Publicitat

Fòrum

Quants d'aquests 10 mots pronuncieu de la manera o maneres transcrites?

Quants d'aquests 10 mots pronuncieu de la manera o maneres transcrites?
2
7 (28.00%)

3
6 (24.00%)

1
4 (16.00%)

4
3 (12.00%)

+5
3 (12.00%)

Cap
2 (8.00%)

Vots emesos: 25
pa-integral4.080 15 524👍 330
[Només per a parlants de català oriental]

1. Tele [tɛlə], [tələ]
2. Profe [prufə], [prɔfə]
3. AVE [aβə]
4. UCI [usi]
5. Amazon [aməzon], [aməzun], [əməzon]
6. Bibe (abreviació de biberó) [bibə]
7. Montse [munsə], [monsə]
8. Tere [tɛrə]
9. Opos (oposicions) [opus], [upus]
10. Handbol [əmbɔl]

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.302.300 missatges
  • 221.340 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat