es va fer allànuna estació de fusta provissional. Ara, al terra de la Rambla a lancantonada amb Ferran, allà on era l'escala d'acces, hi ha una reixa denventilació que potser podria correspondre a l'estació. Sembla ser que de l'estació va acabar totalmentndesmantellada i ara només queda vestigis de l'andanes, el vestibul (separat de la resta en estar tapiat) i les entrades tapiades dels passadissos. L'andana no se si es conservanintacta o ha estat estretades o suprimida ja que sembla ser que aquesta estació tenia l'andana al lloc on despres s'hauria de foradar el tunel de tornada de la linea en allargar-la fins Drassanes amb la qual cosa s'hague de fer desapareixer. Els passadissos crec que estan senzers (com a minim els arcs) pero sembla ser que estan tapiats. Al vestibulnhe sentit a dir que s'hi instalaren transformadors de FECSA que correspondrien amb la reixa de ventilació que comento més amunt tot i que potser estan a un lloc que no te a veure amb l'estació. Actualment en passar amb elnmetro mirant amb cura entre Liceu i Drassanes es veu l'espai quenocupava, jo no les he vist pero pel que sembla es poden arribar a veuren2 porxades al lloc on eren les andanes i segons algunes dades es veu l'andana estreta per be que a altres llocs ho desmenteixen categòricament. També es veuen les rajolesnblanques de la paret (a la paret del costat contrari). Anant en direcció contrària no es veu res.
nL'estació de Ferran te una altra particularitat i es que als anys 20 es planejà prolongar el tunel del Funicular de Montjuic per sota el carrer Nou de la nRambla entre el Paral.lel (on es l'estació del Funicular actual) fins les Rambles enllaçant-lo amb el metro a l'antiga nestació de Ferran. Segons sembla hi había un projecte per nfer l'obra i no està massa clar si es va fer o no. Algunes fonts diuen que es va construir tot, altres que es nva fer una part, i altres que no es va arribar a fer res. Sembla ser que la tercera opció és la més probable.


Fotografies:

Obres del metro a les Rambles l'any 1924:L'andana:L'andana quan fou inaugurada el 1946:Reconstrucció digital del l'estació de Ferran:Reconstrucció digital de l'accés a l'estació de Ferran:


Reconstrucció digital de la boca del tunel de l'estació de Ferran que conduia a l'estació de Liceu:


nn

ESTACIÓ DE TRAVESSERA

Linea: 3

nNota: La linea 3 va ser la primera linea que va tenir el metro i es coneixia com el Gran Metro de Barcelona.
n
Lloc on és: Entre les actuals estacions de Fontana i Diagonal


Història:

Founprojectada per suplir el problema que duia el fet de que les estacionsnde Fontana i Diagonal estiguessin tant separades una de l'altra. En alguns llocs he llegit que nons'arribà a construir mai tot i que s'arribaren a expropiar edificis (potser només un, que es va acabar enderrocant) pernpoder fer les obres, en altres he llegit que realment si es construí però el que passa es quenmai s'inaugurà. Potser es va arribar a fer alguna obra però no es va acabar perque a algun lloc he llegit que el que es va fer només és rebaixar les parets del tunel i, npotser, contruir algun tunel per ubicar-hi les escales. Aquest és un detall que, per les dades que he trobat no està gens clar pero en principi no es va arribar a fer res tret d'enderrocar un edifici.

 

---------------------------------------------------------------------
 LINEA LESSEPS-ARAGÓ (=PASSEIG DEnGRÀCIA)-CORREUSnn
---------------------------------------------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DEL BANCn(=”BANCO”)

nn

 


nLínea: 4

Nota: La linea 4 antigament era un ramal de la linea l'actual linea 3nconegut com ramal Aragó-Correus del Gran Metro de Barcelona, això founaixí fins que es creà la linea 4 als anys 70.

n
nLloc on és: Entre les actuals estacions d'Urquinaona i Jaume I (a 200 metres de Jaume I).
n
Història:

Founconstruida l'any 1911 poc despres que l'Ajuntament construís un tunelnal llarg de la via Laietana quan aquesta fou oberta i re-urbanitzada.nL'Ajuntament instalà a aquest tunel un tram de linea que es va fernexpressament per arribar a aquesta estació des d'Urquinaona però mainfou oberta al públic. Aleshores a Urquinaona, ni enlloc de Barcelona,nhi havia metro. La estació del Banc tampoc no s'obri quan el metronarribà a Urquinaona i la linea baixà per Via Laietana i fou afegida anla linea del Gran Metro de Barcelona que ja va arribar fins a Jaume Inel 1925. El nom d'aquesta estació prové del fet que és prop de l'antiganseu del Banc d'Espanya. Esta sota l'actual plaça d'Antoni Maura, a lanconfluència entre Avda. de la Catedral i la Via Laietana. Fou unanestació molt petita, o com a mínim això es el que diuen a la majoria denllocs on he llegit quelcom d'ella. De tota manera a un lloc vaig llegirnel contrari, que era gran. Aquesta confusió prové del fet que en nonarribar a funcionar mai i ser tant antiga es tenen poques dades d'ella.nEs diu que va ser feta per a dur trameses dels diners recaptats a totesnles estacions de metro de la ciutat (i potser altres trameses de diner)nfins la antiga seu del Banc d'Espanya tot i que quan es construí encaranno havia metro enlloc, només tunels llestos a Via Laietana que es ferennquan es re-urbanitzà preveient instalar el metro. A l'edifici del Bancnd'Espanya, que és el que ara es seu de la Caixa de Catalunya (nonconfondre amb la seu de la Caixa que hi ha més amunt), es veu que es vanarribar a construir una mena de oficina subterrania per això tot i quenalguns autors diuen que l'estació tenia un acces directe a la cambrancuirassada del Banc. Un fet curiós es que realment el que fou seu delnBanc d'Espanya durant la República (crec que des de 1932) en el tempsnque es construí la estació del Banc no n'era pas la seu Fos com fosnsembla ser que aquests transports de diner s'havien de fer en un metronespecial al que anomenaven "el tren dels diners" que havia de circularnnomés de nit fora de l'horari habitual. Avui es conserva una andananmolt simple de només 1'40 m d'ample i 23 metres de llarg (que era lanmida original) que es visible només baixant de Urquinaona a Jaume I quencrec que és la única que va arribar a tenir aquesta estació tot i quenen alguns llocs diu que en tenia 2 i es conserven les dues. Segonsnalguns autors només tenia acces al Banc d'Espanya i no sortia anl'exterior, segons altres en tenia un per andana al costatnLlobregat/mar de la Plaça Antoni Maura (tot i que el Banc era al costatnLlobregat/muntanya). Tot en aquesta estació és un misteri i es sabennpoques dades del cert. Les dependències anexes no se com estan peronencara es conserva una escala d'acces que no se on dona exactament. Aranl'estació s'usa de magatzem de manteniment del metro (o com a minimns'ha usat en alguns moments per això). L'andana és curta, només te lanlongitud de poc més d'un vagó de metro de llarg ja que les descarreguesnde diners s'havien de fer només des de un vagó, això juntament amb lanexcesiva proximitat amb Jaume I va fer que mai s'usés malgrat formarnpart de la linea que baixava per via Laietana des de 1925.


Fotografies:

Lanvia del metro al tram entre Urquinaona i Jaume I, el que es veu al fonsniluminat o be l'entrant que es veu a la dreta crec que te quelcom anveure amb l'estació de Banc:
L'andana de l'estació de Banc:L'escala d'acces a l'andana de l'estació de Banc:

Planolnde la secció dels tunels de metro entre Urquinaona i el final de la VianLaietana (Correus), els més antics de tota la xarxa de Metro ja que esnferen abans inclus de que el metro existís en re-urbanitzar la VianLaietana i despres serien el anomenat ramal "Aragó Correus" del GrannMetro de Barcelona". En aquest ramal estaan  les antigues estacionsnCorreus i Banc i ara son encara en funcionament les de Jaume I inUrquinaona). Aquesta secció correspon al tramentre Urquinaona i Jaume Inde l'actual Linea 4, es a dir, el tram de tunel on està l'estació delnBanc. Les parets es feren de mampostería i la bòveda de filades dentotxanes. Es començaren al voltant de 1913 i es posaren en servei entrenels anys 1924-1926.


Construcció dels tunels de metro quan fou re-urbanitzada la Via Laietana. La fotografia és de novembre de 1913:
Les obres de construcció dels tunels de metro de Via Laietana el 1911:Una altra fotografia de les obres de construcció de la Via Laietana en la que es veuen les obres del Metro:L'edificinde l'antiga seu del Banc d'Espanya, avui seu de la Caixa de Catalunya,na la plaça d'Antoni Maura (confluència de l'Avinguda de la Catedral ambnVia Laietana). Sota aquesta plaça es troba l'estació del Banc.
nn

nn

ESTACIÓ DEnCORREUS (“CORREOS”)

nnnn

 


Línea: 4

Nota: La linea 4 antigament era un ramal de la linea l'actual linea 3 conegut com ramal Aragó-Correus del Gran Metro de Barcelona, això fou així fins que es creà la linea 4 als anys 70.


Lloc on és: Entre les actuals estacions de Jaume I i Barceloneta

Història:

L'estació de Correus no estava prevista a cap dels projectes de lanxarxa de metro, ni als inicials de P Muller de 1907 ni als de l'empresanGran Metropolità de Barcelona. Inicialment per arribar a la part baixande la ciutat des de Lesseps s'optava per continuar la linea principalndes de Ferran i fer-la passar pel passeig de Colom fins l'Estació denFrança. El projecte fou modificat ja que l'Ajuntament es negà anconcedir els permisos per seguir la linea si no es feia aprofitant elsntunels que el mateix ajuntament havia fet sota la via Laietana quan founoberta. Els tunels serien llogats a GMB i, ales hores, desde Jaume I esnva preveure arribar fins'estació de França construint una estacióndavant del nou edifici de Correus que s'acabava de construir justnaleshores.

L'estació es va construir de manera provisional ja que, en tenir unansola via, es pensava a desmuntar-la quan la prolongació de la línea capna l'estació de França aquesta requeris una doble via. Així doncs fou inaugurada el 20 de febrer de 1934 com a final del ramal del Gran Metro de Barcelona s'anomenaria Aragó-Correus i que ara forma part de la línea 4.

En ser estació final de linea tenia només una via i dues andanes, una ampla (andana 1) i una estreta de només 1'40 m d'ample (andana 2). Les andanes inicials eren curtes i només permetien l'arribada dels metros de un o dos vagons que aleshores s'usaven a aques ramal. L'any 1948 es decidí acabar amb la provisionalitat de l'estació i se li allargaren les andanes per tal que  podes servir amb metros de quatre vagons. Inicialment les parets no tenien el caracteístic revestiment de rajoles blanques de ceràmica de les estacions del Gran Metro de Barcelona però en unes obres als anys 60 serien enrajolades (pero amb rajola grisa).

Quan es feren les obres d'ampliació que donarien lloc a la linea 4 duent el metro fins la Barceloneta  i el Poble Nou l'estació de Correus queria massa prop de la nova estació de Barceloneta i, el 20 de març de 1972, acabaria essent tancada. Encara que s'havien abandonat els projectes inicials de dur la línea fins l'estació de França, les obres que es feren per arribar a Barceloneta també implicaren afegir una via de retorn i, per a poder-ho fer, l'andana ampla de la estació de Correus fou desmuntada deixant només intacta la andana estreta. L'estació també va ser desmantellada parcialment un cop tancada.

Al lloc on havia hagut els accesos de l'estació a la plaça on hi ha l'edifici de Correus ara hi ha uns respiradors. Inicialment, quan l'estació fou tancada, els respiradors eren les mateixes escales d'acces de l'estació tapades amb una reixa pero mantenint les baranes de pedra que sobresurten del terra. Posteriorment es desmuntaren les baranes i es deixà tot a nivell de terra amb una reixa per la que es podia passar caminant per sobre. Crec que això darrer es va fer a les obres de les olimpiades del 1992. Actualment les reixes hi son pero esta tot transformat ja que si mires sota ja es veuen les escales senzeres com abans sinò una part d'elles i un pou de ventilació. La reixa allargada que hi ha actualment està posada en sentit que tenien les antigues escales al mateix lloc on eren.

Actualment passant amb el metro si es mira be es possible veure-la pero només anant en una de les dues direccions. Crec recordar que és anant en direcció direcció Jaume I a Barceloneta. De Barceloneta a Jaume I no es veu res (podria ser a la inversa perque he trobat informacions contradictòries). En passar fins i tot el tren fa un tremolor molt rapid, suposo que això passa perquè el buit que genera l'estació deu crear una turbulència que fa tremolar el metro. El que crida més l'atenció son les rajoles amb les que estava decorada la paret del que havia estat l'andana ampla, l'andana estreta també es veu (crec que la estretaren més en fer les obres de continuació de la linea 4) i hi ha encara els bancs, els cartells de publicitat i les lletres on posa "Correos".nL'estació està parcialment desmantellada però seria aprofitable i s'ha parlat algun cop de reobrir-la. Sembla ser que ara, a banda de l'andana, només resta una part dels passadissos ja que el que duia al vestíbul i a la sortida va ser tapiat per poder instal.lar el ventilador del pou de ventilació. Crec que fa poc es varen instal.lar llums per iluminar el tunel però que encara no han funcionat mai.


Fotografies:

L'andana estreta de l'estació de Correus a principis dels anys 70:
n


L'andana ampla de l'estació de Correus (possiblement a principis dels anys 70):Les dues andanes de l'estació de Correus:L'andana ampla de l'estació de Correus el maig de 1955:Les taquilles de l'estació de Correus el maig de 1955:La sortida, el vestíbul, i el despatx del cap d'estació de l'estació de Correus el maig de 1955:
Obres prop de l'estació de Correus l'any 1970. La foto és de quan s'estava ampliant la linea 4 en direcció a la Barceloneta i el Poble Nou però no se si correspon a aquelles obres:
Cartell de 1972 anunciant el tancament de l'estació de Correus:

 

Tres fotos de l'andana estreta d'aquesta estació fetes el desembre del 2006 (la foto en blanc i negre es per comparar, fixeu-vos en la publicitat de Danone...):

L'antic acces a l'estació de Correus:Reixes al terra del carrer al lloc on hi havia l'acces a l'estació de correus l'abril del 2007 (avui es un pou de ventilació de la linea 4 pero encara es poden veure rastres de les escales d'accés):
------------------------------


nn

LESnESTACIONS DEL

nn

FERROCARRILnMETROPOLITÀ DE BARCELONA-TRANVERSAL

nn

------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DE LAnBORDETA

nn

 


Línea: 1
n
Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nLloc on és: entre entre Santa Eulalia i Mercat Nou
n
nHistòria:

Fou inaugurada el 10 de juny de 1926, era una estació exterior inici de linea que despres deixaria de esser-ho el 1932 i, finalment, acabaria quedant en desus. El 5 de juliol de 1980 fou tancada degut a les obres d'ampliació que es feien a la linea 1 i que durien la línea 1 fins una nova estació subterrània de Santa Eulàlia (havia una antiga estació exterior de Santa Eulàlia que fou destruida), etc.... Amb aquestes obres la estació de la Bordeta era massa prop de la nova de Santa Eulàlia i fou desmantellada el 23 de desembre de 1983. Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l'estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona.


CORRECCIÓ:

jo deia:

"...Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l'estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona..."

En "Poguibó" em comenta:

"... Ja no hi queda res, però no és degut a les obres de l'AVE sinó a lesndel cobriment de les vies a aquella zona (tant de Renfe com de Metro) inque s'aprofita per construir de nou l'estació de Mercat Nou,ndesplaçant-la alguns metres de la seva ubicació actual ..."n


MÉS DADES:

En "Poguibó" em comenta:

"... Jo no he sentit mai que existís una Bordeta cotxeres. De totes maneres,naquesta denominació podria haver-se-li donat a l'ús que es feia fins fanno gaire a l'estació abandonada de Bordeta, on els trens direcció Fondoni que havien de ser guardats a les cotxeres de Santa Eulàlia, buidavennpassatge, i aquest passava a un tren que acabava de sortir de cotxeres,ni el primer era guardat, tal i com encara es fa a Vilapiscina en horesnde regulació de trens ..."


Fotografies:

L'antiga estació de La Bordeta:

 
nn

ESTACIÓ DE SANTAnEULÀLIA (ANTIGA)

nnLínea:
1
n
Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nLloc on era: prop de l'actual de Santa Eulalia en direcció a Mercat Nou.
n
nHistòria:

L'antiga estació de Santa Eulàlia fou inaugurada el 1 de juliol de 1932 i durant un temps fou l'inici de la linea i va conviure en funcionament ambnla antiga estació de la Bordeta (ambdues exteriors aleshores). Fou clausurada el 5 de juliol de 1980 i totalment destruida en soterrar-se la linea i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara. Actualment no en queda ni rastre.


CORRECCIÓ:

Jo deia:

Actualment no en queda ni rastre"... i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara.. ..."


Forçalporró em comenta:

"... l'actual estació de Sta Eulàlia no està soterrada, està coberta, perònestà a alçada per sobre dels carrers principals del barri i pernarribar-hi es puja un carrer (Avinguda del Metro, que té d'avinguda lonque jo de Latin cul), i la "pujada del metro". No hi ha un accésnsubterrani al carrer. L'antiga estació no hi és però en queden part del antics edificis de les cotxeres. ..."


Fotografies:

nn

ESTACIÓ DE PLAÇAnESPANYA (ANTIGA)

nn

 


Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nnn
nnnLloc on és: prop de l'actual estació d'Espanya,
nnn
nnnHistòria:

És la mateixa estació d'Espanya que actualment du aquest nom i que fou inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s'hi usà una tercera via. Ara dues d'aquestes formen part de l'actual estació d'Espanya. La tercera via posteriorment fou usada per aparcar metros i més endavant suprimida (any 1975). El seu lloc ara l'ocupa en part les botiguesni l'entrada de l'estació de la plaça d'Espanya dels Ferrocarrils de lanGeneralitat i és encara visible.


CORRECCIÓ:

Jo deia:

"... inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s'hinusà una tercera via i la seva andana corresponent que no son les duesnvies actuals de la linea 1 ..."


"Poguibó em comenta:

"... l'estació d'Espanya està ubicada on està actualment i és una sortnperquè és de les estacions més maques que hi ha al Metro i hagues estatnuna pena deixar de tenir una estació d'aquestes característiques.nL'única diferència és que es va construir amb 3 vies per establirnserveis llançadora Catalunya - Espanya durant l'Exposició Universal. ..."n

 

--------------------

 

En relació amb aquesta estació sembla ser que es va projectar uns tunels amb finalitats militars que havien d'anar de Plaça Espanya fins el castell de Montjuïc passant pel barri del Polvorí (un barri a Montjuïc fet on abans havia un polvorí militar). El pla per fer aquests tunels no es coeix massa be i es mig llegenda urbana però el que si es cert es que es va fer el començament del tunel i que abans de la guerra civil es va preveure seguir-lo coma una branca del "Transversal" (actual linea 1) que havia d'anar de la Plaça de Sants a Pubilla Cases. A banda d'això semble ser que si hi ha tunels sota el barri del Polvorí però no se si enllacen amb Plaça Espanya totalment o tenen alguna altra bifurcació. En alguns llocs he llegit que aquella mena de tunel tapiat que es veu a un penya-segat a l'alçada del Morrot passant per la Ronda Litoral te a veure amb aquella xarxa de tunels. En altres bandes he llegit que des de aquell tunel tapiat del Morrot es podia accedir fins el castell (el castell es dalt del penyasegat). A Montjuïc (al barri del Poble Sec) també hi ha un tunel que s'ha atribuit a la xarxa de tunels militars i que durant la guerra civil s'usà com a refugi anomenant-lo "refugi 307"


Fotografies:

L'estació d'Espanya del Transversal el dia que fou inaugurada l'any 1929:L'estació de plaça Espanya del Transversal:

Aspecte actual de l'estació de Plaça Espanya de la linea 1:


nn


ESTACIÓ DE PLAÇAnCATALUNYA (ANTIGA)

nn
Línea: 1
nnn

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"


nnnLloc on és: a la Plaça Catalunya, prop de l'actual de la linea 3.
nnn
nnnHistòria:

La antiga estació de Catalunya del Transversal no es exactament la mateixa estació de Catalunya de la linea 1 que actualment du aquest nom. L'antiga fou inaugurada el 10 de juny de 1926 com a part del traçat del "Transversal" (l'actual linea 1). Poc despres de fer-se ja va haver d'ésser modificada per deixar espai per encabir 2 vies de la linea de RENFE que anava de Plaça Catalunya a l'estació del Nord que seria inaugurada el 1928. Anys més tard tota la seva estructura seria modificada i es separaren les vies de RENFE de les del Metro. La manera de fer-ho va ser construir un vestibul superior que anava de banda a banda. La estació antiga va desapareixer (hi ha qui kla confon amb uns enllaços que es feren a la nova de Plaça Catalunya per enllaçar-la amb Universitat i als que s'accedeix des de un dels extrems de l'andana de l'actual estació de Plaça Catalunya. De l'antiga estació de Catalunya avui en dia nomès es conserven alguns passadisos llargs i estrets. Aquests passadisos es veu que a més estan molt mal iluminats i a vegades s´han usat quan els de l'estació actual de Catalunya de Renfe o Metro han estat d´obres. Despres edito i poso més dades.


MÉS DADES:

Sobre les reformes en separar les vies de Renfe i Metro "Poguibó" comenta:

"... En la de la L3 s'hi van eliminar accessos des del carrer. El que es veuna la foto, és un accés actualment tapiat i situat al final de l'andanande la L3 direcció Zona Universitària, just al costat d'on comença elnpassadís d'enllaç amb L1. En la mateixa andana L3, a la sortidanRambles, just a la dreta dels torniquets de sortida existeix unnpassadís que connecta amb el vestíbul Renfe-L1. En quant a la nau denl'estació de L1-Renfe, s'hi va rebaixar el sostre per situar l'actualnvestíbul, als anys 80 ..."


Fotografies:

La segona estació de plaça Catalunya del Transversal feta modificant la primera i afegint-li 2 vies del tren de la Renfe (en total 4):
Tal com era als anys 70 principis dels 80:nn

ESTACIÓ DE PLAÇAnUNIVERSITAT (ANTIGA)

nn

 


Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"
nnn
nnnLloc on és: a la Plaça Universitat, prop de l'actual estació de Universitat de la linea 2.
nnn
nnnHistòria:

No es la mateixa estació d'Universitat que actualment du aquest nom ni està al mateix emplaçament. L'antiga estació de Universitat fou inaugurada el 10 de juny de 1926. L'estació original es va anar modificant en varies fases per permetre el pas de la linea de RENFE entre les estacions de plaça Catalunya i Sants. L'estació antiga va ser finalment tancada el 27 de juliol de 1971. La nova estació de Universitat va ser construida en dos nivells (un per cada via) i fou inaugurada el 23 de desembre de 1972 lleugerament desplaçada respecte a l'original de la qual sembla ser que no queda cap rastre avui en dia. Despres edito i poso més dades.


Fotografies:


----------------------

nn

LESnESTACIONS DE

nnTRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

nn

ESTACIÓ DE GAUDÍ

nn

 


Linea: 5 (inicialment l'estació era de l'antiga linea 2)

Lloc on és: entre les actuals estacions de Sagrada Família i Hospital de Sant Pau.

Història:

Aquestanestació mai arribà a funcionar. Es va construir al voltants de 1968npreveient una ampliació que finalment quedà sense fer per manca denrecursos. Esta situada entre els carrers Marina i Lepant (sota lanSagrada Familia). Havia de ser una estació de correspondència amb lanantiga linea 2 i tenir utilitat per l'acces dels turistes a la SagradanFamilia. La estació està construida, te andanes, i passadissos inescales mecàniques, tot i que les escales mecàniques estan a mig fer inels hi manquen els graons. No va arribar a usar-se mai perque ennunificar-se el tram Horta-Sagrada Familia amb la linea 5 va deixar dentenir sentit posar-la en us. El que es volia fer inicialment era dur lanlinea 2 de Gaudí a Horta perque aleshores la linea 5 es volia fer anarnfins la Pau. En obrir-se el tram de la linea 5 entre Diagonal i SagradanFamília es va decidir unir aquesta nova línea de manera provisional ambnel tram que ja havia fet de la antiga linea 2 fins Horta. Finalment elnprojecte inicial es va anra aplaçant i s'acabà deixant així i aleshoresnfou quan la estació de Gaudí va deixar de tenir sentit.
Enntornar a reprendre el projecte de la linea 2 s'el va fer anar cap a lanPau (que era cap on hauria d'haver anat la 5 segons els plans inicials)ni s'hagueren de construir noves andanes per la estació de SagradanFamilia de la Linea 2 que actualment esta en servei. El trajecte de lanlinea 2 entre Sagrada Familia i Encants te dos revolts molts fortsnjustament perque esquiva les obres que es feren a l'estació de Gaudínper fer l'enllaç amb la linea 2. La estació de Gaudí te dos vestíbuls,nun d'ells (el més proper a l'estació de Sagrada Familia) no te escalesnper accedir-hi directament des de l'exterior perquè no es van arribar anfer mai. L'altre vestíbul si te acces des de l'exterior i hi ha lesndues escales tapiades a l'avinguda de Gaudí/Lepant. Actualment aquestnsegon vestibul sembla ser que està ocupat per la seu d'una associació nde jubilats de TMB i les seus d'altres entitats dues entitats (lanAssociació de Col.leccionistes ACEMA i Conductors Solidaris). Des denalguna d'aquestes associacions s'hi pot accedir a les andanes i tambénhi surt un tunel que segueix per sota l'Avinguda  Gaudí fins l'accesnque hi ha al carrer Provença/Marina (acces a les linees 2 i 5). Lanestació de Gaudí és visible mirant amb cura, en passar amb el metro esnveuen dues andanes, escales, cartells, tunels d'acces, etc... És veunnomés anant de Sagrada Familia a Horta. Al voltant d'ella hi ha unanllegenda urabana que diu que de tant en tant es veuen personesnmisterioses esperant el metro amb la mirada absent... Fa poc l'estaciónes netejà a fons i Nissan hi instal.là publicitat en forma de duesnlones immenses iluminades que eren visibles en passar el metro enndirecció a Cornellà. Actualment de tant en tant pot estar iluminadanperque se la segueix mantenint neta i vigilada perque hi ha anat gent anfer grafittis. S'ha dit que es volia reobrir i de fet sembla ser quenseria totalment factible fer-ho per l'estat de conservació impecablenque manté l'estació. A banda de l'estació hi ha un tunel de metrontapiat que havia de unir la Linea 2 amb la 5 i anava de Gaudí anl'estació de Sagrada Familia de l'actual linea 2 (mireu el mapa pernveure per on passa).


Fotos:

Les obres de construcció l'any 1968:

 

Lesnandanes ja fetes (aquesta foto va ser publicada a la Vanguardia peròntinc dubtes de que realment la foto no sigui de l'antiga estació denSagrada Familia abans de que la renovessin):
Els accesos (tapiats) a l'Avinguda de Gaudí:


L'Estació de Gaudí l'any 2006:L'estació de Gaudí amb la publicitat que va posar Nissan l'any passat:----------------------nn

LESnESTACIONS DELS

nnFERROCARRILSnDE CATALUNYA-SARRIÀ

nn

ESTACIÓ DE L’AVINGUDAnDE LA LLUM


De moment edito i poso només una fotografia que havia posat a un altre missatge d'aquest fil.

És l'accés que tenia aquesta estació al carrer Bergara, la fotografia és de l'any 1980:

 

------------------------------

 

nn

LESnESTACIONS DELS

nn

DE RODALIES RENFE

nn


nn

ESTACIÓ DE BIFURCACIÓnVILANOVA

nn
Linea: No és una estació de metro pero es prop de la estació de Marina de la linea 1

Lloc on és: prop de l'estació de rodalies RENFE del Clot-Aragó

Història: 

L'estació "Bifurcació Vilanova" era part del pla que es va fer als anysn70 que preveia  fer 3 grans estacions a Barcelona: Sants, Clot-Aragó inBifurcació Vilanova (per substituir l'antiga estació del Nord).nL'estació "Bifurcació-Vilanova" no es va arribar a inaugurar mai.nL'andana del costat muntanya es va destruir a principis dels 90 per quenla línia de rodalies del Maresme no interferís amb la que sortia cap elntúnel de Meridiana. Als anys 50 hi passaren trens quan es soterrarennles vies de RENFE entre el final del ramal urbà Glòries-Pl.Catalunya inl'estació de Sant Andreu Arenal. Aquesta andana correspon a l'andana de costat mar de l'estació ja que la del costat muntanya està desapareguda. En alguns moments està iluminada (pero amb una llum blanca molt fluixa a diferència nde la resta del túnels que hi ha llum groga). des de els trens s'intueix perfectament. Inicialment havia de tenir enllaç amb l'estació de Marina de la L1 de Metro i actualment a les dues entrades de l'estació de Marina encara està gravat a uns marbres la ninscripció: "metro renfe metro renfe metro...". Les escales d'acces de l'estació Bifurcació-Vilanova actualment acaben en una reixa a nivell del terra del carrer que segons tinc eés son a la vorera de l'altra banda del nTNC. L'estació està sota l'Avinguda Meridiana (davant de l'Auditori i el nTNC).  A banda d'aquesta sortida sembla ser que en podria haver tingut una altra corresponent a l'andana que avui està destruida i que donava a l'exterior en un punt on ara hi ha una escola.

Estic acabant d'ordenar les dades que tinc d'aquesta estació, de l'estació de Vallcarca de RENFE (la segona estació fantasma de RENFE a Barcelona), de les darreres estacions fantasmes del metro de les que he parlat més amunt (Espanya, Universitat i Catalunya), i comprovant dades de la resta.

Després editaré i posaré més dades. Potser caldrà fer alguna correcció al que dic.


CORRECCIÓ:

"Poguibó" em comenta el seguent:

"... l'estació no-nata de la bifurcació Vilanova de Renfe, lesnfotos penjades no corresponen a aquesta 'estació' sinó a la sortidantapiada de l'estació d'El Clot-Aragó, que donava a l'actual encreuamentnentre els carrers Aragó i Clot, que hi ha (o hi havia unnaparcament). L'estació de Bifurcació-Vilanova o Marina es pot veure alnsortir d'Arc de Triomf en direcció Clot-Aragó amb un tren de la C1, onvenint des de Sant Andreu Arenal cap a Arc de Triomf, al fons. Allà hinha situat un enclavament que si bé està automatitzat, en els casos quens'ha hagut de fer blocatge manual algú hi ha hagut d'anarnpresencialment. Té dos accessos, un es pot veure caminant per l'Av.nMeridiana davant del TNC com bé dius, l'altre està molt a prop denSancho d'Ávila."

Per tant les fotografies següents que jo havia pres com a part de l'estació Bifurcació Vilanova corresponen a un dels accesos de l'estació de Rodalies Renfe de Clot Aragó que ara està tapiat però donava al creuament dels carrers Aragó i Clot. A l'andana l'accés està al final d'aquesta, molt lluny del darrer banc. Quan està il.luminat és visible al final de tot de l'andana de Clot-Aragó,nen altres moments resta invisible i es veu completamentnfosc.

Aquestes son les fotos d'aquest acces de l'estació Clot-Aragó que inicialment havia pres com a part de l'estació Bifurcació Vilanova:Les escales d'acces acaben en una reixa a nivell del terra del carrerA banda de les estacions hi ha antics trams de tunels de metro que han quedat en desús com ara una tercera via de la Linea 1 a la plaça d'Espanya que fou usada durant la Exposició Universal de 1929 o aquesta que he comentat que unia l'estació antiga de Gaudí de la linea 5 amb la de Sagrada Familia de la linea 2. A banda de aquests dos hi ha molts més, alguns força llargs. Despres poso més dades d'això també.

EDITO:

En "Brigadista" i en "Enriquito" a sota han comentat que al final de l'andana de la Plaça Catalunya de Rodalies RENFE (en direcció Trinitat) hi ha unes escales que duen a uns passadisos i sales etc...

Pel que jo tinc entes això es un projecte de sortida de l'estació de PlaçanCatalunya de RENFE que havia de connectar amb l'estació de Universitatnque al final va quedar a mig fer. Segons he llegit en la remodelació denl'actual estació de metro de Pl.Catalunya als anys 80 en aquell tramnd'andana es va fer parar trens. Va ser una cosa provisional que vandurar mentre van durar les obres.

CORRECCIÓ:

Jo deia:

"... Pel que jo tinc entes això es un projecte de sortida de l'estació de PlaçanCatalunya de RENFE que havia de connectar amb l'estació de Universitatnque al final va quedar a mig fer. ..."

"Poguibo" em comenta el seguent:

"... Al final de l'andana de Renfe direcció Sants (no Trinitat) hi ha unansortida amb escales normals i mecàniques (de les quals hi has posatnfotos) que dona al vestíbul de l'estació Universitat i va estar obertnal públic fins a les olimpiades. ..."n

-------------------


Be, aquí teniu les fotografies:

Les escales d'acces al vestíbul vistes des de l'andana:

La part de dalt de les escales:Vestíbul amb la part superior de l'escala que du a l'andana al fons:Passadis que du a les oficines de TMB de Plaça Catalunya (a l'altra banda de la porta del final)Vestíbul amb l'entrada al passadis que du a l'oficina de TMB de PLaça Catalunya:

EDITO:

Aprofitant que havia d'afegir més fotografies i dades al  missatge que havia fet, afegeixo també dades de les dues linees de Metro antigues de la ciutat al qual pertanyen la majoria d'estacions fantasmes: el Gran Metro de Barcelona i el Ferrocarril Metropolità Transversal.

D'aquesta manera es podrà comprendre millor el paper que jugaren aquestes estacions fantasma més antigues.

Respostes

Configuració
 • Kaya24.885 12 44👍 85
  Que interessant!

  Però hi ha una cosa que m'ha fet venir esgarrifances:

  Hi ha la llegenda urbana que diu que de tant en tant es veuen persones misterioses esperant el metro amb la mirada absent...  Campanya per a que reobrin l'estació Travessera! Ens faria un gran favor.
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Lo de les persones esperant el metro te un aire sinistre, si, però de llegendes del metro que corren des de fa anys entre els treballadors del metro hi ha algunes que flipes.

   Parlen de trens fantasma que passen sols, de una parada on ningú volia anar a treballar perque la penya allà es suicidava (crec que es Rocafort), i de coses rares paranormals per l'estil

   Ara en posaré unes quantes ja veuràs.

   La veritat es que jo em moro de ganes d'agafar una llinterna i anar-me'n a recòrrer alguna eh . El que fa por realment és el fet de fer el trajecte a peu fins allà caminant per les vies des de l'estació més propera. La que més gràcia em faria veure és la de Correus perque des de petit que hi he pensat.

   Si et fixes a dalt he posat els planols de la secció dels tunels a Via Laietana on hi ha dues estacions d'aquestes (Correus i Banc). Aparentment per les mides dels tunels no sembla massa perillós però cal anar amb molt de compte i assegurar-se be. Per si algú ho llegeix i se li acut provar-ho que pensi que en algunes linees el electrificat encara va per terra i es perillossisim, i en les que no passa això cal saber que inclús despres de passar el darrer metro a la nit en passen més de manteniment per tant el perill es sempre. A banda de que si algú va a una estació d'aquestes sortint de una altra per les vies despres del darrer metro lo més probable es que quedi tancat dins el metro fins l'endemà perque un cop surt la gent xapen les estacions.

   De tota manera voltar llinterna en mà per alguna estació fantasma d'aquestes i anar veient-ho tot ha de ser flipant...

   Esperem que no surti la gent zombi que espera el metro amb la mirada perduda

   PD (PER TOTHOM):

   Que tothom vagi en compte eh, a veure si a consequència d'aquest missatge algú hi voldra anar i hi haurà un accident.
 • JordiTM14.803 13 125
  T'ho has currat molt!!! Molt interessant
 • Independència i Comunisme23.036 13 55👍 555
  molt interessant.

  Bona recaptació d'informació.


 • ciuenc5.059 11 428
  Carai, sembla un documental dels bons eh, felicitats tiu, molt interessant la veritat
 • bruu10.257 13 204
  Quina passada! Quina puta por! Visca el Racó!
 • Josetxu3.779 11 540
  Com sempre:

  Però tinc una curiositat... d'on has tret les fotos? Ja veig que n'hi ha de velles, però n'hi ha d'altres que no ho són molt, que diguem. Suposo que algú que hi treballa les ha fet perquè sinó no crec que tinguin tots els llums oberts si no ho fa servir ningú
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Ui, les fotos les he tret de un munt de llocs diferents. Fa temps que miro coses d'això perque, des de petit que un dia vaig veure l'estació de Correus en passar, sempre m'ha intrigat.

   De fet recordo que quan jo era molt petit les escales d'acces a l'estació de Correus encara hi eren i al damunt havien posat una reixa. Constantment sortia aire cap amunt amb molta força i jugavem a tirar coses (papers, llaunes de beguda) per damunt perque volessin. DEspres ho van treure.

   Les llums estan enceses en algunes (només algunes) en determinats moments perque les usen de magatzem de material de manteniment del metro. Altres estan en ruina des de fa anys perque les desballestaren totes i allà no hi ha res tret de les restes d'andanes i passadissos.

   Jo vaig estar parlant amb un amic de tota la vida que va estar treballant un temps de manteniment a la linea 4 i es tirava les nits perr les vies i en va poder veure un parell (les dues de Via Laietana). Aquest amic em vadonar tota mena de detalls de com eren i tal.

   • Pirinenc!555 11
    veig que remenes pels fòrums de la ptp i similars  oi?
    • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
     El de ptp aquest que dius no el conec ara mateix perque no m'hi fixo en quins son però si que he mirat molts fòrums de transport metropolità i tal per trobar dades .

     De fet és practicament l'unic lloc on trobes dades i fotos aqui i allà. Es una mica liat perque les dades estan en un mnt de fòrums diferents i en un munt de fils i cada un parla de algun detall concret però si et prens la paciència de mirar-los absolutament tots (o tots els que siguis capaç de trobar) i arreplegues totes les dades de tot arreu, al final les pots condensar totes i fer-te una idea de tot. Allà intervenen persones relacionades amb el metro (gent que hi treballa de manteniment, conductors, etc... que veritablement en sap força. El mal que te es lo dispers que esta tot i les poques dades que circulen realment sobre aquestes estacions (dades sovint contradictòries a més).

     També em va explicar coses un amic que va treballar un temps a manteniment a la linea 4, en va veure un parell i va sentir parlar d'altres. En algun llibre hi ha alguna cosa també, pel que sembla sobretot a un que encara no he pogut consultar (ara no recordo l'autor perque et parlo de memòria pero es un llibre molt bo sobre la història del metro)

     És complicat però, es un tema del que en general pràcticament no hi ha res a la xarxa, pel que fa a webs només he trobat un parell d'apartats de webs de temes de transport on en parlin i no diuen gaire res malgrat servir com orientació, tenen un parell de linees de cada estació (i en una s'en deixen varies) alguna foto i poca cosa més.

     Salut

     EDITO:

     El llibre del que et parlava amunt és:

     Salmeron i Bosch, Carles 1992 "El Metro de Barcelona: Història del ferrocarril Metropolità de Barcelona" Els Trens de Catalunya (Barcelona)

     també hi ha la segona part:

     Salmeron i Bosch, Carles 1992 "El Metro de Barcelona II: Història i tècnica" Els Trens de Catalunya (Barcelona)

     pel que he pogut saber son el millor que hi ha sobre el tema en general de la hidstòria del metro i hi ha fotografies interessants, etc...
 • lamaredeltalp101 11
  un gran  treball pero nomes dirte que la estacio gaudi no s´obrira mai al public degut que el passadisos   interiors de acces a la estacio son usats com dependencias de tmb  i actualment ni els reconexeries degut a las sevas reformes  i compartiments que se han fet a mes a mes es economicament i tecnicament una tonteria obrir una estacio a escsos 10 metres de la altar de la l-5 com es Sagrada Familia pero ja et dic que e sun garn treball
 • el gaiato del Tio CanyaUsuari sumador9.953 10 210
  Felicitats, bona feina.

  M'interessa molt el tema.

  Seria possible fer una visita x alguna d'aquetes estacions??
 • Piratilla918 12
  Doncs algunes fotos son uns escenaris inmillorables per pelicules de terror!!! Les estacions fantasmes de Barcelona!!!
 • phoenix1.571 9 957
  IM-PRE-SSIO-NANT

  M'ha semblat super-interessant. Jo era molt aficionat als ferrocarrils de petit i no tenia ni idea de que aquestes estacions existissin a Barcelona.

  Pel que es veu algunes estan molt ben conservades i encara amb tota la senyalització i l'estètica de l'època en què es van construir.

  En moltes s'hi podria grabar una peli de por!
 • lamaredeltalp101 11
  per el amic josep-decans la lleganda ara te la explico jo alla a la estacio de rocafort antigament no s esi ara tambe estava la delegacio de la ONCE a catalunya  doncs pasava que baixaven els cecs es refiaven del basto anavan tocan la pared pero hi ha un moment que comenca la andana evidemnet sense tunel i clar la caiguda era segura de vegadesse avisava i el convoy s´aturava amb exit pero d´altres era entara a la estacio i veure el cec caien i axixi era imposible parar i passava lo que passava mes endavant van possar una tanques als principis i finals de andana per evitar aquets successos.Sobre lo de anar caminat no t´ho aconsello  no et podries imaginar la quantitat de gent que treballa al metro per la nit a mi hem sembla de vegades que hi ha mes que per el dia,sense oblidar las cameras de vigilancia que es visionan molt sovint,les patrulles d evigilants que recorren les estacions per las nits i demes profesionals i com tu dius el fet de agafar la tensio els trens per el terra  amb el anomenat tercer carrl ho desaconsella força.Una abraçada .
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Gràcies per les dades 

   Mira, et passo algunes cites de lo de les llegendes del metro:

   http://cv.uoc.es/~jmora/lineas/index22.html


   "...La estación de Rocafort (L1) es una estación curiosa porque es siempre la última en las peticiones de servicio de los Jefes de Estación. En otras palabras, nadie desea ir a trabajar por allí, y esto es especialmente acusado en el último turno. El temor (fundado, o no) viene de una serie inexplicable de suicidios en un corto período de tiempo, concretamente cuatro personas perdieron la vida en los raíles... en un mes. Este dato es horroroso por sí mismo y destroza todas las estadísticas (secretas, por otra parte), pero no supone el final de la historia. Diversos Jefes de Estación, que no se conocían entre sí, dieron parte de haber presenciado por los monitores de TV personas paseando por los andenes de la estación, de una forma errática y aparentemente despreocupada, aunque... el último tren había pasado hacía tiempo y la estación estaba cerrada al público. En ningún caso se descubrió a nadie en los andenes. En otra ocasión un pasajero se acercó al Jefe de Estación y le preguntó con un extraño tono de voz cuándo iba a ser inaugurada la línea 2... Había sido inaugurada 7 años antes... "   "... Existió en tiempos una práctica muy extendida en Metro, consistente en subirse al techo de los vagones y disfrutar del subidón de tan peligroso viaje. Por supuesto, no tardaron en sucederse los terribles electrocutamientos que dejaron reducidos a cenizas a tan temerarios viajeros. Algunos pasajeros y personal del Metro han comentado, con cierta ansiedad, haber visto sombras oscuras antropomorfas en lo alto de los convoyes que hacían su entrada en vía 2 en la estación de Plaza Catalunya (L1). En ese lugar habían fallecido dos personas hace tiempo. ..."
   "... En línea 5, pasada Sagrada Família, existe una estación fantasma llamada Gaudí. Esta estación fue parte de un ambicioso proyecto turístico respectivo a la Sagrada Família (situada justo arriba) que por cuestiones financieras nunca se finalizó. Si uno se apoya en la ventanilla y hace hueco con las manos para oscurecer los reflejos, podrá ver dos andenes completos, con sus accesos, escaleras y carteles, aunque sumidos en una penumbra tenebrosa y llenos de cascotes y suciedad... Algunos podéis llegar incluso a ver personas esperando al metro con mirada ausente aunque todos los accesos hace décadas que se tapiaron. Se comenta que en la estación fantasma de Iglesia, esta vez en el Metro de Madrid, ocurre algo parecido. ..."
   "... Esta es una historia que es muy común en las diversas ciudades del mundo que tienen ferrocarril metropolitano. Una mujer sube a un vagón a una hora avanzada de la noche. El mismo sólo lo ocupan tres personas, dos hombres y una mujer, una sentada al lado de otra, en un banco central del vagón. La mujer no tiene nada que temer pues el aspecto de estas personas es absolutamente normal. Se sienta enfrente de ellos. Cuando se dispone a leer, observa que la mujer, sentada en medio de los dos hombres, la mira fijamente pero sin verla. La mujer continúa su lectura sin dar mayor importancia aunque a lo largo del viaje constata que la otra mujer la mira fijamente. En una parada posterior sube un hombre con traje y se sienta al lado de la lectora. Transcurridos unos segundos, el tren dirigiéndose a la siguiente estación, el hombre susurra a la mujer que está leyendo: "Si usted sabe lo que le conviene se bajará en la siguiente estación conmigo". La mujer queda aterrorizada pero una mirada al hombre la tranquiliza. Ambos bajan. Cuando las luces rojas del tren desaparecen por el túnel, el hombre, muy amable, le dice: "Perdóneme, no quería asustarla. Soy médico y esa mujer que estaba enfrente de usted estaba muerta. Los dos hombres la sostenían". ..."
   "... El tren fantasma. El protocolo de cierre de una estación del metro consiste básicamente en cerrar los accesos cuando los últimos trenes en ambas direcciones han pasado y el pasaje ha salido de las instalaciones. En varias ocasiones, dependiendo de la línea, varios Jefes de Estación han alertado al Centro de Control de Metro de la parada de un tren posterior al último tren oficial... De una serie que se retiró hace decenas de años. Esta leyenda del tren fantasma tiene diversas variantes, y yo sufrí en mis carnes una de ellas. Los graciosos del CCM no me avisaron de que detrás del último tren por vía 1 vendría un tren TRIPLE de maniobras que no efectuaría parada. Yo estaba recogiendo mis cosas para irme a casa cuando el familiar sonido del tren que se acerca llegó a mis oidos y noté en el cuello esa corriente desagradable de aire caliente que desplaza. No sé qué pasó por mi cabeza, allí solo, en una estación de mediados de siglo y estilo gótico, en penumbra tras haber apagado las luces... cuando un tren interminable, blanco como la nieve, pasa por la estación a toda velocidad, sin detenerse, como si nada alrededor existiera... emitiendo un horrible pitido de advertencia que me heló la sangre. No faltaron mandos que al día siguiente se partieron de risa cuando les conté la historia. ..." • brigadista6.588 12 329👍 209
  L'estació de la RENFE és la que hi ha al final de la del Clot-Aragó oi? Jo sempre m'he fixat que al final (direcció Maresme) hi ha aquestes escales que surten a les fotos.

  A l'estació de Pl. Catalunya, també de la RENFE, hi ha unes escales al final de tot (direcció Hospitalet). Potser aquestes són de l'antiga Pl. Catalunya!

  Molt bona la informació, precisament ahir hi ha estava pensant
  • enriquito9.131 14 235👍 757
   Aquestes escales de Plaça Catalunya són xunguíssimes!  Camines cap allà i mai saps on s'acaba l'andana "oficial" i comença el terreny "prohibit".  Si apartes unes coses i les puges, arribes a uns llocs estranys, que són bons per dur-hi amistats recents
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Si si la de Vilanova-Bifurcació és aquesta del final de l'andana del Clot.

   La de Plaça Catalunya és un lio i jo no m'acabo d'aclarir del tot encara perque l'han modificat varies vegades i perque per allà passa el metro, RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat, hi ha aparcaments subterranis, etc... S'ha fet una d'obres que flipes i saber que es que ara es un lio (el mateix en menor mesurà però em passa a Universitat i a Espanya). Les escales que dius de Catalunya son un punt, si. Ja investigaré be que son realment perque no ho se del cert. Si pots dona-hi una ullada com diu en Enriquito a sota, es curiós.Pel que jo tinc entes es un projecte de sortida de l'estació de Plaça Catalunya de RENFE que havia de connectar amb l'estació de Universitat que al final va quedar a mig fer. Segons he llegit en la remodelació de l'actual estació de metro de Pl.Catalunya als anys 80 en aquell tram d'andana es va fer parar trens. Va ser una cosa provisional que va durar mentre van durar les obres.   EDITO:

   Al missatge principal, a sota de tot, he editat i he posat unes fotos del que dieu tu i en Enriquito i alguna dada més.
  • Senyor X10.883 11 184👍 13
   un dia d'aquests que ens quedem sense fer res ja sabem que fer, la veritat és que és un tema bastant tabú, tot i que sempre he vist el final de l'andana!
 • Lem6.243 13 346
  Siopara quina currà!  M'ho ha llegit per damunt damunt i mira't les fotos, pero vegent segons quins comentaris ja ho acabaré demà que tinc poreta. xD 
 • sonador_de gralla10.960 12 180👍 52
  Molt interessant, jo veig sovint les entrades del metro de la Sagrada Família, que estan molt ben conservades i les utilitzen per moltes coses. Ara m'hi fixaré més quan vagi de Sagrada Família a Hospital St Pau
 • SiSTeR11.452 13 175
  Vull que obriguen La Magòria!


 • Tomàs Calaixera13.104 11 155👍 345

  jo ja ho vaig veure a una pàgina web i ho vaig trobar molt interessant...
   
  Això de l'excursió amb llinterna seria una experiència genial... ara lo de les vies electrificades fa una mica de canguelis... no hi ha cap dia de portes obertes?¿
   
  Per cert, si mireu a l'estació de plaça espanya linia 1 direcció sants... que cony és allò que hi ha sota d l'andana?¿ es veu com una guixeta de l'any de la quica mig enterrada¿?
  Ho haveu vist!?!¿
   
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Per cert, si mireu a l'estació de plaça espanya linia 1 direcció sants... que cony és allò que hi ha sota d l'andana?¿ es veu com una guixeta de l'any de la quica mig enterrada¿?
   Ho haveu vist!?!¿

   Interessant, no ho sabia. Podrien ser restes de l'antiga estació de Plaça Espanya tot i que no m'acaba de quadrar la cosa.

   Explica una mica com son i on estan exactament   EDITO:

   He trobat dades d'això, pero molt confuses. Al lloc on ho comentaven no estaven segurs de que era i deien que de cap manera podia ser que l'estació fos a sota i, a banda, deien que a l'estació antiga no havia guixetes així. Tot un misteri, ja ho acabaré de mirar be i et dic quelcom
 • Forçaalporró13.859 12 141👍 1.647
  Un matís company, l'actual estació de Sta Eulàlia no està soterrada, està coberta, però està a alçada per sobre dels carrers principals del barri i per arribar-hi es puja un carrer (Avinguda del Metro, que té d'avinguda lo que jo de Latin cul), i la "pujada del metro". No hi ha un accés subterrani al carrer.
  L'antiga estació no hi és però en queden part del antics edificis de les cotxeres.
  L'estació de bordeta encara l'empren per fer canviar de tren quan un -com sovint passa- s'espatlla, o l'han de guaradar perquè TMb ha decidit que esperar 4 minuts és molt poc i la gentussa com natros mereixem esperar 6 minuts per cada metro ronyós.

  Per altra banda, moooolt interessant !

  PS: ma mare i ma família som del barri de tota la vida, segur que et podria explicar coses. Si vols parlar amb ella li dic...
 • lamaredeltalp101 11
  josep descans diu que els graciossos del ccm no et van avissar potser saps que es un telf selectiu qui son els cto i que es un aac perque si es que si hem sembla que tu i jo tenim molt a veurpds:i sino truca a cobertura jeej
 • margacat991 12

  quina feinada! felicitats per la investigació!
  i estic flipant amb l'estació de Travessera. agafo el metro a Fontana i no en tenia ni idea! llàstima que aquesta, pel que dius, no s'arribés a construir (però només de pensar en les altres fa iuiu...)
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   "... llàstima que aquesta, pel que dius, no s'arribés a construir ..."

   Ara ja no ho tinc clar això, acabo de llegir que realment si es construí però el que passa es que mai s'inaugurà, no se si perque no la van acabar del tot o que. Però es que en això de les estacions aquestes et fots un lio perquè en moltes coses a cada lloc que trobes que en parlen diuen una cosa diferent. Hi ha molts punts en els que no aconsegueixo aclarir-me del tot perque hi ha versions molt contradictòries. Suposo que es causa de lo poc que se sap d'ells i que moltes informacions que es donen son de gent que parla de coses que li han explicat gent que potser les havia sentit explicar a altres, etc... es a dir, en algunes coses no hi ha res clar.

   Ara he editat el missatge principal i he corregit el que deia de Travessera.

   Salut
 • MergonUsuari sumador22.139 13 58👍 260
  Ets l'ídol de l'afició! Fil a estelats directe.

   
 • a poc a poc9.494 11 223👍 51
  Un fil molt interessant, com tots els teus.

  Només una petició: la próxima vegada pots obrir el fil amb 4 ratlles i penjar la informació al primer misssatge del fil? És perque en successives lectures del mateix, es pugui minimitzar tota la introducció. Crec que seria més cómode, almenys per mi

  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Moltes gràcies companya, celebro que t'hagi agradat

   Com vols dir amb lo de obrir el fil amb quatre ratlles i despres posar les dades al primer missatge? es que no entenc quina diferència hi ha de posar-ho al obrir el fil o al primer missatge 

   Salut!
   • a poc a poc9.494 11 223👍 51
    M'ha agradat, però si em perdo algún cop, no em busqueu aquí.

    Vull dir que a cada plana nova que s'obre has de passar tot el missatge abans d'arribar als missatges de la gent. En canvi si obrissis el fil amb un parell de frases i després hi responguessis el primer, amb la informació, seria de més bon llegir, i un cop fet, es podria minimitzar amb les fletxetes de la dreta.
    • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
     Ara t'entenc, no havia caigut que el primer missatge que obre el fil no es pot plegar. De fet es que un fòrum no es presta massabe a missatges tant llargs, ho podria fer com dius però aleshores hauria el problema que si creixés més d'una pàgina a les altres no es veuria el missatge amb les dades i potser passaria desapercebut.

     En fi, no se com fer-ho, suposo que es això que et dic, que un forum no s massa adequat per aquesta mena de missatges tant llargs.

     Salut  
 • Eventual1.455 9


   molt bona feina!!!!!

  redéu, em sembla que el fil sen va directament a estelats.

  la parada de correus en puc donar fe, dons tinc diversos coneguts que treballen a correus i, quan no hi ha feina (sovint en aquest tipus de funcionaris), m'han explicat que algun que altre cop es peguen unes festes ben bones alla baix!
 • Flagell_apanyo5.839 12 365

  Coi, si després de les escales de Pça. Catalunya és on vaig fer el trio!
   
  Feia tants anys que no recordava aquest paratge i ara m'ha vingut a la memòria.
   
  Gràcies Josep, et mereixes una bona mamada (no meva) per refrescar-me la memòria.
 • rubricatus4.963 11 439

  Simplement brutal el fil i la feinada d'investigació. Interesantíssim
   
  Felicitats
 • Sònia91Usuari sumador16.678 9 101👍 2.696
  Molt interessant i això que sóc de poble.
 • Beti aizkolariUsuari sumador21.884 11 61👍 32
  Osti, què bo el fil!

  Em recorda a les estacions de Brussel·les. Quan hi vivia m'enrecorde que quan agafava el tren si et fixaves bé, hi havia un munt d'estacions fantasmes, com per exemple Bruxelles Chapelle, mig en runes, però amb el cartellet típic de les parades del tren. A més, quan les veia pensava... Cony, sí aquí no hi ha cap entrada a la superfície, què cony és això? I un dia fins i tot, vaig anar per la ciutat caminant i buscant les parades per la superfície... mai no les vaig trobar.
 • EstatpropiUsuari sumador144.850 9 1👍 19.469
  que bohe vist que moltre fotos eran d'en Brangulí...una de les millors nissagas fotoperiodista d'aquest país...jo n'he vist moltes d'ells a la guerra civil
 • __13048__7.749 11
  déu n'hi do, molt interessant.. 
 • __19779__3.485 10
  I com si res ens fa un treball de recerca!!!
  Increible!
  Molt currat!.
  M'agafen ansies d'anari !!

  Salutacions al mestre jeje.
 • visigot2.811 11 669👍 121

  Feia molt de temps que buscava fotos de l'estació de Banco!!! Era com una llegenda entre les estacions fantasma... les escales... on duen? perque no duen a superfície... duen a l'antiga seu del Banc d'Apaña, a la plaça que hi ha a Laietana/Av. de la Catedral?
   
  Una de les coses que busco fa temps és planols exactes de per on passen les línies de metro sota terra: i també els enllaços antics... l'enllaç línia 3-línia 4 a l'alçada del carrer Casp, etc...
   
  • brigadista6.588 12 329👍 209
   Com, com? Carrer Casp? Explica això... 
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   De plànols del traçat per sota terra no n'he trobat enlloc, segur que n'hi ha però suposo que deuen ser planols per zones i no algun general. Sigui com sigui no s'en veuen enlloc. El que si he trobat son planols cronològics de l'expansió de les linees (ara els posaré per anys).

   De l'enllaç entre les linees 3-4 de Casp no en se gaire cosa del cert, el que si se es que hi ha trams llarguissims de tunels en desús de la època en que la linea 4 era tant sols un ramal de la 3 (ja saps que la 3 era la primera que es va fer). El ramal Aragó-Correus del "Gran Metro de Barcelona" (=actual linea 3) anava de on està ara l'estació de Passeig de Gràcia fins a sota de tot de la Via Laietana. Els tunels aquests que et dic els conec pero no se ben be per on anaven. Eren com una mena d'enllaç entre les dues linees i estan allà i molts conductors de metro els veuen al passar i ni ells mateixos saben on van a parar massa be (potser son els de Casp... ). Ho estic mirant ara, ja ho posaré aqui quan m'aclareixi ben be perque he trobat varies version perquè la gent es lia en explicar-ho.

   "Feia molt de temps que buscava fotos de l'estació de Banco!!! Era com una llegenda entre les estacions fantasma... les escales... on duen? perque no duen a superfície..."   L'estació del Banc es un punt, només de pensar que és la més antiga de totes les estacions fantasmes i que allà du allà soterrada més de 100 anys sense que mai s'hagi fet servir ja flipes.

   Ni idea de on duen les escales, crec que vaig llegir que havien (o havien hagut...) uns respiradors al terra del carrer però no n'estic segur. Un amic que va treballar de manteniment a aquesta linea hi va anar i em va dir que estan tapiades pero ell no ho va comprovar perque deia que aquell lloc li donava mal rotllo (i als seus companys també). Jo el que he trobat a la majoria de llocs és que duen directament a lo que era el Banc d'Espanya. L'estació aquesta era només per fer transport de diners i tenia lo bàsic per això tot i que sembla ser que el mateix banc va fer una mena de oficina subterrània. D'aquesta estació he trobat poques dades i a vegades contradictòries, es cert que es tot un mite entre la gent que coneix el tema pero si busques dades t'adones que s'en sap ben poc o hi trascendeix poc perque realment segur que hi ha qui sap perfectament com es tot allò i hi ha d'haver plànols i tal.

   Una cosa tinc clarissima en veure la foto, jo aquestes escales les he de pujar com sigui!

   Només de veure-la em venen ganes d'agafar una llanterna i anar-me'n cap allà a averiguar que coi hi ha allà dalt.   EDITO

   La foto aquesta de l'escala de l'estació del Banc es del 4 de desembre del 2006.

   Mira això també (ara he editat el missatge que obre el fil i ho he posat allà també). Es prop de Casp, es una mena de cambra que em penso que tenia un ascensor que arribava al terra just ona ara hi ha el quiosc de Urquinaona. Era a  algun dels passadisos antics que comuniquen els accesos de Urquinaona. No se ben be quin ara perque els accesos de urquinaona s'han anat canviant molt i ho hauria d'anar a mirar perque no els tinc en ment com son. Crec que forma part de la primera estació de Urquinaona de principis de segle que es va fer quan Urquinaona era un estació del ramal del gran Metro (L 3) que anava de Aragó a Correus (es la part de la banda de Via Laietana, on està el quiosc):

   • visigot2.811 11 669👍 121

     
    Molt interessant.
    El túnel d'enllaç entre la línia 3 i la línia 4 és prou fàcil de situar. Agafes la línia groga a Passeig de Gràcia (estació que és en corba) direcció La Pau. El tram entre Passeig de Gràcia i Urquinaona és brutal. El metro no pot anar a més d'uns 15-20 km/h perque el túnel és de via única i és hiper-estret, un descarrilament allà seria un desastre dificil d'arreglar. Per tant dóna temps a veure els detalls. La via de baixada cap a Urquinaona baixa de cota respecte la de pujada, fa una petita corba a la dreta i després una corba bastant pronunciada a l'esquerra. En aquella corba, s'incorpora per la dreta el ramal que ve de la línia 3. El túnel després traça una altra corba molt tancada i en pujada a la dreta per obrir-se a l'estació d'Urquinaona.
     
    En canvi, en l'altre sentit, Urquinaona-Passeig de Gràcia, la via no baixa i puja sinó que es manté relativament de cota. Fa un parell de corbes menys tancades fins a Passeig de Gràcia, i just abans d'arribar, a la dreta, hi ha un forat del tamany d'un vagó on hi ha material d'obra.
     
    El tram d'enllaç L3-L4 actualment es fa servir com a lloc on aparcar alguna de les màquines que es fan servir a la nit pel manteniment (distància entre rails, poliment, etc).
     
    Pel que fa a la L3, l'enllaç se situaria entre les estacions de Catalunya i Passeig de Gràcia. Aquest em sembla recordar que és el tram amb més pendent de tota la xarxa de metro, i en el seu moment les vies estaven situades a diferent cota, de manera que la via de baixada cap a Catalunya estava a una cota més baixa que la via de pujada. Des de la via de baixada, hi havia un canvi d'agulles del que sortia el ramal cap a la via de la L4 de baixada a Urquinaona, que passava per sota de la via de pujada, que estava col·locada sobre un pont de fusta. De la via de pujada també hi havia un ramal que anava a petar a la via de pujada cap a Passeig de Gràcia de la línia 4. Per això, també, a la línia 4 estan en cotes diferents les dues vies, encara avui dia.
     
    Més: també hi ha un ramal que uneix la línia 3 entre Tarragona i Sants, amb la línia 5 entre Sants i Entença.
     
    Més: la línia 1 té ample de via europeu (a diferència de la resta del metro). És per això que a l'estació de Catalunya hi ha un canvi d'agulles que connecta renfe i línia 1. Es pot veure al final de l'andana en direcció Urquinaona, si no m'equivoco. Aquest canvi d'agulles, que estava fet una merda, el van haver d'usar fa poc per fer entrar els nous trens a la línia 1 des de la renfe.
     
    Per cert, l'estació de Catalunya renfe abans era estació Término, i hi ha alguna foto a la web, i l'únic que es conserva, gairebé, són les vigues que ara estan pintades de vermell a l'eix central de l'anana renfe
     
    Més: l'ascensor de trens de Lesseps. (o fontana?)
     
     
     
    • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
     Bones dades, ara he rebut els teus privats. Si em deixes una mica de temps m'ho miro tot, ho afegeixo al missatge de dalt i et comento algo. Aquesta nit m'hi posaré. Pel que veig aquest tema a tu t'agrada força també, es molt interessant. A la nit et responc el privat i et comentaré una cosa que em balla pel cap. Ah, l'ascensor era a Lesseps, que en els seu moment era l'estació d'origen del Gran Metro de Barcelona, de fet encarà està l'ascensor i, pel que se molt ben conservat a més.

     Una encaixada!
 • DixieUsuari sumador38.159 15 15👍 55
  Molt interessant!

  Si visqués a BCN t'acompanyaria a visitar-les!
 • Bismut83.920 15 2
  Molt bona investigació! 
 • __9151__27.615 12
  Es un treball de puta mare això! 
  Em sona que no fa gaire (3-4 mesos) ja hi va haver un fil sobre això. Algú el podria rescatar?
 • blackok2.528 10 716
  fes un documental barrejant videos i fotos i penge'l al youtube. Segur que molta gent el mira.
 • Flagell_apanyo5.839 12 365

  Senyor Josep "Descans": és vostè un friki de tres parells de collons però tens la gran virtut de fotre coses enriquidores.
   
  Moltes felicitats i als seus peus.
 • EmulatorQUsuari sumador56.838 14 6👍 11.721
  Molt interessant! Tot i que algunes històries i fotos fan una mica d'angúnia... 

  A estelats!
 • sarabastall3.365 11 591
  Gràcies per clarificar-me algunes hipòtesis sobre allò que de jovenelo sempre em feia fer preguntes davant de correus  (estelat!)
 • EPS55.254 12 8👍 5.341
  XD!!!

  Qui ha baixat a fer aquestes fotos actuals d'estacions tancades???????
 • joan cf3.344 11 593👍 666
  Als més vellets us sonarà l"Avenida de la Luz". Em penso que entre parquings i remodelacions de la Plaça Catalunya no hi deu haver quedat gaire rastre. Però goglejant he trobat

  http://www.bdebarna.net/v1/mapa.php?mapa_id=117&historia=346&comentar=1

  http://www.bdebarna.net/v1/mapa.php?mapa_id=53&historia=1603&comentar=1

  http://www.bdebarna.net/v1/mapa.php?mapa_id=54&historia=452&comentar=1

  Serà l'avenida de la luz la seu secreta del CESID.cni per a la mediterrània occidental ?

  • combat roig2.233 10 781
   Diria que fa uns tres anys o així va sortir un reportatge al Dominical de La Vanguardia que en parlava de la seva història i si no recordo malament, van poder accedir-hi a una part que encara estava sencera i que em sembla que l'utilitzaven de magatzem o quelcom així. Recordo que parlaven que hi havia alguna manera d'entrar-hi (la veritat és que no recordo com), perquè recordo comentar amb gent de nar a veure-ho.
  • EPS55.254 12 8👍 5.341
   Si, bé. Però jo em pregunto pq portes a la firma la bandera no oficial de Nova Caledònia. No em pensava que ningú la coneixes.
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   Bones dades company!

   D'aquesta estació no he mirat massa tot i que he llegit alguna cosa i tanc alguna foto. Mira aquesta per exemple, es de l'acces que tenia al carrer Bergara (la foto es de 1980):   Això de l'avinguda de la Llum volia mirar-ho amb calma i també mirar coses del trenet de Sarrià i de l'antiga estació dels Ferrocarrils Catalans de l'Avinguda del Tibidabo. També es molt interessant el tunel que va per sota del Tibidabo fins el pantà de Vallvidrera, la anomenada Mina Grott, per la que va passar un trenet. Els tunels de la mina Grott els conec perque de petit hi vaig entrar i vaig recòrrer un tros. De la mina Grott aquesta si que tinc un munt de dades, a veure si trobo un moment i les poso a aquest mateix fil juntament amb el que trobi relacionat amb els ferrocarrils de la Generalitat perque és molt interessant i tinc bastantes fotos.

   L'altre dia vaig estar amb una raconaire a l'entrada superior de la mina Grott per allà on havia entrat de petit i no vam poder entrar, ara han posat una reixa super reforçada, abans ja n'hi havia una però la d'ara es fortissima.

   Jo quan vaig entrar de petit va ser a una temporada en la que la reixa antiga estava oberta. És un punt de tunel, més que res per lo estret que és i pel fet de que es llarguissim i va per sota de tot el Tibidabo. Jo vaig recòrrer un tros relativament curt perque o be no duia llanterna o la que duia no tenia casi piles, no ho recordo be perque fa molts anys, el que si recordo es que al final, despres de una estona de caminar per allà cada cop més endins sense veure absolutament res de res esperant a poder veure al final alguna llum o algo que m'indiqués el final del tunel, em va fotre por de caure en algun forat o algo i vaig tornar enrere enrabiat amb mi mateix.

   Salut
 • sovietcat25.969 10 42👍 81
  Ara jugarem a un joc. Heu de buscar el primer missatge on en lloc de Josep-Dencàs hi diu Josep Descans

  PS
  Fil guardat. Com sempre gran aportació!
 • Senyor X10.883 11 184👍 13
  deunidó la feinada, bona feina i a veure si organitzem un dia una expedició, com a mínim a la del Clot o la de plaça catalunya!
  • Josep-Dencàs32.109 10 23👍 1.715
   "a veure si organitzem un dia una expedició, com a mínim a la del Clot o la de plaça catalunya!"

   Quan volgueu, jo ja tinc pensat anar-hi i ho hem estat parlant des de fa temps amb una raconaire. A veure si ens posem d'acord uns quants i ho fem, la Tària més amunt deia d'anar i crec que algun altre ho ha dit (encara no he llegit totes les respostes). Si us animeu de debò ja sabeu, jo si no hi ha perill que ens atropelli el metro o ens electrocutem no em tallo ni un pel, me n'aniria sol i tot.Publicitat

Fòrums

 • 8.967.309 missatges
 • 210.195 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat