Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Les estacions fantasmes del Metro de Barcelona

Josep-Dencàs32.886 11 24👍 3.292

nn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEl metro de Barcelona te un seguit d'estacions que, o be es feren però mai arribaren a funcionar, o be quedaren fora d'us i les clausuraren o reformaren profundament.

Les estacions aquestes segueixen allà soterrades i aturades en el temps enmig de la foscor.

Arreu a aquestes estacions perdudes se les anomena estacions fantasma.

Les estacions fantasma del mtro de Barcelona son tot un misteri que poca gent coneix.

Jo de petit vaig flipar un dia en veure mirant per la finestra del metro una estació de la linea 4 en la que no s'aturava mai el metro entre les estacions de Jaume I i Barceloneta (és la estació fantasma de Correus). El tema sempre em va intrigar, fa poc em va donar per investigar la cosa a fons i aqui teniu un breu resum amb imatges incloses de totes les estacions fantasmes del metro de Barcelona.

A Barcelona hi ha un total de 12 estacions fantasmes. 10 de metro, 1 dels Ferrocarrils de la Generalitat i 1 de Rodalies RENFE. Son les seguents:


A la Linea 1: Bordeta, Catalunya, Espanya, Santa Eulàlia i Universitat.

A la linea 3: Ferran i Travessera.

A la linea 4: Banc i Correus.

A la linea 5: Gaudí,

Als Ferrocarrils de la Generalitat: Avinguda de la Llum

A rodalies RENFE: Bifurcació-Vilanova.

-----------------------------------

 

Per que us feu una idea de com anaven les linees de Metro i FFCC aqui teniu un resum de com eren a l'epoca de la Guerra civil:


Gran Metropolità de Barcelona:

- Ramal Lesseps a Aragó (actual Passeig de Gràcia) que correspon a l'actual linea 3 del Metro.

- Ramal Aragó (atual Passeig de Gràcia) a Liceu, que correspon a l'actual linea 3 del Metro.

- Ramal Aragó (actual Passeig de Gràcia) a Correus, que correspon a l'actual linea 4 del Metro.

Ferrocarril Metropolità Transversal:

- Linea Santa Eulàlia (antiga) a Marina, que correspon a l'actual linea 1 del Metro.

Ferrocarril de Sarrià:

- Linea Catalunya a Muntaner, que correspon als actuals Ferrocarrils de la Generalitat.

L'any 1966 les línees estaven així:
nn

LES ESTACIONS DEL

nn

GRAN METROPOLITÀ

DE BARCELONA

nn

 

-----------------------------------------------------------------
LINEA LESSEPS-ARAGÓ (=PASSEIG DEnGRÀCIA)-LICEU
------------------------------------------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DEnFERRAN (“FERNANDO”)

nn

 


Línea: 3
n
nNota: La linea 3 va ser la primera linea que va tenir el metro i es coneixia com el Gran Metro de Barcelona.
n
nLloc on és: Entre les actuals estacions de Liceu i Drassanes.
n
nHistòria:

La linea 3 denl'actual Metro va ser la primera a fer-se i se la coneixia com "el GrannMetro". L'estació de Ferran formava part d'aquesta linea i quan es vaninaugurar el 15 d'abril de 1946 era la estació terminal. Crec que pelnfet de ser una estació final de linea només tenia una via, si fos així,nper les fotos que es conserven es dedueix que, a banda de només tenirnuna via, només tenia una andana. L'estació era sota la Rambla entre elnPlà de la Boqueria i el Carrer Ferran a uns 100-200 metres de l'estació denLiceu. Els accesos eren a la Rambla cantonada carrer Ferran, davant denon ara hi ha el Mac Donalds. Entre 1946 i 1968 va seguir essentnl'estació terminal de l'actual linea 3. L'any 1968 la linea founperllongada fins Drassanes i l'estació de Ferran quedà obsoleta ja quenel trajecte Liceu-Drassanes era massa curt per encabir-hi una estacionintermitja. El 1 de març de 1968 fou tancada al public i posteriormentndesmantellada. Durant les obres de remodelació del Liceu es va fer allànuna estació de fusta provissional. Ara, al terra de la Rambla a lancantonada amb Ferran, allà on era l'escala d'acces, hi ha una reixa denventilació que potser podria correspondre a l'estació. Sembla ser que de l'estació va acabar totalmentndesmantellada i ara només queda vestigis de l'andanes, el vestibul (separat de la resta en estar tapiat) i les entrades tapiades dels passadissos. L'andana no se si es conservanintacta o ha estat estretades o suprimida ja que sembla ser que aquesta estació tenia l'andana al lloc on despres s'hauria de foradar el tunel de tornada de la linea en allargar-la fins Drassanes amb la qual cosa s'hague de fer desapareixer. Els passadissos crec que estan senzers (com a minim els arcs) pero sembla ser que estan tapiats. Al vestibulnhe sentit a dir que s'hi instalaren transformadors de FECSA que correspondrien amb la reixa de ventilació que comento més amunt tot i que potser estan a un lloc que no te a veure amb l'estació. Actualment en passar amb elnmetro mirant amb cura entre Liceu i Drassanes es veu l'espai quenocupava, jo no les he vist pero pel que sembla es poden arribar a veuren2 porxades al lloc on eren les andanes i segons algunes dades es veu l'andana estreta per be que a altres llocs ho desmenteixen categòricament. També es veuen les rajolesnblanques de la paret (a la paret del costat contrari). Anant en direcció contrària no es veu res.
nL'estació de Ferran te una altra particularitat i es que als anys 20 es planejà prolongar el tunel del Funicular de Montjuic per sota el carrer Nou de la nRambla entre el Paral.lel (on es l'estació del Funicular actual) fins les Rambles enllaçant-lo amb el metro a l'antiga nestació de Ferran. Segons sembla hi había un projecte per nfer l'obra i no està massa clar si es va fer o no. Algunes fonts diuen que es va construir tot, altres que es nva fer una part, i altres que no es va arribar a fer res. Sembla ser que la tercera opció és la més probable.


Fotografies:

Obres del metro a les Rambles l'any 1924:L'andana:L'andana quan fou inaugurada el 1946:Reconstrucció digital del l'estació de Ferran:Reconstrucció digital de l'accés a l'estació de Ferran:


Reconstrucció digital de la boca del tunel de l'estació de Ferran que conduia a l'estació de Liceu:


nn

ESTACIÓ DE TRAVESSERA

Linea: 3

nNota: La linea 3 va ser la primera linea que va tenir el metro i es coneixia com el Gran Metro de Barcelona.
n
Lloc on és: Entre les actuals estacions de Fontana i Diagonal


Història:

Founprojectada per suplir el problema que duia el fet de que les estacionsnde Fontana i Diagonal estiguessin tant separades una de l'altra. En alguns llocs he llegit que nons'arribà a construir mai tot i que s'arribaren a expropiar edificis (potser només un, que es va acabar enderrocant) pernpoder fer les obres, en altres he llegit que realment si es construí però el que passa es quenmai s'inaugurà. Potser es va arribar a fer alguna obra però no es va acabar perque a algun lloc he llegit que el que es va fer només és rebaixar les parets del tunel i, npotser, contruir algun tunel per ubicar-hi les escales. Aquest és un detall que, per les dades que he trobat no està gens clar pero en principi no es va arribar a fer res tret d'enderrocar un edifici.

 

---------------------------------------------------------------------
 LINEA LESSEPS-ARAGÓ (=PASSEIG DEnGRÀCIA)-CORREUSnn
---------------------------------------------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DEL BANCn(=”BANCO”)

nn

 


nLínea: 4

Nota: La linea 4 antigament era un ramal de la linea l'actual linea 3nconegut com ramal Aragó-Correus del Gran Metro de Barcelona, això founaixí fins que es creà la linea 4 als anys 70.

n
nLloc on és: Entre les actuals estacions d'Urquinaona i Jaume I (a 200 metres de Jaume I).
n
Història:

Founconstruida l'any 1911 poc despres que l'Ajuntament construís un tunelnal llarg de la via Laietana quan aquesta fou oberta i re-urbanitzada.nL'Ajuntament instalà a aquest tunel un tram de linea que es va fernexpressament per arribar a aquesta estació des d'Urquinaona però mainfou oberta al públic. Aleshores a Urquinaona, ni enlloc de Barcelona,nhi havia metro. La estació del Banc tampoc no s'obri quan el metronarribà a Urquinaona i la linea baixà per Via Laietana i fou afegida anla linea del Gran Metro de Barcelona que ja va arribar fins a Jaume Inel 1925. El nom d'aquesta estació prové del fet que és prop de l'antiganseu del Banc d'Espanya. Esta sota l'actual plaça d'Antoni Maura, a lanconfluència entre Avda. de la Catedral i la Via Laietana. Fou unanestació molt petita, o com a mínim això es el que diuen a la majoria denllocs on he llegit quelcom d'ella. De tota manera a un lloc vaig llegirnel contrari, que era gran. Aquesta confusió prové del fet que en nonarribar a funcionar mai i ser tant antiga es tenen poques dades d'ella.nEs diu que va ser feta per a dur trameses dels diners recaptats a totesnles estacions de metro de la ciutat (i potser altres trameses de diner)nfins la antiga seu del Banc d'Espanya tot i que quan es construí encaranno havia metro enlloc, només tunels llestos a Via Laietana que es ferennquan es re-urbanitzà preveient instalar el metro. A l'edifici del Bancnd'Espanya, que és el que ara es seu de la Caixa de Catalunya (nonconfondre amb la seu de la Caixa que hi ha més amunt), es veu que es vanarribar a construir una mena de oficina subterrania per això tot i quenalguns autors diuen que l'estació tenia un acces directe a la cambrancuirassada del Banc. Un fet curiós es que realment el que fou seu delnBanc d'Espanya durant la República (crec que des de 1932) en el tempsnque es construí la estació del Banc no n'era pas la seu Fos com fosnsembla ser que aquests transports de diner s'havien de fer en un metronespecial al que anomenaven "el tren dels diners" que havia de circularnnomés de nit fora de l'horari habitual. Avui es conserva una andananmolt simple de només 1'40 m d'ample i 23 metres de llarg (que era lanmida original) que es visible només baixant de Urquinaona a Jaume I quencrec que és la única que va arribar a tenir aquesta estació tot i quenen alguns llocs diu que en tenia 2 i es conserven les dues. Segonsnalguns autors només tenia acces al Banc d'Espanya i no sortia anl'exterior, segons altres en tenia un per andana al costatnLlobregat/mar de la Plaça Antoni Maura (tot i que el Banc era al costatnLlobregat/muntanya). Tot en aquesta estació és un misteri i es sabennpoques dades del cert. Les dependències anexes no se com estan peronencara es conserva una escala d'acces que no se on dona exactament. Aranl'estació s'usa de magatzem de manteniment del metro (o com a minimns'ha usat en alguns moments per això). L'andana és curta, només te lanlongitud de poc més d'un vagó de metro de llarg ja que les descarreguesnde diners s'havien de fer només des de un vagó, això juntament amb lanexcesiva proximitat amb Jaume I va fer que mai s'usés malgrat formarnpart de la linea que baixava per via Laietana des de 1925.


Fotografies:

Lanvia del metro al tram entre Urquinaona i Jaume I, el que es veu al fonsniluminat o be l'entrant que es veu a la dreta crec que te quelcom anveure amb l'estació de Banc:
L'andana de l'estació de Banc:L'escala d'acces a l'andana de l'estació de Banc:

Planolnde la secció dels tunels de metro entre Urquinaona i el final de la VianLaietana (Correus), els més antics de tota la xarxa de Metro ja que esnferen abans inclus de que el metro existís en re-urbanitzar la VianLaietana i despres serien el anomenat ramal "Aragó Correus" del GrannMetro de Barcelona". En aquest ramal estaan  les antigues estacionsnCorreus i Banc i ara son encara en funcionament les de Jaume I inUrquinaona). Aquesta secció correspon al tramentre Urquinaona i Jaume Inde l'actual Linea 4, es a dir, el tram de tunel on està l'estació delnBanc. Les parets es feren de mampostería i la bòveda de filades dentotxanes. Es començaren al voltant de 1913 i es posaren en servei entrenels anys 1924-1926.


Construcció dels tunels de metro quan fou re-urbanitzada la Via Laietana. La fotografia és de novembre de 1913:
Les obres de construcció dels tunels de metro de Via Laietana el 1911:Una altra fotografia de les obres de construcció de la Via Laietana en la que es veuen les obres del Metro:L'edificinde l'antiga seu del Banc d'Espanya, avui seu de la Caixa de Catalunya,na la plaça d'Antoni Maura (confluència de l'Avinguda de la Catedral ambnVia Laietana). Sota aquesta plaça es troba l'estació del Banc.
nn

nn

ESTACIÓ DEnCORREUS (“CORREOS”)

nnnn

 


Línea: 4

Nota: La linea 4 antigament era un ramal de la linea l'actual linea 3 conegut com ramal Aragó-Correus del Gran Metro de Barcelona, això fou així fins que es creà la linea 4 als anys 70.


Lloc on és: Entre les actuals estacions de Jaume I i Barceloneta

Història:

L'estació de Correus no estava prevista a cap dels projectes de lanxarxa de metro, ni als inicials de P Muller de 1907 ni als de l'empresanGran Metropolità de Barcelona. Inicialment per arribar a la part baixande la ciutat des de Lesseps s'optava per continuar la linea principalndes de Ferran i fer-la passar pel passeig de Colom fins l'Estació denFrança. El projecte fou modificat ja que l'Ajuntament es negà anconcedir els permisos per seguir la linea si no es feia aprofitant elsntunels que el mateix ajuntament havia fet sota la via Laietana quan founoberta. Els tunels serien llogats a GMB i, ales hores, desde Jaume I esnva preveure arribar fins'estació de França construint una estacióndavant del nou edifici de Correus que s'acabava de construir justnaleshores.

L'estació es va construir de manera provisional ja que, en tenir unansola via, es pensava a desmuntar-la quan la prolongació de la línea capna l'estació de França aquesta requeris una doble via. Així doncs fou inaugurada el 20 de febrer de 1934 com a final del ramal del Gran Metro de Barcelona s'anomenaria Aragó-Correus i que ara forma part de la línea 4.

En ser estació final de linea tenia només una via i dues andanes, una ampla (andana 1) i una estreta de només 1'40 m d'ample (andana 2). Les andanes inicials eren curtes i només permetien l'arribada dels metros de un o dos vagons que aleshores s'usaven a aques ramal. L'any 1948 es decidí acabar amb la provisionalitat de l'estació i se li allargaren les andanes per tal que  podes servir amb metros de quatre vagons. Inicialment les parets no tenien el caracteístic revestiment de rajoles blanques de ceràmica de les estacions del Gran Metro de Barcelona però en unes obres als anys 60 serien enrajolades (pero amb rajola grisa).

Quan es feren les obres d'ampliació que donarien lloc a la linea 4 duent el metro fins la Barceloneta  i el Poble Nou l'estació de Correus queria massa prop de la nova estació de Barceloneta i, el 20 de març de 1972, acabaria essent tancada. Encara que s'havien abandonat els projectes inicials de dur la línea fins l'estació de França, les obres que es feren per arribar a Barceloneta també implicaren afegir una via de retorn i, per a poder-ho fer, l'andana ampla de la estació de Correus fou desmuntada deixant només intacta la andana estreta. L'estació també va ser desmantellada parcialment un cop tancada.

Al lloc on havia hagut els accesos de l'estació a la plaça on hi ha l'edifici de Correus ara hi ha uns respiradors. Inicialment, quan l'estació fou tancada, els respiradors eren les mateixes escales d'acces de l'estació tapades amb una reixa pero mantenint les baranes de pedra que sobresurten del terra. Posteriorment es desmuntaren les baranes i es deixà tot a nivell de terra amb una reixa per la que es podia passar caminant per sobre. Crec que això darrer es va fer a les obres de les olimpiades del 1992. Actualment les reixes hi son pero esta tot transformat ja que si mires sota ja es veuen les escales senzeres com abans sinò una part d'elles i un pou de ventilació. La reixa allargada que hi ha actualment està posada en sentit que tenien les antigues escales al mateix lloc on eren.

Actualment passant amb el metro si es mira be es possible veure-la pero només anant en una de les dues direccions. Crec recordar que és anant en direcció direcció Jaume I a Barceloneta. De Barceloneta a Jaume I no es veu res (podria ser a la inversa perque he trobat informacions contradictòries). En passar fins i tot el tren fa un tremolor molt rapid, suposo que això passa perquè el buit que genera l'estació deu crear una turbulència que fa tremolar el metro. El que crida més l'atenció son les rajoles amb les que estava decorada la paret del que havia estat l'andana ampla, l'andana estreta també es veu (crec que la estretaren més en fer les obres de continuació de la linea 4) i hi ha encara els bancs, els cartells de publicitat i les lletres on posa "Correos".nL'estació està parcialment desmantellada però seria aprofitable i s'ha parlat algun cop de reobrir-la. Sembla ser que ara, a banda de l'andana, només resta una part dels passadissos ja que el que duia al vestíbul i a la sortida va ser tapiat per poder instal.lar el ventilador del pou de ventilació. Crec que fa poc es varen instal.lar llums per iluminar el tunel però que encara no han funcionat mai.


Fotografies:

L'andana estreta de l'estació de Correus a principis dels anys 70:
n


L'andana ampla de l'estació de Correus (possiblement a principis dels anys 70):Les dues andanes de l'estació de Correus:L'andana ampla de l'estació de Correus el maig de 1955:Les taquilles de l'estació de Correus el maig de 1955:La sortida, el vestíbul, i el despatx del cap d'estació de l'estació de Correus el maig de 1955:
Obres prop de l'estació de Correus l'any 1970. La foto és de quan s'estava ampliant la linea 4 en direcció a la Barceloneta i el Poble Nou però no se si correspon a aquelles obres:
Cartell de 1972 anunciant el tancament de l'estació de Correus:

 

Tres fotos de l'andana estreta d'aquesta estació fetes el desembre del 2006 (la foto en blanc i negre es per comparar, fixeu-vos en la publicitat de Danone...):

L'antic acces a l'estació de Correus:Reixes al terra del carrer al lloc on hi havia l'acces a l'estació de correus l'abril del 2007 (avui es un pou de ventilació de la linea 4 pero encara es poden veure rastres de les escales d'accés):
------------------------------


nn

LESnESTACIONS DEL

nn

FERROCARRILnMETROPOLITÀ DE BARCELONA-TRANVERSAL

nn

------------------------------

 

nn

ESTACIÓ DE LAnBORDETA

nn

 


Línea: 1
n
Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nLloc on és: entre entre Santa Eulalia i Mercat Nou
n
nHistòria:

Fou inaugurada el 10 de juny de 1926, era una estació exterior inici de linea que despres deixaria de esser-ho el 1932 i, finalment, acabaria quedant en desus. El 5 de juliol de 1980 fou tancada degut a les obres d'ampliació que es feien a la linea 1 i que durien la línea 1 fins una nova estació subterrània de Santa Eulàlia (havia una antiga estació exterior de Santa Eulàlia que fou destruida), etc.... Amb aquestes obres la estació de la Bordeta era massa prop de la nova de Santa Eulàlia i fou desmantellada el 23 de desembre de 1983. Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l'estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona.


CORRECCIÓ:

jo deia:

"...Esta encara intacta i és, juntament amb Gaudí, l'estació fantasma millor conservada del metro de Barcelona..."

En "Poguibó" em comenta:

"... Ja no hi queda res, però no és degut a les obres de l'AVE sinó a lesndel cobriment de les vies a aquella zona (tant de Renfe com de Metro) inque s'aprofita per construir de nou l'estació de Mercat Nou,ndesplaçant-la alguns metres de la seva ubicació actual ..."n


MÉS DADES:

En "Poguibó" em comenta:

"... Jo no he sentit mai que existís una Bordeta cotxeres. De totes maneres,naquesta denominació podria haver-se-li donat a l'ús que es feia fins fanno gaire a l'estació abandonada de Bordeta, on els trens direcció Fondoni que havien de ser guardats a les cotxeres de Santa Eulàlia, buidavennpassatge, i aquest passava a un tren que acabava de sortir de cotxeres,ni el primer era guardat, tal i com encara es fa a Vilapiscina en horesnde regulació de trens ..."


Fotografies:

L'antiga estació de La Bordeta:

 
nn

ESTACIÓ DE SANTAnEULÀLIA (ANTIGA)

nnLínea:
1
n
Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nLloc on era: prop de l'actual de Santa Eulalia en direcció a Mercat Nou.
n
nHistòria:

L'antiga estació de Santa Eulàlia fou inaugurada el 1 de juliol de 1932 i durant un temps fou l'inici de la linea i va conviure en funcionament ambnla antiga estació de la Bordeta (ambdues exteriors aleshores). Fou clausurada el 5 de juliol de 1980 i totalment destruida en soterrar-se la linea i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara. Actualment no en queda ni rastre.


CORRECCIÓ:

Jo deia:

Actualment no en queda ni rastre"... i construir la nova estació subterrania de de Santa Eulàlia que hi ha ara.. ..."


Forçalporró em comenta:

"... l'actual estació de Sta Eulàlia no està soterrada, està coberta, perònestà a alçada per sobre dels carrers principals del barri i pernarribar-hi es puja un carrer (Avinguda del Metro, que té d'avinguda lonque jo de Latin cul), i la "pujada del metro". No hi ha un accésnsubterrani al carrer. L'antiga estació no hi és però en queden part del antics edificis de les cotxeres. ..."


Fotografies:

nn

ESTACIÓ DE PLAÇAnESPANYA (ANTIGA)

nn

 


Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"

nnn
nnnLloc on és: prop de l'actual estació d'Espanya,
nnn
nnnHistòria:

És la mateixa estació d'Espanya que actualment du aquest nom i que fou inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s'hi usà una tercera via. Ara dues d'aquestes formen part de l'actual estació d'Espanya. La tercera via posteriorment fou usada per aparcar metros i més endavant suprimida (any 1975). El seu lloc ara l'ocupa en part les botiguesni l'entrada de l'estació de la plaça d'Espanya dels Ferrocarrils de lanGeneralitat i és encara visible.


CORRECCIÓ:

Jo deia:

"... inaugurada el 1929 en motiu de la Exposició Universal. Per això s'hinusà una tercera via i la seva andana corresponent que no son les duesnvies actuals de la linea 1 ..."


"Poguibó em comenta:

"... l'estació d'Espanya està ubicada on està actualment i és una sortnperquè és de les estacions més maques que hi ha al Metro i hagues estatnuna pena deixar de tenir una estació d'aquestes característiques.nL'única diferència és que es va construir amb 3 vies per establirnserveis llançadora Catalunya - Espanya durant l'Exposició Universal. ..."n

 

--------------------

 

En relació amb aquesta estació sembla ser que es va projectar uns tunels amb finalitats militars que havien d'anar de Plaça Espanya fins el castell de Montjuïc passant pel barri del Polvorí (un barri a Montjuïc fet on abans havia un polvorí militar). El pla per fer aquests tunels no es coeix massa be i es mig llegenda urbana però el que si es cert es que es va fer el començament del tunel i que abans de la guerra civil es va preveure seguir-lo coma una branca del "Transversal" (actual linea 1) que havia d'anar de la Plaça de Sants a Pubilla Cases. A banda d'això semble ser que si hi ha tunels sota el barri del Polvorí però no se si enllacen amb Plaça Espanya totalment o tenen alguna altra bifurcació. En alguns llocs he llegit que aquella mena de tunel tapiat que es veu a un penya-segat a l'alçada del Morrot passant per la Ronda Litoral te a veure amb aquella xarxa de tunels. En altres bandes he llegit que des de aquell tunel tapiat del Morrot es podia accedir fins el castell (el castell es dalt del penyasegat). A Montjuïc (al barri del Poble Sec) també hi ha un tunel que s'ha atribuit a la xarxa de tunels militars i que durant la guerra civil s'usà com a refugi anomenant-lo "refugi 307"


Fotografies:

L'estació d'Espanya del Transversal el dia que fou inaugurada l'any 1929:L'estació de plaça Espanya del Transversal:

Aspecte actual de l'estació de Plaça Espanya de la linea 1:


nn


ESTACIÓ DE PLAÇAnCATALUNYA (ANTIGA)

nn
Línea: 1
nnn

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"


nnnLloc on és: a la Plaça Catalunya, prop de l'actual de la linea 3.
nnn
nnnHistòria:

La antiga estació de Catalunya del Transversal no es exactament la mateixa estació de Catalunya de la linea 1 que actualment du aquest nom. L'antiga fou inaugurada el 10 de juny de 1926 com a part del traçat del "Transversal" (l'actual linea 1). Poc despres de fer-se ja va haver d'ésser modificada per deixar espai per encabir 2 vies de la linea de RENFE que anava de Plaça Catalunya a l'estació del Nord que seria inaugurada el 1928. Anys més tard tota la seva estructura seria modificada i es separaren les vies de RENFE de les del Metro. La manera de fer-ho va ser construir un vestibul superior que anava de banda a banda. La estació antiga va desapareixer (hi ha qui kla confon amb uns enllaços que es feren a la nova de Plaça Catalunya per enllaçar-la amb Universitat i als que s'accedeix des de un dels extrems de l'andana de l'actual estació de Plaça Catalunya. De l'antiga estació de Catalunya avui en dia nomès es conserven alguns passadisos llargs i estrets. Aquests passadisos es veu que a més estan molt mal iluminats i a vegades s´han usat quan els de l'estació actual de Catalunya de Renfe o Metro han estat d´obres. Despres edito i poso més dades.


MÉS DADES:

Sobre les reformes en separar les vies de Renfe i Metro "Poguibó" comenta:

"... En la de la L3 s'hi van eliminar accessos des del carrer. El que es veuna la foto, és un accés actualment tapiat i situat al final de l'andanande la L3 direcció Zona Universitària, just al costat d'on comença elnpassadís d'enllaç amb L1. En la mateixa andana L3, a la sortidanRambles, just a la dreta dels torniquets de sortida existeix unnpassadís que connecta amb el vestíbul Renfe-L1. En quant a la nau denl'estació de L1-Renfe, s'hi va rebaixar el sostre per situar l'actualnvestíbul, als anys 80 ..."


Fotografies:

La segona estació de plaça Catalunya del Transversal feta modificant la primera i afegint-li 2 vies del tren de la Renfe (en total 4):
Tal com era als anys 70 principis dels 80:nn

ESTACIÓ DE PLAÇAnUNIVERSITAT (ANTIGA)

nn

 


Línea: 1

Nota: la linea 1 fou la segona linea de metro que es va fer a Barcelona i es coneixia com "el Transversal"
nnn
nnnLloc on és: a la Plaça Universitat, prop de l'actual estació de Universitat de la linea 2.
nnn
nnnHistòria:

No es la mateixa estació d'Universitat que actualment du aquest nom ni està al mateix emplaçament. L'antiga estació de Universitat fou inaugurada el 10 de juny de 1926. L'estació original es va anar modificant en varies fases per permetre el pas de la linea de RENFE entre les estacions de plaça Catalunya i Sants. L'estació antiga va ser finalment tancada el 27 de juliol de 1971. La nova estació de Universitat va ser construida en dos nivells (un per cada via) i fou inaugurada el 23 de desembre de 1972 lleugerament desplaçada respecte a l'original de la qual sembla ser que no queda cap rastre avui en dia. Despres edito i poso més dades.


Fotografies:


----------------------

nn

LESnESTACIONS DE

nnTRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

nn

ESTACIÓ DE GAUDÍ

nn

 


Linea: 5 (inicialment l'estació era de l'antiga linea 2)

Lloc on és: entre les actuals estacions de Sagrada Família i Hospital de Sant Pau.

Història:

Aquestanestació mai arribà a funcionar. Es va construir al voltants de 1968npreveient una ampliació que finalment quedà sense fer per manca denrecursos. Esta situada entre els carrers Marina i Lepant (sota lanSagrada Familia). Havia de ser una estació de correspondència amb lanantiga linea 2 i tenir utilitat per l'acces dels turistes a la SagradanFamilia. La estació està construida, te andanes, i passadissos inescales mecàniques, tot i que les escales mecàniques estan a mig fer inels hi manquen els graons. No va arribar a usar-se mai perque ennunificar-se el tram Horta-Sagrada Familia amb la linea 5 va deixar dentenir sentit posar-la en us. El que es volia fer inicialment era dur lanlinea 2 de Gaudí a Horta perque aleshores la linea 5 es volia fer anarnfins la Pau. En obrir-se el tram de la linea 5 entre Diagonal i SagradanFamília es va decidir unir aquesta nova línea de manera provisional ambnel tram que ja havia fet de la antiga linea 2 fins Horta. Finalment elnprojecte inicial es va anra aplaçant i s'acabà deixant així i aleshoresnfou quan la estació de Gaudí va deixar de tenir sentit.
Enntornar a reprendre el projecte de la linea 2 s'el va fer anar cap a lanPau (que era cap on hauria d'haver anat la 5 segons els plans inicials)ni s'hagueren de construir noves andanes per la estació de SagradanFamilia de la Linea 2 que actualment esta en servei. El trajecte de lanlinea 2 entre Sagrada Familia i Encants te dos revolts molts fortsnjustament perque esquiva les obres que es feren a l'estació de Gaudínper fer l'enllaç amb la linea 2. La estació de Gaudí te dos vestíbuls,nun d'ells (el més proper a l'estació de Sagrada Familia) no te escalesnper accedir-hi directament des de l'exterior perquè no es van arribar anfer mai. L'altre vestíbul si te acces des de l'exterior i hi ha lesndues escales tapiades a l'avinguda de Gaudí/Lepant. Actualment aquestnsegon vestibul sembla ser que està ocupat per la seu d'una associació nde jubilats de TMB i les seus d'altres entitats dues entitats (lanAssociació de Col.leccionistes ACEMA i Conductors Solidaris). Des denalguna d'aquestes associacions s'hi pot accedir a les andanes i tambénhi surt un tunel que segueix per sota l'Avinguda  Gaudí fins l'accesnque hi ha al carrer Provença/Marina (acces a les linees 2 i 5). Lanestació de Gaudí és visible mirant amb cura, en passar amb el metro esnveuen dues andanes, escales, cartells, tunels d'acces, etc... És veunnomés anant de Sagrada Familia a Horta. Al voltant d'ella hi ha unanllegenda urabana que diu que de tant en tant es veuen personesnmisterioses esperant el metro amb la mirada absent... Fa poc l'estaciónes netejà a fons i Nissan hi instal.là publicitat en forma de duesnlones immenses iluminades que eren visibles en passar el metro enndirecció a Cornellà. Actualment de tant en tant pot estar iluminadanperque se la segueix mantenint neta i vigilada perque hi ha anat gent anfer grafittis. S'ha dit que es volia reobrir i de fet sembla ser quenseria totalment factible fer-ho per l'estat de conservació impecablenque manté l'estació. A banda de l'estació hi ha un tunel de metrontapiat que havia de unir la Linea 2 amb la 5 i anava de Gaudí anl'estació de Sagrada Familia de l'actual linea 2 (mireu el mapa pernveure per on passa).


Fotos:

Les obres de construcció l'any 1968:

 

Lesnandanes ja fetes (aquesta foto va ser publicada a la Vanguardia peròntinc dubtes de que realment la foto no sigui de l'antiga estació denSagrada Familia abans de que la renovessin):
Els accesos (tapiats) a l'Avinguda de Gaudí:


L'Estació de Gaudí l'any 2006:L'estació de Gaudí amb la publicitat que va posar Nissan l'any passat:----------------------nn

LESnESTACIONS DELS

nnFERROCARRILSnDE CATALUNYA-SARRIÀ

nn

ESTACIÓ DE L’AVINGUDAnDE LA LLUM


De moment edito i poso només una fotografia que havia posat a un altre missatge d'aquest fil.

És l'accés que tenia aquesta estació al carrer Bergara, la fotografia és de l'any 1980:

 

------------------------------

 

nn

LESnESTACIONS DELS

nn

DE RODALIES RENFE

nn


nn

ESTACIÓ DE BIFURCACIÓnVILANOVA

nn
Linea: No és una estació de metro pero es prop de la estació de Marina de la linea 1

Lloc on és: prop de l'estació de rodalies RENFE del Clot-Aragó

Història: 

L'estació "Bifurcació Vilanova" era part del pla que es va fer als anysn70 que preveia  fer 3 grans estacions a Barcelona: Sants, Clot-Aragó inBifurcació Vilanova (per substituir l'antiga estació del Nord).nL'estació "Bifurcació-Vilanova" no es va arribar a inaugurar mai.nL'andana del costat muntanya es va destruir a principis dels 90 per quenla línia de rodalies del Maresme no interferís amb la que sortia cap elntúnel de Meridiana. Als anys 50 hi passaren trens quan es soterrarennles vies de RENFE entre el final del ramal urbà Glòries-Pl.Catalunya inl'estació de Sant Andreu Arenal. Aquesta andana correspon a l'andana de costat mar de l'estació ja que la del costat muntanya està desapareguda. En alguns moments està iluminada (pero amb una llum blanca molt fluixa a diferència nde la resta del túnels que hi ha llum groga). des de els trens s'intueix perfectament. Inicialment havia de tenir enllaç amb l'estació de Marina de la L1 de Metro i actualment a les dues entrades de l'estació de Marina encara està gravat a uns marbres la ninscripció: "metro renfe metro renfe metro...". Les escales d'acces de l'estació Bifurcació-Vilanova actualment acaben en una reixa a nivell del terra del carrer que segons tinc eés son a la vorera de l'altra banda del nTNC. L'estació està sota l'Avinguda Meridiana (davant de l'Auditori i el nTNC).  A banda d'aquesta sortida sembla ser que en podria haver tingut una altra corresponent a l'andana que avui està destruida i que donava a l'exterior en un punt on ara hi ha una escola.

Estic acabant d'ordenar les dades que tinc d'aquesta estació, de l'estació de Vallcarca de RENFE (la segona estació fantasma de RENFE a Barcelona), de les darreres estacions fantasmes del metro de les que he parlat més amunt (Espanya, Universitat i Catalunya), i comprovant dades de la resta.

Després editaré i posaré més dades. Potser caldrà fer alguna correcció al que dic.


CORRECCIÓ:

"Poguibó" em comenta el seguent:

"... l'estació no-nata de la bifurcació Vilanova de Renfe, lesnfotos penjades no corresponen a aquesta 'estació' sinó a la sortidantapiada de l'estació d'El Clot-Aragó, que donava a l'actual encreuamentnentre els carrers Aragó i Clot, que hi ha (o hi havia unnaparcament). L'estació de Bifurcació-Vilanova o Marina es pot veure alnsortir d'Arc de Triomf en direcció Clot-Aragó amb un tren de la C1, onvenint des de Sant Andreu Arenal cap a Arc de Triomf, al fons. Allà hinha situat un enclavament que si bé està automatitzat, en els casos quens'ha hagut de fer blocatge manual algú hi ha hagut d'anarnpresencialment. Té dos accessos, un es pot veure caminant per l'Av.nMeridiana davant del TNC com bé dius, l'altre està molt a prop denSancho d'Ávila."

Per tant les fotografies següents que jo havia pres com a part de l'estació Bifurcació Vilanova corresponen a un dels accesos de l'estació de Rodalies Renfe de Clot Aragó que ara està tapiat però donava al creuament dels carrers Aragó i Clot. A l'andana l'accés està al final d'aquesta, molt lluny del darrer banc. Quan està il.luminat és visible al final de tot de l'andana de Clot-Aragó,nen altres moments resta invisible i es veu completamentnfosc.

Aquestes son les fotos d'aquest acces de l'estació Clot-Aragó que inicialment havia pres com a part de l'estació Bifurcació Vilanova:Les escales d'acces acaben en una reixa a nivell del terra del carrerA banda de les estacions hi ha antics trams de tunels de metro que han quedat en desús com ara una tercera via de la Linea 1 a la plaça d'Espanya que fou usada durant la Exposició Universal de 1929 o aquesta que he comentat que unia l'estació antiga de Gaudí de la linea 5 amb la de Sagrada Familia de la linea 2. A banda de aquests dos hi ha molts més, alguns força llargs. Despres poso més dades d'això també.

EDITO:

En "Brigadista" i en "Enriquito" a sota han comentat que al final de l'andana de la Plaça Catalunya de Rodalies RENFE (en direcció Trinitat) hi ha unes escales que duen a uns passadisos i sales etc...

Pel que jo tinc entes això es un projecte de sortida de l'estació de PlaçanCatalunya de RENFE que havia de connectar amb l'estació de Universitatnque al final va quedar a mig fer. Segons he llegit en la remodelació denl'actual estació de metro de Pl.Catalunya als anys 80 en aquell tramnd'andana es va fer parar trens. Va ser una cosa provisional que vandurar mentre van durar les obres.

CORRECCIÓ:

Jo deia:

"... Pel que jo tinc entes això es un projecte de sortida de l'estació de PlaçanCatalunya de RENFE que havia de connectar amb l'estació de Universitatnque al final va quedar a mig fer. ..."

"Poguibo" em comenta el seguent:

"... Al final de l'andana de Renfe direcció Sants (no Trinitat) hi ha unansortida amb escales normals i mecàniques (de les quals hi has posatnfotos) que dona al vestíbul de l'estació Universitat i va estar obertnal públic fins a les olimpiades. ..."n

-------------------


Be, aquí teniu les fotografies:

Les escales d'acces al vestíbul vistes des de l'andana:

La part de dalt de les escales:Vestíbul amb la part superior de l'escala que du a l'andana al fons:Passadis que du a les oficines de TMB de Plaça Catalunya (a l'altra banda de la porta del final)Vestíbul amb l'entrada al passadis que du a l'oficina de TMB de PLaça Catalunya:

EDITO:

Aprofitant que havia d'afegir més fotografies i dades al  missatge que havia fet, afegeixo també dades de les dues linees de Metro antigues de la ciutat al qual pertanyen la majoria d'estacions fantasmes: el Gran Metro de Barcelona i el Ferrocarril Metropolità Transversal.

D'aquesta manera es podrà comprendre millor el paper que jugaren aquestes estacions fantasma més antigues.

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.251.483 missatges
  • 219.463 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat