Fòrum

DARP: No poden fer que tot estigui EN CATALÀ?

Rampillet5.191 9 416👍 538
Tots els pagesos saben català.

Cap producte de la pagesia, per mala voluntat o per inèrcia franquista, NO és en català. Adobs, sulfats, viveristes, maquinària agrícola...  

Què han fet els succeccions departament d'agricultura per normalitzar el català? RES! Què pensen fer EN CATALÀ si es lleven la mentalitat autonomista que els esclavitza?

Respostes

Configuració
 • Rampillet5.191 9 416👍 538
  Si sou pagesos o teniu relació amb el món rural, ja ho sabeu prou. NO hi ha res EN CATALÀ. Els adobs, sulfats, maquinària...
 • the_west_rulez15.242 3 128👍 14.621
  Coses de no tenir un estat propi..... no és per desanimar, però fins llavors això és una batalla perduda.
 • Rampillet5.191 9 416👍 538
  IRTA: publicitat res en català... 
 • Heavyata Rural14.309 8 139👍 478
  Però de què parles exactament, de productes que fabriquen els pagesos catalans?
 • Defectible7.981 270
  I el sector farmacèutic, també segueix igual?
 • willybarna12.107 10 169👍 3.541
  La cohesio linguistica dels catalans no esdevindra mai si abans no s'ailla socialment als colons castellans que campen pel nostre país.

  Aquest aillament només podra comencar a esser possible a partir de la implementació d'una doble xarxa escolar a Catalunya.

  Ara és el moment idoni per comencar a mouren's en aquesta direccio, aixi d'aqui a 10 anys, els catalans estarem molt més cohesionats linguísticament i també nacionalment.

  Ara mateix no tenim rés, colectivament parlant, som un zero a la esquerra, identitariament parlant. No tenim establert cap element administratiu que ens diferencii dels colons castellans que viuen a Catalunya.

 • Rampillet5.191 9 416👍 538
  Hi ha algú que conegui alguna màquina agrícola que respecti el català?
 • Rampillet5.191 9 416👍 538
  Cap adob que estigui etiquetat en català?
 • Lleidatans2.207 11 793👍 886

  Una bona part de pagesos de Lleida no podrà jubilar-se abans dels 65  Actualitzada 01/12/2018 a les 09:53
  El 85% ha cotitzat per la base més baixa i per a molts la seua pensió no arribaria al mínim previst per llei || Especialment agricultors amb cònjuge a càrrec
  Els agricultors que cotitzen en el règim d’autònoms poden, teòricament, jubilar-se de forma anticipada a partir dels 63 anys, sempre que almenys hagin cotitzat 35 anys. Tanmateix, a la pràctica, una bona part no poden fer-ho perquè la llei exigeix que com a mínim la seua cotització els doni dret a la prestació mínima prevista per la normativa. Aquells que han cotitzat pel mínim previst per la Seguretat Social i tinguin un cònjuge o parella al seu càrrec no compleixen, la gran majoria, amb aquest requisit. Així ho va explicar ahir Antonio Benavides Vico, inspector de Treball i Seguretat Social
 • Rampillet5.191 9 416👍 538
  Sofre Cosavet. 
 • Tioronnie2.916 6 656👍 1.465
  Al meu poble la pagesia parla català. Xurrac, la sènia, soca, xapo, auliva, llaurar, etc... Si que és veritat que és diuen coses com sufato, pero els productes locals, son etiquetats en català.
 • Piteru190
  No, no podeu, el català no és ni ha sigut mai la llengua única de Catalunya, serà la primària, originada a Catalunya; però aquest no és el motiu de la negativa, el motiu és que hi ha llibertat d'expressió i unes lleis que la protegeixen.

  PD: entenc que quan dius "tot en català" vols dir "només en català", si no aquí ja no m'hi poso, ja és cosa dels catalanistes, a mi tant m'és. Mentre estigui en castellà ja en tinc prou, i aviat tots en tindrem prou en anglès. Sóc pragmàtic.
 • Picany7.439 11 291👍 1.998
  Fa uns dies el Departament d’Ensenyament va publicar un document anomenat «Nou model Lingüístic», criticable en molts aspectes, però que implícitament reconeix el fracàs de l’aprenentatge de la llengua catalana al final de l’ensenyament obligatori. Aquest reconeixement respon al fet que es proposa que, a partir d’ara, quan obtenen el graduat d’ESO (a setze anys), els alumnes no obtenen automàticament el nivell C1 de llengua catalana (domini funcional efectiu), sinó el nivell B2 (domini funcional limitat), dins del Marc comú europeu de referència per a les llengües. I és amb el títol de batxillerat que els alumnes adquireixen el nivell C1. El nivell B2 és equivalent al coneixement que molts catalans tenen d’una llengua estrangera; per tant, és un fracàs que aquest sigui el nivell de coneixement assolit pels escolars que acaben l’ensenyament obligatori; però ens alegrem molt d’aquesta dosi de realisme del Departament d’Ensenyament, tot i que no sabem quan s’aplicarà (i probablement ens n’assabentarem abans a través dels mitjans de comunicació que per comunicacions directes als centres d’ensenyament).

  Fins ara ens havien volgut fer creure que els alumnes acabaven l’ESO amb un bon domini de la llengua, i per això se’ls atorgava la titulació equivalent al nivell C1. Per tant, fins ara ens han mentit, perquè tothom sabia que el títol de graduat en ESO només garantia (i en molts casos segons un criteri discutible) l’adquisició de les competències bàsiques de comprensió i expressió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Però aquest coneixement bàsic dista molt del que ha de tenir una persona mitjanament escolaritzada, sobretot si ha d’usar la llengua com una eina bàsica de la seva feina. Per tant, com es pensa aconseguir que els professionals tinguin un bon domini del català?

  Tampoc no veiem clar que al final del batxillerat, sense més que dues hores setmanals de llengua i literatura catalanes, es pugui garantir que els alumnes hagin adquirit un domini gaire més alt de la llengua. I si l’assoleixen, en gran part és gràcies a ser fills de famílies catalanoparlants o a un grau de maduresa que no s’adquireix amb la previsió oficial

  En el document del «Nou model Lingüístic» no veiem tampoc cap autocrítica respecte a l’aprenentatge de la llengua a les escoles i instituts, ni cap proposta de noves mesures de canvi que hagin de contribuir a millorar-lo: tot es deixa en mans del voluntarisme del professor. No hi ha cap crítica a l’aplicació del model d’immersió lingüística seguit fins ara ni cap proposta de millora; tot depèn de cada centre i del seu Projecte Lingüístic. Sembla que l’única preocupació real són les llengües estrangeres, i la potenciació d’un bilingüisme o trilingüisme que es demostra cada dia més perjudicial per a l’aprenentatge del català.

  Alguna cosa falla quan els professionals han pogut comprovar com durant els darrers trenta anys el grau de deteriorament de la llengua amb què es comuniquen els alumnes ha anat augmentant imparablement. Cada vegada n’hi ha més que, malgrat que a primària han fet la immersió lingüística, s’expressen solament en castellà, i només fan servir el català com a llengua vehicular a la classe de llengua catalana, sovint de mala gana; és freqüent també que demanin al professor per què no ho poden fer en castellà, i alguns professors ho accepten. Igualment veiem grups d’alumnes catalanoparlants tenint entre ells una conversa en castellà pel sol fet que n’hi ha un de castellanoparlant (no es dóna mai el cas contrari). En aquest context, els trets distintius del català es degraden fins a perdre’ls molt ràpidament: confusió de verbs (ser i estarsentir i escoltar, per exemple, a causa de la indolència actual del castellà en aquesta distinció), pèrdua dels pronoms absents en la llengua castellana, calcs i substitucions de vocabulari, pèrdua de l’espontaneïtat, confusió de la fonètica, pèrdua de vocabulari i fraseologia... Cada vegada són més els qui parlen i escriuen en alguna mena d’estructura castellana disfressada amb notes de català: és el que s’ha anomenat catanyol.

  Aquesta situació no ha merescut ni mereix l’atenció de ningú i sembla limitada a l’obsessió de certs maniàtics. La preocupació actual no sembla respondre més que a millorar el coneixement de l’anglès i de les llengües familiars de la immigració. I, sobretot, els responsables púbics d’aquesta àrea no demostren cap més objectiu que crear alumnes bilingües, com si el castellà no s’aprengués prou fora de l’escola! Què hem de respondre a un alumne nouvingut que et diu que primer vol aprendre la llengua castellana perquè tothom (fins i tot els alumnes més catalanistes o algun professor!) li parla en castellà? Quines eines té el professorat per a lluitar contra la imposició lingüística del castellà, llengua que domina àmpliament la societat catalana del segle XXI? Quines garanties de protecció jurídica té el professor que gosa fer canviar de llengua a uns alumnes que dins el recinte fan servir el castellà? Què ha de fer perquè no l’acusin de catalanufo o indepe només perquè intenta aplicar la immersió lingüística, acusacions que el poden portar a enfrontar-se a una part del professorat, de l’alumnat i els pares del centre? Modest Prats ho va advertir clarament: «Si la intenció de la normalització lingüística és arribar a ser bilingües, no serem mai un país normal».

  I quines mesures es preveuen per tal que el professorat tingui un nivell adequat de llengua catalana? En aquest moment, el departament d’Ensenyament no ofereix cap mena de curs d’actualització de llengua catalana ni promou per cap via que els professors de qualsevol matèria posin al dia els seus coneixements lingüístics a fi de ser un model de llengua vàlid per als alumnes. Arribem a un punt que només tenen importància les TIC i les llengües estrangeres.

  Els professors esperen un document que els ajudi a resoldre problemes, no a crear-ne de nous. S’hauria de fer una anàlisi a fons del sistema d’immersió lingüística, de com s’ha aplicat i quins resultats ha produït. Només a partir d’una millora en el coneixement de la llengua pròpia podem avançar cap a l’aprenentatge d’altres llengües.
 • Picany7.439 11 291👍 1.998
  Malament rai si hem d'anar brindant per la minimització del català... El que s'ha de fer urgent i amb contundència és IMPOSAR OBLIGATÒRIAMENT EL CATALÀ ARREU! Llavors sí que brindarem!
 • erianocar3.941 1 531👍 2.733
  Lleidatans, Rampillet i Picany, sou la mateixa persona? 

Publicitat

Fòrums

 • 9.268.254 missatges
 • 220.053 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat