Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Oposem-nos a les falsedats {fil cristià}

knox31.471 12 27👍 7.791
.

Job 13v4 però vosaltres [sou] forjadors de falsedat, metges inútils, tots vosaltres.

Job 21v34 ¿Com em podeu consolar tan vanament, si els vostres arguments estan plens de falsedat?

Psalms 4v2 Fills dels homes, fins quan ultratjareu la meva glòria? ¿[Fins quan] estimareu les coses vanes, cercareu la falsedat? Selah.

Psalms 12v2 Es parlen falsedat els uns als altres, [amb] llavis aduladors: parlen amb un doble cor.

Psalms 40v4 Feliç l’home que posa en Jahveh la seva confiança, i no es gira vers els orgullosos ni els qui es desvien cap a la falsedat.

Respostes

Configuració
 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2018-12-31, dilluns
  Comentari: 

  Lluc 7v31 I el Senyor digué: ¿A què compararé, doncs, els homes d’aquesta generació: a què són semblants?εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;And <1161> the Lord <2962> said <2036> (5627), Whereunto <5101> then <3767> shall I liken <3666> (5692) the men <444> of this <5026> generation <1074>? and <2532> to what <5101> are they <1526> (5748) like <3664>?    

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-01, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v1 Principi de l’evangeli de Jesu-Crist, Fill de Déu.Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ·The beginning <746> of the gospel <2098> of Jesus <2424> Christ <5547>, the Son <5207> of God <2316>;

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-01, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v1 Principi de l’evangeli de Jesu-Crist, Fill de Déu.Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ·The beginning <746> of the gospel <2098> of Jesus <2424> Christ <5547>, the Son <5207> of God <2316>;  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-02, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v2 Com està escrit en els Profetes: Heus aquí, jo envio el meu missatger davant del teu rostre, i prepararà el teu camí davant teu.Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.As <5613> it is written <1125> (5769) in <1722> the prophets <4396>, Behold, <2400> (5628) I <1473> send <649> (5719) my <3450> messenger <32> before <4253> thy <4675> face <4383>, which <3739> shall prepare <2680> (5692) thy <4675> way <3598> before <1715> thee <4675>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-02, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v2 Com està escrit en els Profetes: Heus aquí, jo envio el meu missatger davant del teu rostre, i prepararà el teu camí davant teu.Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.As <5613> it is written <1125> (5769) in <1722> the prophets <4396>, Behold, <2400> (5628) I <1473> send <649> (5719) my <3450> messenger <32> before <4253> thy <4675> face <4383>, which <3739> shall prepare <2680> (5692) thy <4675> way <3598> before <1715> thee <4675>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-03, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v3 La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.The voice <5456> of one crying <994> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, Prepare ye <2090> (5657) the way <3598> of the Lord <2962>, make <4160> (5720) his <846> paths <5147> straight <2117>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-03, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v3 La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.The voice <5456> of one crying <994> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, Prepare ye <2090> (5657) the way <3598> of the Lord <2962>, make <4160> (5720) his <846> paths <5147> straight <2117>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-03, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v3 La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.The voice <5456> of one crying <994> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, Prepare ye <2090> (5657) the way <3598> of the Lord <2962>, make <4160> (5720) his <846> paths <5147> straight <2117>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-03, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v3 La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.The voice <5456> of one crying <994> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, Prepare ye <2090> (5657) the way <3598> of the Lord <2962>, make <4160> (5720) his <846> paths <5147> straight <2117>.   

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-04, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v4 Joan vingué a batejar en el desert i a predicar un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats.ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.John <2491> did <1096> (5633) baptize <907> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, and <2532> preach <2784> (5723) the baptism <908> of repentance <3341> for <1519> the remission <859> of sins <266>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-04, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v4 Joan vingué a batejar en el desert i a predicar un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats.ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.John <2491> did <1096> (5633) baptize <907> (5723) in <1722> the wilderness <2048>, and <2532> preach <2784> (5723) the baptism <908> of repentance <3341> for <1519> the remission <859> of sins <266>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-05, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v5 I sortia a ell tota la comarca de Judea i els de Jerusalem; i tots eren batejats per ell en el riu Jordà, i confessaven llurs pecats.καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.And <2532> there went out <1607> (5711) unto <4314> him <846> all <3956> the land <5561> of Judaea <2449>, and <2532> they of Jerusalem <2415>, and <2532> were <907> <0> all <3956> baptized <907> (5712) of <5259> him <846> in <1722> the river <4215> of Jordan <2446>, confessing <1843> (5734) their <846> sins <266>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-05, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v5 I sortia a ell tota la comarca de Judea i els de Jerusalem; i tots eren batejats per ell en el riu Jordà, i confessaven llurs pecats.καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.And <2532> there went out <1607> (5711) unto <4314> him <846> all <3956> the land <5561> of Judaea <2449>, and <2532> they of Jerusalem <2415>, and <2532> were <907> <0> all <3956> baptized <907> (5712) of <5259> him <846> in <1722> the river <4215> of Jordan <2446>, confessing <1843> (5734) their <846> sins <266>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-06, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v6 I Joan anava vestit amb pèls de camell i amb un cinturó de pell a la cintura. I menjava llagostes i mel boscana.ἦν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.And <1161> John <2491> was <2258> (5713) clothed <1746> (5765) with camel's <2574> hair <2359>, and <2532> with a girdle <2223> of a skin <1193> about <4012> his <846> loins <3751>; and <2532> he did eat <2068> (5723) locusts <200> and <2532> wild <66> honey <3192>;

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-07, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v7 I predicava dient: Darrere meu ve el qui és més poderós que jo, del qual no sóc digne de deslligar-li ajupit la corretja de les sandàlies.καὶ ἐκήρυσσε, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.And <2532> preached <2784> (5707), saying <3004> (5723), There cometh <2064> (5736) one mightier than <2478> I <3450> after <3694> me <3450>, the latchet <2438> of whose <3739> shoes <846> <5266> I am <1510> (5748) not <3756> worthy <2425> to stoop down <2955> (5660) and unloose <3089> (5658).

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-07, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v7 I predicava dient: Darrere meu ve el qui és més poderós que jo, del qual no sóc digne de deslligar-li ajupit la corretja de les sandàlies.καὶ ἐκήρυσσε, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.And <2532> preached <2784> (5707), saying <3004> (5723), There cometh <2064> (5736) one mightier than <2478> I <3450> after <3694> me <3450>, the latchet <2438> of whose <3739> shoes <846> <5266> I am <1510> (5748) not <3756> worthy <2425> to stoop down <2955> (5660) and unloose <3089> (5658). 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-08, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v8 Jo us he batejat en aigua, però ell us batejarà en l’Esperit Sant.ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.I <1473> indeed <3303> have baptized <907> (5656) you <5209> with <1722> water <5204>: but <1161> he <846> shall baptize <907> (5692) you <5209> with <1722> the Holy <40> Ghost <4151>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-08, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v8 Jo us he batejat en aigua, però ell us batejarà en l’Esperit Sant.ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.I <1473> indeed <3303> have baptized <907> (5656) you <5209> with <1722> water <5204>: but <1161> he <846> shall baptize <907> (5692) you <5209> with <1722> the Holy <40> Ghost <4151>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-09, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v9 I en aquells dies s’esdevingué que Jesús vingué de Natzaret de Galilea, i fou batejat per Joan al Jordà.Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.And <2532> it came to pass <1096> (5633) in <1722> those <1565> days <2250>, that Jesus <2424> came <2064> (5627) from <575> Nazareth <3478> of Galilee <1056>, and <2532> was baptized <907> (5681) of <5259> John <2491> in <1519> Jordan <2446>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-09, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v9 I en aquells dies s’esdevingué que Jesús vingué de Natzaret de Galilea, i fou batejat per Joan al Jordà.Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.And <2532> it came to pass <1096> (5633) in <1722> those <1565> days <2250>, that Jesus <2424> came <2064> (5627) from <575> Nazareth <3478> of Galilee <1056>, and <2532> was baptized <907> (5681) of <5259> John <2491> in <1519> Jordan <2446>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-10, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v10 I immediatament després de pujar de l’aigua, veié que els cels s’esquinçaven, i que l’Esperit, com un colom, baixava damunt d’ell.καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν·And <2532> straightway <2112> coming up <305> (5723) out of <575> the water <5204>, he saw <1492> (5627) the heavens <3772> opened <4977> (5746), and <2532> the Spirit <4151> like <5616> a dove <4058> descending <2597> (5723) upon <1909> him <846>:

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-10, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v10 I immediatament després de pujar de l’aigua, veié que els cels s’esquinçaven, i que l’Esperit, com un colom, baixava damunt d’ell.καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν·And <2532> straightway <2112> coming up <305> (5723) out of <575> the water <5204>, he saw <1492> (5627) the heavens <3772> opened <4977> (5746), and <2532> the Spirit <4151> like <5616> a dove <4058> descending <2597> (5723) upon <1909> him <846>: 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-11, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v11 I vingué una veu dels cels: Tu ets el meu Fill, l’Estimat, en qui estic complagut.καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.And <2532> there came <1096> (5633) a voice <5456> from <1537> heaven <3772>, saying, Thou <4771> art <1488> (5748) my <3450> beloved <27> Son <5207>, in <1722> whom <3739> I am well pleased <2106> (5656).

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-11, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v11 I vingué una veu dels cels: Tu ets el meu Fill, l’Estimat, en qui estic complagut.καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.And <2532> there came <1096> (5633) a voice <5456> from <1537> heaven <3772>, saying, Thou <4771> art <1488> (5748) my <3450> beloved <27> Son <5207>, in <1722> whom <3739> I am well pleased <2106> (5656). 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-12, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v12 I tot seguit l’Esperit el va impulsar cap al desert.Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.And <2532> immediately <2117> the Spirit <4151> driveth <1544> (5719) him <846> into <1519> the wilderness <2048>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-12, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v12 I tot seguit l’Esperit el va impulsar cap al desert.Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.And <2532> immediately <2117> the Spirit <4151> driveth <1544> (5719) him <846> into <1519> the wilderness <2048>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-13, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v13 I s’estigué allà en el desert quaranta dies, temptat per Satanàs; i s’estava amb les feres, i els àngels el servien.καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.And <2532> he was <2258> (5713) there <1563> in <1722> the wilderness <2048> forty <5062> days <2250>, tempted <3985> (5746) of <5259> Satan <4567>; and <2532> was <2258> (5713) with <3326> the wild beasts <2342>; and <2532> the angels <32> ministered <1247> (5707) unto him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-13, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v13 I s’estigué allà en el desert quaranta dies, temptat per Satanàs; i s’estava amb les feres, i els àngels el servien.καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.And <2532> he was <2258> (5713) there <1563> in <1722> the wilderness <2048> forty <5062> days <2250>, tempted <3985> (5746) of <5259> Satan <4567>; and <2532> was <2258> (5713) with <3326> the wild beasts <2342>; and <2532> the angels <32> ministered <1247> (5707) unto him <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-14, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v14 I després que Joan va ser empresonat, Jesús anà a Galilea i predicava l’evangeli del regne de Déu,Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,Now <1161> after <3326> that John <2491> was put in prison <3860> (5683), Jesus <2424> came <2064> (5627) into <1519> Galilee <1056>, preaching <2784> (5723) the gospel <2098> of the kingdom <932> of God <2316>,

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-14, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v14 I després que Joan va ser empresonat, Jesús anà a Galilea i predicava l’evangeli del regne de Déu,Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,Now <1161> after <3326> that John <2491> was put in prison <3860> (5683), Jesus <2424> came <2064> (5627) into <1519> Galilee <1056>, preaching <2784> (5723) the gospel <2098> of the kingdom <932> of God <2316>, 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-15, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v15 i deia: S’ha complert el temps i s’ha atansat el regne de Déu: penediu-vos i creieu en l’evangeli.καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.And <2532> saying <3004> (5723), <3754> The time <2540> is fulfilled <4137> (5769), and <2532> the kingdom <932> of God <2316> is at hand <1448> (5758): repent ye <3340> (5720), and <2532> believe <4100> (5720) <1722> the gospel <2098>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-15, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v15 i deia: S’ha complert el temps i s’ha atansat el regne de Déu: penediu-vos i creieu en l’evangeli.καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.And <2532> saying <3004> (5723), <3754> The time <2540> is fulfilled <4137> (5769), and <2532> the kingdom <932> of God <2316> is at hand <1448> (5758): repent ye <3340> (5720), and <2532> believe <4100> (5720) <1722> the gospel <2098>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-16, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v16 I passant vora el mar de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu que llançaven la xarxa a la mar, perquè eren pescadors.Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Now <1161> as he walked <4043> (5723) by <3844> the sea <2281> of Galilee <1056>, he saw <1492> (5627) Simon <4613> and <2532> Andrew <406> his <846> brother <80> casting <906> (5723) a net <293> into <1722> the sea <2281>: for <1063> they were <2258> (5713) fishers <231>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-16, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v16 I passant vora el mar de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu que llançaven la xarxa a la mar, perquè eren pescadors.Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Now <1161> as he walked <4043> (5723) by <3844> the sea <2281> of Galilee <1056>, he saw <1492> (5627) Simon <4613> and <2532> Andrew <406> his <846> brother <80> casting <906> (5723) a net <293> into <1722> the sea <2281>: for <1063> they were <2258> (5713) fishers <231>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-17, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v17 I Jesús els digué: Veniu darrere meu, i faré que sigueu pescadors d’homes.καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto them <846>, Come ye <1205> (5773) after <3694> me <3450>, and <2532> I will make <4160> (5692) you <5209> to become <1096> (5635) fishers <231> of men <444>

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-17, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v17 I Jesús els digué: Veniu darrere meu, i faré que sigueu pescadors d’homes.καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto them <846>, Come ye <1205> (5773) after <3694> me <3450>, and <2532> I will make <4160> (5692) you <5209> to become <1096> (5635) fishers <231> of men <444> 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-18, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v18 I immediatament van deixar les seves xarxes, i el van seguir.καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ.And <2532> straightway <2112> they forsook <863> (5631) their <846> nets <1350>, and followed <190> (5656) him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-18, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v18 I immediatament van deixar les seves xarxes, i el van seguir.καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ.And <2532> straightway <2112> they forsook <863> (5631) their <846> nets <1350>, and followed <190> (5656) him <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-19, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v19 I quan hagué caminat una mica més enllà, va veure Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan, que eren en la barca adobant les xarxes.καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.And <2532> when he had gone <4260> <0> a little <3641> further <4260> (5631) thence <1564>, he saw <1492> (5627) James <2385> the son <3588> of Zebedee <2199>, and <2532> John <2491> his <846> brother <80>, who <846> also <2532> were in <1722> the ship <4143> mending <2675> (5723) their nets <1350>

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-19, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v19 I quan hagué caminat una mica més enllà, va veure Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan, que eren en la barca adobant les xarxes.καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.And <2532> when he had gone <4260> <0> a little <3641> further <4260> (5631) thence <1564>, he saw <1492> (5627) James <2385> the son <3588> of Zebedee <2199>, and <2532> John <2491> his <846> brother <80>, who <846> also <2532> were in <1722> the ship <4143> mending <2675> (5723) their nets <1350> 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-20, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v20 I tot seguit els va cridar. I van deixar el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, i se’n van anar darrere d’ell.καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.And <2532> straightway <2112> he called <2564> (5656) them <846>: and <2532> they left <863> (5631) their <846> father <3962> Zebedee <2199> in <1722> the ship <4143> with <3326> the hired servants <3411>, and went <565> (5627) after <3694> him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-20, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v20 I tot seguit els va cridar. I van deixar el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, i se’n van anar darrere d’ell.καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.And <2532> straightway <2112> he called <2564> (5656) them <846>: and <2532> they left <863> (5631) their <846> father <3962> Zebedee <2199> in <1722> the ship <4143> with <3326> the hired servants <3411>, and went <565> (5627) after <3694> him <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-21, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v21 I van anar a Cafarnaüm, i tot seguit, en el dissabte, va entrar a la sinagoga i ensenyava.Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε.And <2532> they went <1531> (5736) into <1519> Capernaum <2584>; and <2532> straightway <2112> on the sabbath day <4521> he entered <1525> (5631) into <1519> the synagogue <4864>, and taught <1321> (5707).

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-21, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v21 I van anar a Cafarnaüm, i tot seguit, en el dissabte, va entrar a la sinagoga i ensenyava.Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε.And <2532> they went <1531> (5736) into <1519> Capernaum <2584>; and <2532> straightway <2112> on the sabbath day <4521> he entered <1525> (5631) into <1519> the synagogue <4864>, and taught <1321> (5707). 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-22, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v22 I s’admiraven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.And <2532> they were astonished <1605> (5712) at <1909> his <846> doctrine <1322>: for <1063> he taught <1321> (5723) <2258> (5713) them <846> as <5613> one that had <2192> (5723) authority <1849>, and <2532> not <3756> as <5613> the scribes <1122>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-22, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v22 I s’admiraven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.And <2532> they were astonished <1605> (5712) at <1909> his <846> doctrine <1322>: for <1063> he taught <1321> (5723) <2258> (5713) them <846> as <5613> one that had <2192> (5723) authority <1849>, and <2532> not <3756> as <5613> the scribes <1122>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-23, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v23 I en llur sinagoga hi havia un home amb un esperit impur, i es posà a cridar,καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε,And <2532> there was <2258> (5713) in <1722> their <846> synagogue <4864> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>; and <2532> he cried out <349> (5656),

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-23, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v23 I en llur sinagoga hi havia un home amb un esperit impur, i es posà a cridar,καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε,And <2532> there was <2258> (5713) in <1722> their <846> synagogue <4864> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>; and <2532> he cried out <349> (5656), 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-24, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v24 dient: Ei! Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús Natzarè? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu.λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.Saying <3004> (5723), Let us alone <1436>; what <5101> have we <2254> to do <2532> with thee <4671>, thou Jesus <2424> of Nazareth <3479>? art thou come <2064> (5627) to destroy <622> (5658) us <2248>? I know <1492> (5758) thee <4571> who <5101> thou art <1488> (5748), the Holy One <40> of God <2316>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-24, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v24 dient: Ei! Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús Natzarè? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu.λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.Saying <3004> (5723), Let us alone <1436>; what <5101> have we <2254> to do <2532> with thee <4671>, thou Jesus <2424> of Nazareth <3479>? art thou come <2064> (5627) to destroy <622> (5658) us <2248>? I know <1492> (5758) thee <4571> who <5101> thou art <1488> (5748), the Holy One <40> of God <2316>. 

  • knox31.471 12 27👍 7.791
   Data: 
   2019-01-25, divendres
   Comentari: 

   Marc 1v25 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt fora d’ell.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.And <2532> Jesus <2424> rebuked <2008> (5656) him <846>, saying <3004> (5723), Hold thy peace <5392> (5682), and <2532> come <1831> (5628) out of <1537> him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-25, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v25 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt fora d’ell.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.And <2532> Jesus <2424> rebuked <2008> (5656) him <846>, saying <3004> (5723), Hold thy peace <5392> (5682), and <2532> come <1831> (5628) out of <1537> him <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-26, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v26 I l’esperit impur el va convulsar i, cridant amb veu forta, va sortir fora d’ell.καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.And <2532> when the unclean <169> spirit <4151> had torn <4682> (5660) him <846>, and <2532> cried <2896> (5660) with a loud <3173> voice <5456>, he came <1831> (5627) out of <1537> him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-26, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v26 I l’esperit impur el va convulsar i, cridant amb veu forta, va sortir fora d’ell.καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.And <2532> when the unclean <169> spirit <4151> had torn <4682> (5660) him <846>, and <2532> cried <2896> (5660) with a loud <3173> voice <5456>, he came <1831> (5627) out of <1537> him <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-27, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v27 I tots restaven atònits, i es preguntaven entre si, dient: Què és això? Quina nova doctrina és aquesta? Perquè fins i tot mana amb autoritat els esperits impurs, i l’obeeixen.καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, λέγοντας, Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;And <2532> they were <2284> <0> all <3956> amazed <2284> (5681), insomuch that <5620> they questioned <4802> (5721) among <4314> themselves <846>, saying <3004> (5723), What thing <5101> is <2076> (5748) this <3778>? what <5101> new <2537> doctrine <1322> is this <5124>? for <3754> with <2596> authority <1849> commandeth <2004> (5719) he even <2532> the unclean <169> spirits <4151>, and <2532> they do obey <5219> (5719) him <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-27, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v27 I tots restaven atònits, i es preguntaven entre si, dient: Què és això? Quina nova doctrina és aquesta? Perquè fins i tot mana amb autoritat els esperits impurs, i l’obeeixen.καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, λέγοντας, Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;And <2532> they were <2284> <0> all <3956> amazed <2284> (5681), insomuch that <5620> they questioned <4802> (5721) among <4314> themselves <846>, saying <3004> (5723), What thing <5101> is <2076> (5748) this <3778>? what <5101> new <2537> doctrine <1322> is this <5124>? for <3754> with <2596> authority <1849> commandeth <2004> (5719) he even <2532> the unclean <169> spirits <4151>, and <2532> they do obey <5219> (5719) him <846>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-28, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v28 I la seva fama es va escampar ràpidament per tota la rodalia de Galilea.ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.And <1161> immediately <2117> his <846> fame <189> spread abroad <1831> (5627) throughout <1519> all <3650> the region round about <4066> Galilee <1056>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-28, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v28 I la seva fama es va escampar ràpidament per tota la rodalia de Galilea.ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.And <1161> immediately <2117> his <846> fame <189> spread abroad <1831> (5627) throughout <1519> all <3650> the region round about <4066> Galilee <1056>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-29, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v29 I després de sortir de la sinagoga, van anar a casa de Simó i Andreu, amb Jaume i Joan.Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.And <2532> forthwith <2112>, when they were come <1831> (5631) out of <1537> the synagogue <4864>, they entered <2064> (5627) into <1519> the house <3614> of Simon <4613> and <2532> Andrew <406>, with <3326> James <2385> and <2532> John <2491>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-29, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v29 I després de sortir de la sinagoga, van anar a casa de Simó i Andreu, amb Jaume i Joan.Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.And <2532> forthwith <2112>, when they were come <1831> (5631) out of <1537> the synagogue <4864>, they entered <2064> (5627) into <1519> the house <3614> of Simon <4613> and <2532> Andrew <406>, with <3326> James <2385> and <2532> John <2491>.  

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-30, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v30 I la sogra de Simó jeia amb febre, i de seguit li van parlar d’ella.ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·Simon's <4613> wife's mother <3994> lay <2621> (5711) sick of a fever <4445> (5723), and <2532> anon <2112> they tell <3004> (5719) him <846> of <4012> her <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-30, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v30 I la sogra de Simó jeia amb febre, i de seguit li van parlar d’ella.ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·Simon's <4613> wife's mother <3994> lay <2621> (5711) sick of a fever <4445> (5723), and <2532> anon <2112> they tell <3004> (5719) him <846> of <4012> her <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-31, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v31 I s’hi va atansar, li prengué la mà i la va aixecar; i a l’instant la febre la va deixar, i els servia.καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.And <2532> he came <4334> (5631) and took <2902> (5660) her <846> by the hand <5495>, and lifted <1453> <0> her <846> up <1453> (5656); and <2532> immediately <2112> the fever <4446> left <863> (5656) her <846>, and <2532> she ministered <1247> (5707) unto them <846>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-01-31, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v31 I s’hi va atansar, li prengué la mà i la va aixecar; i a l’instant la febre la va deixar, i els servia.καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.And <2532> he came <4334> (5631) and took <2902> (5660) her <846> by the hand <5495>, and lifted <1453> <0> her <846> up <1453> (5656); and <2532> immediately <2112> the fever <4446> left <863> (5656) her <846>, and <2532> she ministered <1247> (5707) unto them <846>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-01, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v1 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: וַיְהִ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃ Moreover the word <01697> of the LORD <03068> came to me, saying <0559> (08800), 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-01, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v1 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: וַיְהִ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃ Moreover the word <01697> of the LORD <03068> came to me, saying <0559> (08800), 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-02, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v2 Vés, i proclama a les orelles de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Em recordo de tu, de l’afecte de la teva joventut, de l’amor de les teves esposalles, quan em venies al darrere en el desert, en una terra no sembrada. הָלֹ֡ךְ וְקָֽרָאתָ֩ בְאָזְנֵ֙י יְרוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה׃ Go <01980> (08800) and cry <07121> (08804) in the ears <0241> of Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; I remember <02142> (08804) thee, the kindness <02617> of thy youth <05271>, the love <0160> of thine espousals <03623>, when thou wentest <03212> (08800) after <0310> me in the wilderness, <04057> in a land <0776> that was not sown <02232> (08803).

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-02, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v2 Vés, i proclama a les orelles de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Em recordo de tu, de l’afecte de la teva joventut, de l’amor de les teves esposalles, quan em venies al darrere en el desert, en una terra no sembrada. הָלֹ֡ךְ וְקָֽרָאתָ֩ בְאָזְנֵ֙י יְרוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה׃ Go <01980> (08800) and cry <07121> (08804) in the ears <0241> of Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; I remember <02142> (08804) thee, the kindness <02617> of thy youth <05271>, the love <0160> of thine espousals <03623>, when thou wentest <03212> (08800) after <0310> me in the wilderness, <04057> in a land <0776> that was not sown <02232> (08803). 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-03, diumenge
  Comentari: 

    Jeremies 2:3 Santedat era Israel a Jahveh, el primer de la seva collita; tots els qui el consumeixen seran culpables, el mal vindrà sobre ells–declaració de Jahveh.  WTT Jeremies 2:3 קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיהוָ֔ה רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה כָּל־אֹכְלָ֣יו יֶאְשָׁ֔מוּ רָעָ֛ה תָּבֹ֥א אֲלֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ KJG  Jeremies 2:3 Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>.

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-03, diumenge
  Comentari: 

    Jeremies 2:3 Santedat era Israel a Jahveh, el primer de la seva collita; tots els qui el consumeixen seran culpables, el mal vindrà sobre ells–declaració de Jahveh.  WTT Jeremies 2:3 קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיהוָ֔ה רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה כָּל־אֹכְלָ֣יו יֶאְשָׁ֔מוּ רָעָ֛ה תָּבֹ֥א אֲלֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ KJG  Jeremies 2:3 Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-04, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v4 Escolteu la paraula de Jahveh, casa de Jacob, i totes les famílies de la casa d’Israel. שִׁמְע֥וּ דְבַר־יְהוָ֖ה בֵּ֣ית יַעֲקֹ֑ב וְכָֽל־מִשְׁפְּח֖וֹת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ Hear <08085> (08798) ye the word <01697> of the LORD <03068>, O house <01004> of Jacob <03290>, and all the families <04940> of the house <01004> of Israel <03478>:

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-04, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v4 Escolteu la paraula de Jahveh, casa de Jacob, i totes les famílies de la casa d’Israel. שִׁמְע֥וּ דְבַר־יְהוָ֖ה בֵּ֣ית יַעֲקֹ֑ב וְכָֽל־מִשְׁפְּח֖וֹת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ Hear <08085> (08798) ye the word <01697> of the LORD <03068>, O house <01004> of Jacob <03290>, and all the families <04940> of the house <01004> of Israel <03478>: 

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-05, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v5 Així diu Jahveh: ¿Quina iniquitat van trobar en mi els teus pares, que es van allunyar de mi, i se’n van anar darrere la vanitat, i es van tornar vans? כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה מַה־מָּצְא֙וּ אֲבוֹתֵיכֶ֥ם בִּי֙ עָ֔וֶל כִּ֥י רָחֲק֖וּ מֵעָלָ֑י וַיֵּֽלְכ֛וּ אַחֲרֵ֥י הַהֶ֖בֶל וַיֶּהְבָּֽלוּ׃ Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, What iniquity <05766> have your fathers <01> found <04672> (08804) in me, that they are gone far <07368> (08804) from me, and have walked <03212> (08799) after <0310> vanity <01892>, and are become vain <01891> (08799)?

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-06, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v6 I no van dir: ¿On és Jahveh, que ens va fer sortir de la terra d’Egipte, que ens va guiar pel desert, per una terra d’estepes i barrancs, per una terra seca i d’ombra de mort, per una terra on no hi passava ningú, i on no hi sojornava cap home?וְלֹ֣א אָמְר֔וּ אַיֵּ֣ה יְהוָ֔ה הַמַּעֲלֶ֥ה אֹתָ֖נוּ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַמּוֹלִ֙יךְ אֹתָ֜נוּ בַּמִּדְבָּ֗ר בְּאֶ֙רֶץ עֲרָבָ֤ה וְשׁוּחָה֙ בְּאֶ֙רֶץ֙ צִיָּ֣ה וְצַלְמָ֔וֶת בְּאֶ֗רֶץ לֹֽא־עָ֤בַר בָּהּ֙ אִ֔ישׁ וְלֹֽא־יָשַׁ֥ב אָדָ֖ם שָֽׁם׃ Neither said <0559> (08804) they, Where is the LORD <03068> that brought us up <05927> (08688) out of the land <0776> of Egypt <04714>, that led <03212> (08688) us through the wilderness <04057>, through a land <0776> of deserts <06160> and of pits <07745>, through a land <0776> of drought <06723>, and of the shadow of death <06757>, through a land <0776> that no man <0376> passed through <05674> (08804), and where no man <0120> dwelt <03427> (08804)?

 • knox31.471 12 27👍 7.791
  Data: 
  2019-02-07, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v7 I us vaig portar a una terra de camps fèrtils, per menjar el seu fruit i el seu bé; però vosaltres hi heu entrat, i heu profanat la meva terra, i heu fet una abominació de la meva heretat.וָאָבִ֤יא אֶתְכֶם֙ אֶל־אֶ֣רֶץ הַכַּרְמֶ֔ל לֶאֱכֹ֥ל פִּרְיָ֖הּ וְטוּבָ֑הּ וַתָּבֹ֙אוּ֙ וַתְּטַמְּא֣וּ אֶת־אַרְצִ֔י וְנַחֲלָתִ֥י שַׂמְתֶּ֖ם לְתוֹעֵבָֽה׃ And I brought <0935> (08686) you into a plentiful <03759> country <0776>, to eat <0398> (08800) the fruit <06529> thereof and the goodness <02898> thereof; but when ye entered <0935> (08799), ye defiled <02930> (08762) my land <0776>, and made <07760> (08804) mine heritage <05159> an abomination <08441>.


Publicitat

Fòrums

 • 9.285.034 missatges
 • 220.675 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat