Fòrum

El govern espanyol s'encomana a Junqueras per neutralitzar Puigdemont i la república catalana

hiparxiologista17.054 10 100👍 10.478
El que haaconseguitla mocióésaugmentar ladesconfiançadel govern espanyol cap alslíders delprocés, als qualses consideraescassamentdotatsno japer a ladistensiósinóper a la políticaen si."Calresar perquèl'acostament de Junquerastingui efecte.És la nostraesperança.És el mésllestitornaambganesde prendreles regnes", explicavaa aquestdiariuna fontconeixedorade l'estratègia deMoncloa.

Amb Junqueraso, almenysamb el seuentorn mésimmediat, s'hantingut jacontactesdirectes.En elli no en elvicariatde Torraesconfiaper superar laviaunilateralde l'independentisme,encegadano japerl'actuació judicialsinóper l'absènciad'una majoriaincontestableen la pròpiasocietatcatalana quedoni suport a laruptura.L'interlocutorabanscitatho explicavasensemetàfores:"Des de lapresóambun mòbilespoden fermoltescosessi estàsa pocs minutsde distànciade la persona ambla qualparlesi comptesambel permísd'unesinstitucionspenitenciàries que tenen lescompetències transferides!"
L'objectiu?QueERCdeixi deferseguidismeala CUP imarquidistànciesambel nuclide fidelsaPuigdemont.Sensepresospel mig,lesesquerdesen el blocsobiranistaserienjafallestectòniques, o aixòes creu.

http://m.publico.es/espana/2051496/el-gobierno-se-encomienda-a-oriol-junqueras-para-pasar-de-la-glaciacion-al-deshielo-en-catalunya/amp

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.239.173 missatges
  • 219.062 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat