Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Fe per fer [fil cristià]

knox31.589 12 27👍 7.798
Fe per fer...

 

Habacuc 2v4 Heus aquí, el qui és orgullós no és recte en la seva ànima: però el just viurà per la seva fe.

הִנֵּ֣ה עֻפְּלָ֔ה לֹא־יָשְׁרָ֥ה נַפְשׁ֖וֹ בּ֑וֹ וְצַדִּ֖יק בֶּאֱמוּנָת֥וֹ יִחְיֶֽה׃

_____________________

Romans 1v17 Perquè en Ell [Crist-Jesús] es revela la justícia de Déu, des de la fe per a la fe, tal com està escrit: El just viurà per la fe.
 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

Hb 10v38 I el just viurà per la fe; però si es tornés enrere, la meva ànima no es complau en ell.
 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 
____________________________

Respostes

Configuració
 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-03-29, divendres
  Comentari: 

  Marc 3v29 però aquell qui blasfemi contra l’Esperit Sant, no té mai perdó, sinó que és reu de la condemnació eterna.ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως.But <1161> he <3739> that <302> shall blaspheme <987> (5661) against <1519> the Holy <40> Ghost <4151> hath <2192> (5719) never <3756> <1519> <165> forgiveness <859>, but <235> is <2076> (5748) in danger <1777> of eternal <166> damnation <2920>: 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-03-30, dissabte
  Comentari: 

  Marc 3v30 Perquè deien: Té un esperit impur.ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.Because <3754> they said <3004> (5707), He hath <2192> (5719) an unclean <169> spirit <4151>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-03-30, dissabte
  Comentari: 

  Marc 3v30 Perquè deien: Té un esperit impur.ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.Because <3754> they said <3004> (5707), He hath <2192> (5719) an unclean <169> spirit <4151>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v35 Perquè el qui faci la voluntat de Déu, aquest és el meu germà i la meva germana i la meva mare.ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.For <1063> whosoever <3739> <302> shall do <4160> (5661) the will <2307> of God <2316>, the same <3778> is <2076> (5748) my <3450> brother <80>, and <2532> my <3450> sister <79>, and <2532> mother <3384>.

  Marc 3v34 I mirant entorn els qui seien al seu voltant, diu: Heus aquí la meva mare i els meus germans. καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους, λέγει, Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v34 I mirant entorn els qui seien al seu voltant, diu: Heus aquí la meva mare i els meus germans.καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους, λέγει, Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.And <2532> he looked <4017> (5671) round about <2945> on them which <3588> sat <2521> (5740) about <4012> him <846>, and said <3004> (5719), Behold <2396> my <3450> mother <3384> and <2532> my <3450> brethren <80>!

  Marc 3v33 I els respongué dient: Qui és la meva mare o els meus germans? καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου;

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v33 I els respongué dient: Qui és la meva mare o els meus germans?καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου;And <2532> he answered <611> (5662) them <846>, saying <3004> (5723), Who <5101> is <2076> (5748) my <3450> mother <3384>, or <2228> my <3450> brethren <80>?

  Marc 3v32 I una multitud seia al seu voltant. I li digueren: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora i et busquen. καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν· εἶπον δὲ αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v32 I una multitud seia al seu voltant. I li digueren: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora i et busquen.καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν· εἶπον δὲ αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε.And <2532> the multitude <3793> sat <2521> (5711) about <4012> him <846>, and <1161> they said <2036> (5627) unto him <846>, Behold <2400> (5628), thy <4675> mother <3384> and <2532> thy <4675> brethren <80> without <1854> seek for <2212> (5719) thee <4571>.

  Marc 3v31 Llavors van arribar els seus germans i la seva mare, i de fora estant van enviar a cridar-lo. Ἔρχονται οὖν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v31 Llavors van arribar els seus germans i la seva mare, i de fora estant van enviar a cridar-lo.Ἔρχονται οὖν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν.There came <2064> (5736) then <3767> his <846> brethren <80> and <2532> his mother <3384>, and <2532>, standing <2476> (5761) without <1854>, sent <649> (5656) unto <4314> him <846>, calling <5455> (5723) him <846>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v35 Perquè el qui faci la voluntat de Déu, aquest és el meu germà i la meva germana i la meva mare.ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.For <1063> whosoever <3739> <302> shall do <4160> (5661) the will <2307> of God <2316>, the same <3778> is <2076> (5748) my <3450> brother <80>, and <2532> my <3450> sister <79>, and <2532> mother <3384>.

  Marc 3v34 I mirant entorn els qui seien al seu voltant, diu: Heus aquí la meva mare i els meus germans. καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους, λέγει, Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v34 I mirant entorn els qui seien al seu voltant, diu: Heus aquí la meva mare i els meus germans.καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους, λέγει, Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.And <2532> he looked <4017> (5671) round about <2945> on them which <3588> sat <2521> (5740) about <4012> him <846>, and said <3004> (5719), Behold <2396> my <3450> mother <3384> and <2532> my <3450> brethren <80>!

  Marc 3v33 I els respongué dient: Qui és la meva mare o els meus germans? καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου;

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v33 I els respongué dient: Qui és la meva mare o els meus germans?καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου;And <2532> he answered <611> (5662) them <846>, saying <3004> (5723), Who <5101> is <2076> (5748) my <3450> mother <3384>, or <2228> my <3450> brethren <80>?

  Marc 3v32 I una multitud seia al seu voltant. I li digueren: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora i et busquen. καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν· εἶπον δὲ αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v32 I una multitud seia al seu voltant. I li digueren: Mira, la teva mare i els teus germans són aquí fora i et busquen.καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν· εἶπον δὲ αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε.And <2532> the multitude <3793> sat <2521> (5711) about <4012> him <846>, and <1161> they said <2036> (5627) unto him <846>, Behold <2400> (5628), thy <4675> mother <3384> and <2532> thy <4675> brethren <80> without <1854> seek for <2212> (5719) thee <4571>.

  Marc 3v31 Llavors van arribar els seus germans i la seva mare, i de fora estant van enviar a cridar-lo. Ἔρχονται οὖν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν.

  Data: 
  2019-03-31, diumenge
  Comentari: 

  Marc 3v31 Llavors van arribar els seus germans i la seva mare, i de fora estant van enviar a cridar-lo.Ἔρχονται οὖν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν.There came <2064> (5736) then <3767> his <846> brethren <80> and <2532> his mother <3384>, and <2532>, standing <2476> (5761) without <1854>, sent <649> (5656) unto <4314> him <846>, calling <5455> (5723) him <846>. 

 • terrae855👍 3
  Estaria bé que anessin posant també l'Evangeli del dia, avui és el del frill pròdig. 
  • knox31.589 12 27👍 7.798
   Ací el tenim, tot el capítol Lc 15v amb el grec original. 

   Lluc 15v1 I s’atansaven a ell tots els publicans i els pecadors per escoltar-lo.
   Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. 

   Lluc 15v2 I els fariseus i els escribes murmuraven, dient: Aquest rep pecadors i menja amb ells.
   καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 

   Lluc 15v3 I ell els contà aquesta paràbola, dient:
   Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων, 

   Lluc 15v4 ¿Quin home d’entre vosaltres que té cent ovelles i en perd una, no deixa les noranta-nou al desert i se’n va darrere la perduda fins que la troba?
   Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; 

   Lluc 15v5 I quan la troba, se la posa sobre les espatlles, amb alegria.
   καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυτοῦ χαίρων. 

   Lluc 15v6 I en arribar a casa, crida els amics i els veïns, dient-los: Alegreu-vos amb mi, perquè he trobat la meva ovella perduda.
   καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 

   Lluc 15v7 Us dic que així hi haurà més alegria en el cel per un pecador penedit, que no pas per noranta-nou justos que no tenen necessitat de penediment.
   λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκονταεννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας. 

   Lluc 15v8 O bé, ¿quina dona que té deu dracmes, si perd una dracma, no encén un llum i escombra la casa, i busca diligentment fins que la troba?
   Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ; 

   Lluc 15v9 I quan la troba, crida les amigues i les veïnes, dient: Alegreu-vos amb mi, perquè he trobat la dracma que havia perdut.
   καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 

   Lluc 15v10 Així, us dic, hi ha alegria davant dels àngels de Déu per un pecador penedit.
   οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 

   Lluc 15v11 I digué: Un home tenia dos fills.
   Εἶπε δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς· 

   Lluc 15v12 I el més jove digué al pare: Pare, dóna’m la part que em toca del patrimoni. I els va repartir els béns.
   καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 

   Lluc 15v13 I després de no gaires dies, el fill més jove va aplegar totes les coses i se n’anà a una terra llunyana, i allí va malversar el seu patrimoni vivint dissolutament.
   καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως. 

   Lluc 15v14 I quan ho hagué despès tot, vingué una gran fam en aquella terra i va començar a passar necessitat.
   δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 

   Lluc 15v15 I anà i es va llogar a un dels ciutadans d’aquella terra, el qual el va enviar als seus camps a pasturar porcs.
   καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης· καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 

   Lluc 15v16 I desitjava d’omplir el seu ventre amb les garrofes que menjaven els porcs, i ningú no li donava.
   καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι· καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 

   Lluc 15v17 I va tornar en si i es digué: Quants jornalers del meu pare tenen pa en abundància, mentre jo m’estic morint de fam!
   εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι· 

   Lluc 15v18 M’alçaré i aniré al meu pare, i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu,
   ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· 

   Lluc 15v19 i ja no sóc digne de ser anomenat fill teu, tracta’m com un dels teus jornalers.
   καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 

   Lluc 15v20 I es va alçar i se n’anà cap al seu pare. I quan encara era lluny, el seu pare el va veure i en va tenir misericòrdia; i va córrer, i se li llançà al coll i el besà.
   καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

   Lluc 15v21 I el fill li digué: Pare, he pecat contra el cel i contra tu, i ja no sóc digne de ser anomenat fill teu.
   εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 

   Lluc 15v22 Però el pare digué als seus servents: Traieu la roba més bona i vestiu-lo, i poseu un anell en la seva mà i calçat als seus peus.
   εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας· 

   Lluc 15v23 I porteu el vedell gras i mateu-lo. Mengem i fem festa:
   καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν· 

   Lluc 15v24 perquè aquest fill meu era mort, i ha tornat a la vida; estava perdut, i ha estat trobat. I van començar a fer festa.
   ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε· καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 

   Lluc 15v25 I el seu fill gran era al camp; mentre venia i s’acostava a la casa va sentir música i danses.
   ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν. 

   Lluc 15v26 I va cridar un dels criats i li preguntà què era allò.
   καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 

   Lluc 15v27 I li digué: El teu germà ha vingut, i el teu pare ha matat el vedell gras, perquè l’ha recobrat amb salut.
   ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει· καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 

   Lluc 15v28 Però es va enutjar, i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i li pregava.
   ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν· ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 

   Lluc 15v29 Però ell respongué i digué al seu pare: Vet aquí, tants anys que et serveixo sense que mai hagi transgredit cap manament teu, i a mi no m’has donat mai cap cabrit perquè faci festa amb els meus amics.
   ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί, Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 

   Lluc 15v30 Però quan ha vingut aquest fill teu, que ha devorat els teus béns amb prostitutes, has matat per a ell el vedell gras.
   ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 

   Lluc 15v31 I li digué: Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu.
   ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν. 

   Lluc 15v32 Però calia fer festa i alegrar-nos, perquè aquest germà teu era mort, i ha tornat a la vida, s’havia perdut, i ha estat trobat.
   εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει· ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε· καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. 
 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-01, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v1 Si tornes, Israel –declaració de Jahveh–, torna a mi; i si apartes les teves abominacions de davant del meu rostre, llavors no aniràs d’aquí cap a allà. אִם־תָּשׁ֙וּב יִשְׂרָאֵ֧ל׀ נְאֻם־יְהוָ֛ה אֵלַ֖י תָּשׁ֑וּב וְאִם־תָּסִ֧יר שִׁקּוּצֶ֛יךָ מִפָּנַ֖י וְלֹ֥א תָנֽוּד׃ If thou wilt return <07725> (08799), O Israel <03478>, saith <05002> (08803) the LORD, <03068> return <07725> (08799) unto me: and if thou wilt put away <05493> (08686) thine abominations <08251> out of my sight <06440>, then shalt thou not remove <05110> (08799). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-01, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v1 Si tornes, Israel –declaració de Jahveh–, torna a mi; i si apartes les teves abominacions de davant del meu rostre, llavors no aniràs d’aquí cap a allà. אִם־תָּשׁ֙וּב יִשְׂרָאֵ֧ל׀ נְאֻם־יְהוָ֛ה אֵלַ֖י תָּשׁ֑וּב וְאִם־תָּסִ֧יר שִׁקּוּצֶ֛יךָ מִפָּנַ֖י וְלֹ֥א תָנֽוּד׃ If thou wilt return <07725> (08799), O Israel <03478>, saith <05002> (08803) the LORD, <03068> return <07725> (08799) unto me: and if thou wilt put away <05493> (08686) thine abominations <08251> out of my sight <06440>, then shalt thou not remove <05110> (08799). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-02, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v2 Llavors juraràs: Viu Jahveh! –amb veritat, amb judici i amb justícia–, i en ell seran beneïdes les nacions, i en ell es gloriaran.וְנִשְׁבַּ֙עְתָּ֙ חַי־יְהוָ֔ה בֶּאֱמֶ֖ת בְּמִשְׁפָּ֣ט וּבִצְדָקָ֑ה וְהִתְבָּ֥רְכוּ ב֛וֹ גּוֹיִ֖ם וּב֥וֹ יִתְהַלָּֽלוּ׃ ס And thou shalt swear <07650> (08738), The LORD <03068> liveth <02416>, in truth <0571>, in judgment <04941>, and in righteousness <06666>; and the nations <01471> shall bless <01288> (08694) themselves in him, and in him shall they glory <01984> (08691). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-02, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v2 Llavors juraràs: Viu Jahveh! –amb veritat, amb judici i amb justícia–, i en ell seran beneïdes les nacions, i en ell es gloriaran.וְנִשְׁבַּ֙עְתָּ֙ חַי־יְהוָ֔ה בֶּאֱמֶ֖ת בְּמִשְׁפָּ֣ט וּבִצְדָקָ֑ה וְהִתְבָּ֥רְכוּ ב֛וֹ גּוֹיִ֖ם וּב֥וֹ יִתְהַלָּֽלוּ׃ ס And thou shalt swear <07650> (08738), The LORD <03068> liveth <02416>, in truth <0571>, in judgment <04941>, and in righteousness <06666>; and the nations <01471> shall bless <01288> (08694) themselves in him, and in him shall they glory <01984> (08691).   

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-03, dimecres
  Comentari: 

   Jeremies 4v3 Perquè així diu Jahveh als homes de Judà i de Jerusalem: Artigueu-vos un camp nou, i no sembreu sobre les espines.כִּי־כֹ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה לְאִ֤ישׁ יְהוּדָה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם נִ֥ירוּ לָכֶ֖ם נִ֑יר וְאַֽל־תִּזְרְע֖וּ אֶל־קוֹצִֽים׃ For thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> to the men <0376> of Judah <03063> and Jerusalem <03389>, Break up <05214> (08798) your fallow ground <05215>, and sow <02232> (08799) not among thorns <06975>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-03, dimecres
  Comentari: 

   Jeremies 4v3 Perquè així diu Jahveh als homes de Judà i de Jerusalem: Artigueu-vos un camp nou, i no sembreu sobre les espines.כִּי־כֹ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה לְאִ֤ישׁ יְהוּדָה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם נִ֥ירוּ לָכֶ֖ם נִ֑יר וְאַֽל־תִּזְרְע֖וּ אֶל־קוֹצִֽים׃ For thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> to the men <0376> of Judah <03063> and Jerusalem <03389>, Break up <05214> (08798) your fallow ground <05215>, and sow <02232> (08799) not among thorns <06975>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-04, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 4v4 Circumcideu-vos a Jahveh, i lleveu els prepucis del vostre cor, homes de Judà i habitants de Jerusalem; no sigui que la meva fúria surti com el foc, i cremi, i no hi hagi qui l’apagui, a causa de la maldat dels vostres fets.הִמֹּ֣לוּ לַיהֹוָ֗ה וְהָסִ֙רוּ֙ עָרְל֣וֹת לְבַבְכֶ֔ם אִ֥ישׁ יְהוּדָ֖ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִָ֑ם פֶּן־תֵּצֵ֙א כָאֵ֜שׁ חֲמָתִ֗י וּבָעֲרָה֙ וְאֵ֣ין מְכַבֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵיכֶֽם׃ Circumcise <04135> (08734) yourselves to the LORD <03068>, and take away <05493> (08685) the foreskins <06190> of your heart <03824>, ye men <0376> of Judah <03063> and inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>: lest my fury <02534> come forth <03318> (08799) like fire <0784>, and burn <01197> (08804) that none can quench <03518> (08764) it, because <06440> of the evil <07455> of your doings <04611>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-04, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 4v4 Circumcideu-vos a Jahveh, i lleveu els prepucis del vostre cor, homes de Judà i habitants de Jerusalem; no sigui que la meva fúria surti com el foc, i cremi, i no hi hagi qui l’apagui, a causa de la maldat dels vostres fets.הִמֹּ֣לוּ לַיהֹוָ֗ה וְהָסִ֙רוּ֙ עָרְל֣וֹת לְבַבְכֶ֔ם אִ֥ישׁ יְהוּדָ֖ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִָ֑ם פֶּן־תֵּצֵ֙א כָאֵ֜שׁ חֲמָתִ֗י וּבָעֲרָה֙ וְאֵ֣ין מְכַבֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵיכֶֽם׃ Circumcise <04135> (08734) yourselves to the LORD <03068>, and take away <05493> (08685) the foreskins <06190> of your heart <03824>, ye men <0376> of Judah <03063> and inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389>: lest my fury <02534> come forth <03318> (08799) like fire <0784>, and burn <01197> (08804) that none can quench <03518> (08764) it, because <06440> of the evil <07455> of your doings <04611>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-05, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v5 Anuncieu-ho a Judà, i proclameu-ho a Jerusalem, i digueu: Feu sonar el corn a la terra; crideu, aplegueu, i digueu: Reuniu-vos, i entrarem a les ciutats fortificades.הַגִּ֣ידוּ בִֽיהוּדָ֗ה וּבִירוּשָׁ֙לִַם֙ הַשְׁמִ֔יעוּ וְאִמְר֕וּ (וְתִקְעוּ) [תִּקְע֥וּ] שׁוֹפָ֖ר בָּאָ֑רֶץ קִרְא֤וּ מַלְאוּ֙ וְאִמְר֔וּ הֵאָסְפ֥וּ וְנָב֖וֹאָה אֶל־עָרֵ֥י הַמִּבְצָֽר׃ Declare <05046> (08685) ye in Judah <03063>, and publish <08085> (08685) in Jerusalem <03389>; and say <0559> (08798), Blow <08628> (08798) ye the trumpet <07782> in the land <0776>: cry <07121> (08798), gather together <04390> (08761), and say <0559> (08798), Assemble <0622> (08734) yourselves, and let us go <0935> (08799) into the defenced <04013> cities <05892>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-05, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v5 Anuncieu-ho a Judà, i proclameu-ho a Jerusalem, i digueu: Feu sonar el corn a la terra; crideu, aplegueu, i digueu: Reuniu-vos, i entrarem a les ciutats fortificades.הַגִּ֣ידוּ בִֽיהוּדָ֗ה וּבִירוּשָׁ֙לִַם֙ הַשְׁמִ֔יעוּ וְאִמְר֕וּ (וְתִקְעוּ) [תִּקְע֥וּ] שׁוֹפָ֖ר בָּאָ֑רֶץ קִרְא֤וּ מַלְאוּ֙ וְאִמְר֔וּ הֵאָסְפ֥וּ וְנָב֖וֹאָה אֶל־עָרֵ֥י הַמִּבְצָֽר׃ Declare <05046> (08685) ye in Judah <03063>, and publish <08085> (08685) in Jerusalem <03389>; and say <0559> (08798), Blow <08628> (08798) ye the trumpet <07782> in the land <0776>: cry <07121> (08798), gather together <04390> (08761), and say <0559> (08798), Assemble <0622> (08734) yourselves, and let us go <0935> (08799) into the defenced <04013> cities <05892>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-06, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v6 Alceu una senyera vers Sió, fortifiqueu-vos, no resteu quiets; perquè faig venir el mal del nord, i una gran destrucció. שְׂאוּ־נֵ֣ס צִיּ֔וֹנָה הָעִ֖יזוּ אַֽל־תַּעֲמֹ֑דוּ כִּ֣י רָעָ֗ה אָנֹכִ֛י מֵבִ֥יא מִצָּפ֖וֹן וְשֶׁ֥בֶר גָּדֽוֹל׃ Set up <05375> (08798) the standard <05251> toward Zion: <06726> retire <05756> (08685), stay <05975> (08799) not: for I will bring <0935> (08688) evil <07451> from the north <06828>, and a great <01419> destruction <07667>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-06, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v6 Alceu una senyera vers Sió, fortifiqueu-vos, no resteu quiets; perquè faig venir el mal del nord, i una gran destrucció. שְׂאוּ־נֵ֣ס צִיּ֔וֹנָה הָעִ֖יזוּ אַֽל־תַּעֲמֹ֑דוּ כִּ֣י רָעָ֗ה אָנֹכִ֛י מֵבִ֥יא מִצָּפ֖וֹן וְשֶׁ֥בֶר גָּדֽוֹל׃ Set up <05375> (08798) the standard <05251> toward Zion: <06726> retire <05756> (08685), stay <05975> (08799) not: for I will bring <0935> (08688) evil <07451> from the north <06828>, and a great <01419> destruction <07667>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-07, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v7 El lleó s’ha alçat del seu boscatge, i el destructor de nacions s’ha posat en marxa; ha sortit del seu lloc per fer de la teva terra una desolació; les teves ciutats esdevindran una ruïna, ningú no hi habitarà.עָלָ֤ה אַרְיֵה֙ מִֽסֻּבְּכ֔וֹ וּמַשְׁחִ֣ית גּוֹיִ֔ם נָסַ֖ע יָצָ֣א מִמְּקֹמ֑וֹ לָשׂ֤וּם אַרְצֵךְ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרַ֥יִךְ תִּצֶּ֖ינָה מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב׃ The lion <0738> is come up <05927> (08804) from his thicket <05441>, and the destroyer <07843> (08688) of the Gentiles <01471> is on his way <05265> (08804); he is gone forth <03318> (08804) from his place <04725> to make <07760> (08800) thy land <0776> desolate <08047>; and thy cities <05892> shall be laid waste <05327> (08799), without an inhabitant <03427> (08802).

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-07, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v7 El lleó s’ha alçat del seu boscatge, i el destructor de nacions s’ha posat en marxa; ha sortit del seu lloc per fer de la teva terra una desolació; les teves ciutats esdevindran una ruïna, ningú no hi habitarà.עָלָ֤ה אַרְיֵה֙ מִֽסֻּבְּכ֔וֹ וּמַשְׁחִ֣ית גּוֹיִ֔ם נָסַ֖ע יָצָ֣א מִמְּקֹמ֑וֹ לָשׂ֤וּם אַרְצֵךְ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרַ֥יִךְ תִּצֶּ֖ינָה מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב׃ The lion <0738> is come up <05927> (08804) from his thicket <05441>, and the destroyer <07843> (08688) of the Gentiles <01471> is on his way <05265> (08804); he is gone forth <03318> (08804) from his place <04725> to make <07760> (08800) thy land <0776> desolate <08047>; and thy cities <05892> shall be laid waste <05327> (08799), without an inhabitant <03427> (08802). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-08, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v8 Per això, cenyiu-vos roba de sac, lamenteu i udoleu; perquè la ira encesa de Jahveh no s’ha retirat de nosaltres. עַל־זֹ֛את חִגְר֥וּ שַׂקִּ֖ים סִפְד֣וּ וְהֵילִ֑ילוּ כִּ֥י לֹא־שָׁ֛ב חֲר֥וֹן אַף־יְהֹוָ֖ה מִמֶּֽנּוּ׃ פ For this gird <02296> (08798) you with sackcloth <08242>, lament <05594> (08798) and howl <03213> (08685): for the fierce <02740> anger <0639> of the LORD <03068> is not turned back <07725> (08804) from us. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-08, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v8 Per això, cenyiu-vos roba de sac, lamenteu i udoleu; perquè la ira encesa de Jahveh no s’ha retirat de nosaltres. עַל־זֹ֛את חִגְר֥וּ שַׂקִּ֖ים סִפְד֣וּ וְהֵילִ֑ילוּ כִּ֥י לֹא־שָׁ֛ב חֲר֥וֹן אַף־יְהֹוָ֖ה מִמֶּֽנּוּ׃ פ For this gird <02296> (08798) you with sackcloth <08242>, lament <05594> (08798) and howl <03213> (08685): for the fierce <02740> anger <0639> of the LORD <03068> is not turned back <07725> (08804) from us.    

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-09, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v9 I s’esdevindrà en aquell dia –declaració de Jahveh–, que s’esvairà el cor del rei i el cor dels caps, i els sacerdots restaran atònits, i els profetes s'esbalairan.וְהָיָ֤ה בַיּוֹם־הַהוּא֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה יֹאבַ֥ד לֵב־הַמֶּ֖לֶךְ וְלֵ֣ב הַשָּׂרִ֑ים וְנָשַׁ֙מּוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים וְהַנְּבִיאִ֖ים יִתְמָֽהוּ׃ And it shall come to pass at that day <03117>, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, that the heart <03820> of the king <04428> shall perish <06> (08799), and the heart <03820> of the princes <08269>; and the priests <03548> shall be astonished <08074> (08738), and the prophets <05030> shall wonder <08539> (08799).

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-09, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v9 I s’esdevindrà en aquell dia –declaració de Jahveh–, que s’esvairà el cor del rei i el cor dels caps, i els sacerdots restaran atònits, i els profetes s'esbalairan.וְהָיָ֤ה בַיּוֹם־הַהוּא֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה יֹאבַ֥ד לֵב־הַמֶּ֖לֶךְ וְלֵ֣ב הַשָּׂרִ֑ים וְנָשַׁ֙מּוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים וְהַנְּבִיאִ֖ים יִתְמָֽהוּ׃ And it shall come to pass at that day <03117>, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, that the heart <03820> of the king <04428> shall perish <06> (08799), and the heart <03820> of the princes <08269>; and the priests <03548> shall be astonished <08074> (08738), and the prophets <05030> shall wonder <08539> (08799).  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-10, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v10 I vaig dir: Ah! Senyor Jahveh, certament has enganyat molt aquest poble, i Jerusalem, dient: Pau per a vosaltres, però l’espasa ha colpit fins a l’ànima!וָאֹמַ֞ר אֲהָ֣הּ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה אָכֵן֩ הַשֵּׁ֙א הִשֵּׁ֜אתָ לָעָ֤ם הַזֶּה֙ וְלִירוּשָׁלִַ֣ם לֵאמֹ֔ר שָׁל֖וֹם יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם וְנָגְעָ֥ה חֶ֖רֶב עַד־הַנָּֽפֶשׁ׃ Then said <0559> (08799) I, Ah <0162>, Lord <0136> GOD <03069>! surely <0403> thou hast greatly <05377> (08687) deceived <05377> (08689) this people <05971> and Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Ye shall have peace <07965>; whereas the sword <02719> reacheth <05060> (08804) unto the soul <05315>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-10, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v10 I vaig dir: Ah! Senyor Jahveh, certament has enganyat molt aquest poble, i Jerusalem, dient: Pau per a vosaltres, però l’espasa ha colpit fins a l’ànima!וָאֹמַ֞ר אֲהָ֣הּ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה אָכֵן֩ הַשֵּׁ֙א הִשֵּׁ֜אתָ לָעָ֤ם הַזֶּה֙ וְלִירוּשָׁלִַ֣ם לֵאמֹ֔ר שָׁל֖וֹם יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם וְנָגְעָ֥ה חֶ֖רֶב עַד־הַנָּֽפֶשׁ׃ Then said <0559> (08799) I, Ah <0162>, Lord <0136> GOD <03069>! surely <0403> thou hast greatly <05377> (08687) deceived <05377> (08689) this people <05971> and Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Ye shall have peace <07965>; whereas the sword <02719> reacheth <05060> (08804) unto the soul <05315>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-11, dijous
  Comentari: 

   Jeremies 4v11 En aquell temps es dirà a aquest poble, i a Jerusalem: Un vent sec ve dels llocs alts del desert, pel camí de la filla del meu poble, no pas per ventar ni per porgar;בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא יֵאָמֵ֤ר לָֽעָם־הַזֶּה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם ר֣וּחַ צַ֤ח שְׁפָיִים֙ בַּמִּדְבָּ֔ר דֶּ֖רֶךְ בַּת־עַמִּ֑י ל֥וֹא לִזְר֖וֹת וְל֥וֹא לְהָבַֽר׃ At that time <06256> shall it be said <0559> (08735) to this people <05971> and to Jerusalem <03389>, A dry <06703> wind <07307> of the high places <08205> in the wilderness <04057> toward <01870> the daughter <01323> of my people <05971>, not to fan <02219> (08800), nor to cleanse <01305> (08687), 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-11, dijous
  Comentari: 

   Jeremies 4v11 En aquell temps es dirà a aquest poble, i a Jerusalem: Un vent sec ve dels llocs alts del desert, pel camí de la filla del meu poble, no pas per ventar ni per porgar;בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא יֵאָמֵ֤ר לָֽעָם־הַזֶּה֙ וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔ם ר֣וּחַ צַ֤ח שְׁפָיִים֙ בַּמִּדְבָּ֔ר דֶּ֖רֶךְ בַּת־עַמִּ֑י ל֥וֹא לִזְר֖וֹת וְל֥וֹא לְהָבַֽר׃ At that time <06256> shall it be said <0559> (08735) to this people <05971> and to Jerusalem <03389>, A dry <06703> wind <07307> of the high places <08205> in the wilderness <04057> toward <01870> the daughter <01323> of my people <05971>, not to fan <02219> (08800), nor to cleanse <01305> (08687),  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-12, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v12 un vent més impetuós que aquest vindrà de part meva: també jo declararé judicis contra ells. ר֧וּחַ מָלֵ֛א מֵאֵ֖לֶּה יָ֣בוֹא לִ֑י עַתָּ֕ה גַּם־אֲנִ֛י אֲדַבֵּ֥ר מִשְׁפָּטִ֖ים אוֹתָֽם׃ Even a full <04392> wind <07307> from those places shall come <0935> (08799) unto me: now also will I give <01696> (08762) sentence <04941> against them. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-12, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v12 un vent més impetuós que aquest vindrà de part meva: també jo declararé judicis contra ells. ר֧וּחַ מָלֵ֛א מֵאֵ֖לֶּה יָ֣בוֹא לִ֑י עַתָּ֕ה גַּם־אֲנִ֛י אֲדַבֵּ֥ר מִשְׁפָּטִ֖ים אוֹתָֽם׃ Even a full <04392> wind <07307> from those places shall come <0935> (08799) unto me: now also will I give <01696> (08762) sentence <04941> against them.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-13, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v13 Heus aquí, puja com núvols, i els seus carros com una rufagada; els seus cavalls són més lleugers que les àguiles. Ai de nosaltres, perquè hem estat destruïts!הִנֵּ֣ה׀ כַּעֲנָנִ֣ים יַעֲלֶ֗ה וְכַסּוּפָה֙ מַרְכְּבוֹתָ֔יו קַלּ֥וּ מִנְּשָׁרִ֖ים סוּסָ֑יו א֥וֹי לָ֖נוּ כִּ֥י שֻׁדָּֽדְנוּ׃ Behold, he shall come up <05927> (08799) as clouds <06051>, and his chariots <04818> shall be as a whirlwind <05492>: his horses <05483> are swifter <07043> (08804) than eagles. <05404> Woe <0188> unto us! for we are spoiled <07703> (08795).

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-13, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v13 Heus aquí, puja com núvols, i els seus carros com una rufagada; els seus cavalls són més lleugers que les àguiles. Ai de nosaltres, perquè hem estat destruïts!הִנֵּ֣ה׀ כַּעֲנָנִ֣ים יַעֲלֶ֗ה וְכַסּוּפָה֙ מַרְכְּבוֹתָ֔יו קַלּ֥וּ מִנְּשָׁרִ֖ים סוּסָ֑יו א֥וֹי לָ֖נוּ כִּ֥י שֻׁדָּֽדְנוּ׃ Behold, he shall come up <05927> (08799) as clouds <06051>, and his chariots <04818> shall be as a whirlwind <05492>: his horses <05483> are swifter <07043> (08804) than eagles. <05404> Woe <0188> unto us! for we are spoiled <07703> (08795). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-14, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v14 Renta la maldat del teu cor, Jerusalem, a fi de ser salvada. ¿Fins quan allotjaràs en el teu cor els teus inics pensaments?כַּבְּסִ֙י מֵרָעָ֤ה לִבֵּךְ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם לְמַ֖עַן תִּוָּשֵׁ֑עִי עַד־מָתַ֛י תָּלִ֥ין בְּקִרְבֵּ֖ךְ מַחְשְׁב֥וֹת אוֹנֵֽךְ׃ O Jerusalem <03389>, wash <03526> (08761) thine heart <03820> from wickedness <07451>, that thou mayest be saved <03467> (08735). How long shall thy vain <0205> thoughts <04284> lodge <03885> (08686) within <07130> thee?

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-14, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v14 Renta la maldat del teu cor, Jerusalem, a fi de ser salvada. ¿Fins quan allotjaràs en el teu cor els teus inics pensaments?כַּבְּסִ֙י מֵרָעָ֤ה לִבֵּךְ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם לְמַ֖עַן תִּוָּשֵׁ֑עִי עַד־מָתַ֛י תָּלִ֥ין בְּקִרְבֵּ֖ךְ מַחְשְׁב֥וֹת אוֹנֵֽךְ׃ O Jerusalem <03389>, wash <03526> (08761) thine heart <03820> from wickedness <07451>, that thou mayest be saved <03467> (08735). How long shall thy vain <0205> thoughts <04284> lodge <03885> (08686) within <07130> thee? 

 • terrae855👍 3
  Celebrem avui l'entrada de Jesús a Jerusalem, on serà pres i jutjat pel Sanedrí! 
 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-15, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v15 Perquè una veu anuncia des de Dan, i proclama aflicció des de la muntanya d’Efraïm.כִּ֛י ק֥וֹל מַגִּ֖יד מִדָּ֑ן וּמַשְׁמִ֥יעַ אָ֖וֶן מֵהַ֥ר אֶפְרָֽיִם׃ For a voice <06963> declareth <05046> (08688) from Dan <01835>, and publisheth <08085> (08688) affliction <0205> from mount <02022> Ephraim <0669>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-16, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v16 Feu recordar a les nacions; heus aquí, declareu contra Jerusalem: Els assetjadors vénen d’una terra llunyana; i fan sentir llur crit contra les ciutats de Judà. הַזְכִּ֣ירוּ לַגּוֹיִ֗ם הִנֵּה֙ הַשְׁמִ֣יעוּ עַל־יְרוּשָׁלִַ֔ם נֹצְרִ֥ים בָּאִ֖ים מֵאֶ֣רֶץ הַמֶּרְחָ֑ק וַֽיִּתְּנ֛וּ עַל־עָרֵ֥י יְהוּדָ֖ה קוֹלָֽם׃ Make ye mention <02142> (08685) to the nations <01471>; behold, publish <08085> (08685) against Jerusalem <03389>, that watchers <05341> (08802) come <0935> (08802) from a far <04801> country <0776>, and give out <05414> (08799) their voice <06963> against the cities <05892> of Judah <03063>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-16, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v16 Feu recordar a les nacions; heus aquí, declareu contra Jerusalem: Els assetjadors vénen d’una terra llunyana; i fan sentir llur crit contra les ciutats de Judà. הַזְכִּ֣ירוּ לַגּוֹיִ֗ם הִנֵּה֙ הַשְׁמִ֣יעוּ עַל־יְרוּשָׁלִַ֔ם נֹצְרִ֥ים בָּאִ֖ים מֵאֶ֣רֶץ הַמֶּרְחָ֑ק וַֽיִּתְּנ֛וּ עַל־עָרֵ֥י יְהוּדָ֖ה קוֹלָֽם׃ Make ye mention <02142> (08685) to the nations <01471>; behold, publish <08085> (08685) against Jerusalem <03389>, that watchers <05341> (08802) come <0935> (08802) from a far <04801> country <0776>, and give out <05414> (08799) their voice <06963> against the cities <05892> of Judah <03063>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-17, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v17 Com els guardes d’un camp, són contra ella al voltant, perquè ella s’ha rebel·lat contra mi–declaració de Jahveh. כְּשֹׁמְרֵ֣י שָׂדַ֔י הָי֥וּ עָלֶ֖יהָ מִסָּבִ֑יב כִּי־אֹתִ֥י מָרָ֖תָה נְאֻם־יְהוָֽה׃ As keepers <08104> (08802) of a field <07704>, are they against her round about <05439>; because she hath been rebellious <04784> (08804) against me, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. 

  Data: 
  2019-04-17, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v17 Com els guardes d’un camp, són contra ella al voltant, perquè ella s’ha rebel·lat contra mi–declaració de Jahveh. כְּשֹׁמְרֵ֣י שָׂדַ֔י הָי֥וּ עָלֶ֖יהָ מִסָּבִ֑יב כִּי־אֹתִ֥י מָרָ֖תָה נְאֻם־יְהוָֽה׃ As keepers <08104> (08802) of a field <07704>, are they against her round about <05439>; because she hath been rebellious <04784> (08804) against me, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-17, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v17 Com els guardes d’un camp, són contra ella al voltant, perquè ella s’ha rebel·lat contra mi–declaració de Jahveh. כְּשֹׁמְרֵ֣י שָׂדַ֔י הָי֥וּ עָלֶ֖יהָ מִסָּבִ֑יב כִּי־אֹתִ֥י מָרָ֖תָה נְאֻם־יְהוָֽה׃ As keepers <08104> (08802) of a field <07704>, are they against her round about <05439>; because she hath been rebellious <04784> (08804) against me, saith <05002> (08803) the LORD <03068>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-18, dijous
  Comentari: 

   Jeremies 4v18 El teu camí i les teves accions t’han fet aquestes coses, aquesta és la teva maldat: perquè és amarga, perquè t’ha colpit fins al cor.דַּרְכֵּךְ֙ וּמַ֣עֲלָלַ֔יִךְ עָשׂ֥וֹ אֵ֖לֶּה לָ֑ךְ זֹ֤את רָעָתֵךְ֙ כִּ֣י מָ֔ר כִּ֥י נָגַ֖ע עַד־לִבֵּֽךְ׃ ס Thy way <01870> and thy doings <04611> have procured <06213> (08804) these things unto thee; this is thy wickedness <07451>, because it is bitter <04751>, because it reacheth <05060> (08804) unto thine heart <03820>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-18, dijous
  Comentari: 

   Jeremies 4v18 El teu camí i les teves accions t’han fet aquestes coses, aquesta és la teva maldat: perquè és amarga, perquè t’ha colpit fins al cor.דַּרְכֵּךְ֙ וּמַ֣עֲלָלַ֔יִךְ עָשׂ֥וֹ אֵ֖לֶּה לָ֑ךְ זֹ֤את רָעָתֵךְ֙ כִּ֣י מָ֔ר כִּ֥י נָגַ֖ע עַד־לִבֵּֽךְ׃ ס Thy way <01870> and thy doings <04611> have procured <06213> (08804) these things unto thee; this is thy wickedness <07451>, because it is bitter <04751>, because it reacheth <05060> (08804) unto thine heart <03820>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-19, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v19 Les meves entranyes, les meves entranyes! Tinc dolor al meu cor. El meu cor retruny, no puc callar: perquè he sentit la veu del corn, ànima meva, el crit de la batalla.מֵעַ֣י׀ מֵעַ֙י׀ (אָחוּלָה) [אוֹחִ֜ילָה] קִיר֥וֹת לִבִּ֛י הֹֽמֶה־לִּ֥י לִבִּ֖י לֹ֣א אַחֲרִ֑ישׁ כִּ֣י ק֤וֹל שׁוֹפָר֙ (שָׁמַעְתִּי) [שָׁמַ֣עַתְּ] נַפְשִׁ֔י תְּרוּעַ֖ת מִלְחָמָֽה׃ My bowels <04578>, my bowels <04578>! I am pained <02342> (08799) (08675) <03176> (08686) at my very <07023> heart <03820>; my heart <03820> maketh a noise <01993> (08802) in me; I cannot hold my peace <02790> (08686), because thou hast heard <08085> (08804), O my soul <05315>, the sound <06963> of the trumpet <07782>, the alarm <08643> of war <04421>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-19, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v19 Les meves entranyes, les meves entranyes! Tinc dolor al meu cor. El meu cor retruny, no puc callar: perquè he sentit la veu del corn, ànima meva, el crit de la batalla.מֵעַ֣י׀ מֵעַ֙י׀ (אָחוּלָה) [אוֹחִ֜ילָה] קִיר֥וֹת לִבִּ֛י הֹֽמֶה־לִּ֥י לִבִּ֖י לֹ֣א אַחֲרִ֑ישׁ כִּ֣י ק֤וֹל שׁוֹפָר֙ (שָׁמַעְתִּי) [שָׁמַ֣עַתְּ] נַפְשִׁ֔י תְּרוּעַ֖ת מִלְחָמָֽה׃ My bowels <04578>, my bowels <04578>! I am pained <02342> (08799) (08675) <03176> (08686) at my very <07023> heart <03820>; my heart <03820> maketh a noise <01993> (08802) in me; I cannot hold my peace <02790> (08686), because thou hast heard <08085> (08804), O my soul <05315>, the sound <06963> of the trumpet <07782>, the alarm <08643> of war <04421>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-20, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v20 La destrucció es proclama sobre la destrucció, perquè tota la terra ha estat espoliada, sobtadament han estat espoliades les meves tendes, en un moment, els meus tendals.שֶׁ֤בֶר עַל־שֶׁ֙בֶר֙ נִקְרָ֔א כִּ֥י שֻׁדְּדָ֖ה כָּל־הָאָ֑רֶץ פִּתְאֹם֙ שֻׁדְּד֣וּ אֹהָלַ֔י רֶ֖גַע יְרִיעֹתָֽי׃ Destruction <07667> upon destruction <07667> is cried <07121> (08738); for the whole land <0776> is spoiled <07703> (08795): suddenly <06597> are my tents <0168> spoiled <07703> (08795), and my curtains <03407> in a moment <07281>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-20, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v20 La destrucció es proclama sobre la destrucció, perquè tota la terra ha estat espoliada, sobtadament han estat espoliades les meves tendes, en un moment, els meus tendals.שֶׁ֤בֶר עַל־שֶׁ֙בֶר֙ נִקְרָ֔א כִּ֥י שֻׁדְּדָ֖ה כָּל־הָאָ֑רֶץ פִּתְאֹם֙ שֻׁדְּד֣וּ אֹהָלַ֔י רֶ֖גַע יְרִיעֹתָֽי׃ Destruction <07667> upon destruction <07667> is cried <07121> (08738); for the whole land <0776> is spoiled <07703> (08795): suddenly <06597> are my tents <0168> spoiled <07703> (08795), and my curtains <03407> in a moment <07281>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-21, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v21 ¿Fins quan veuré la senyera, i escoltaré el so del corn?עַד־מָתַ֖י אֶרְאֶה־נֵּ֑ס אֶשְׁמְעָ֖ה ק֥וֹל שׁוֹפָֽר׃ ס How long shall I see <07200> (08799) the standard <05251>, and hear <08085> (08799) the sound <06963> of the trumpet <07782>?

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-21, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v21 ¿Fins quan veuré la senyera, i escoltaré el so del corn?עַד־מָתַ֖י אֶרְאֶה־נֵּ֑ס אֶשְׁמְעָ֖ה ק֥וֹל שׁוֹפָֽר׃ ס How long shall I see <07200> (08799) the standard <05251>, and hear <08085> (08799) the sound <06963> of the trumpet <07782>? 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-22, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v22 Perquè el meu poble és neci, no m’han conegut; ells són fills insensats, i no tenen enteniment; són llestos per fer el mal, però no saben fer el bé.כִּ֣י׀ אֱוִ֣יל עַמִּ֗י אוֹתִי֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ בָּנִ֤ים סְכָלִים֙ הֵ֔מָּה וְלֹ֥א נְבוֹנִ֖ים הֵ֑מָּה חֲכָמִ֥ים הֵ֙מָּה֙ לְהָרַ֔ע וּלְהֵיטִ֖יב לֹ֥א יָדָֽעוּ׃ For my people <05971> is foolish <0191>, they have not known <03045> (08804) me; they are sottish <05530> children <01121>, and they have none understanding: <0995> (08737) they are wise <02450> to do evil <07489> (08687), but to do good <03190> (08687) they have no knowledge <03045> (08804).

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-22, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v22 Perquè el meu poble és neci, no m’han conegut; ells són fills insensats, i no tenen enteniment; són llestos per fer el mal, però no saben fer el bé.כִּ֣י׀ אֱוִ֣יל עַמִּ֗י אוֹתִי֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ בָּנִ֤ים סְכָלִים֙ הֵ֔מָּה וְלֹ֥א נְבוֹנִ֖ים הֵ֑מָּה חֲכָמִ֥ים הֵ֙מָּה֙ לְהָרַ֔ע וּלְהֵיטִ֖יב לֹ֥א יָדָֽעוּ׃ For my people <05971> is foolish <0191>, they have not known <03045> (08804) me; they are sottish <05530> children <01121>, and they have none understanding: <0995> (08737) they are wise <02450> to do evil <07489> (08687), but to do good <03190> (08687) they have no knowledge <03045> (08804). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-23, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v23 Vaig mirar la terra i, heus aquí, era sense forma i buida; i vaig mirar els cels, i no hi havia la seva llum.רָאִ֙יתִי֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ וְהִנֵּה־תֹ֖הוּ וָבֹ֑הוּ וְאֶל־הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ין אוֹרָֽם׃ I beheld <07200> (08804) the earth <0776>, and, lo, it was without form <08414>, and void <0922>; and the heavens <08064>, and they had no light <0216>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-23, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v23 Vaig mirar la terra i, heus aquí, era sense forma i buida; i vaig mirar els cels, i no hi havia la seva llum.רָאִ֙יתִי֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ וְהִנֵּה־תֹ֖הוּ וָבֹ֑הוּ וְאֶל־הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ין אוֹרָֽם׃ I beheld <07200> (08804) the earth <0776>, and, lo, it was without form <08414>, and void <0922>; and the heavens <08064>, and they had no light <0216>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-24, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v24 He mirat les muntanyes, i, heus aquí, tremolen; i tots els turons trontollen.רָאִ֙יתִי֙ הֶֽהָרִ֔ים וְהִנֵּ֖ה רֹעֲשִׁ֑ים וְכָל־הַגְּבָע֖וֹת הִתְקַלְקָֽלוּ׃ I beheld <07200> (08804) the mountains <02022>, and, lo, they trembled <07493> (08801), and all the hills <01389> moved lightly <07043> (08701).

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-24, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 4v24 He mirat les muntanyes, i, heus aquí, tremolen; i tots els turons trontollen.רָאִ֙יתִי֙ הֶֽהָרִ֔ים וְהִנֵּ֖ה רֹעֲשִׁ֑ים וְכָל־הַגְּבָע֖וֹת הִתְקַלְקָֽלוּ׃ I beheld <07200> (08804) the mountains <02022>, and, lo, they trembled <07493> (08801), and all the hills <01389> moved lightly <07043> (08701). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-25, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 4v25 He mirat i, heus aquí, no hi havia cap home; i tots els ocells dels cels havien fugit.רָאִ֕יתִי וְהִנֵּ֖ה אֵ֣ין הָאָדָ֑ם וְכָל־ע֥וֹף הַשָּׁמַ֖יִם נָדָֽדוּ׃ I beheld <07200> (08804), and, lo, there was no man <0120>, and all the birds <05775> of the heavens <08064> were fled <05074> (08804). 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-25, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 4v25 He mirat i, heus aquí, no hi havia cap home; i tots els ocells dels cels havien fugit.רָאִ֕יתִי וְהִנֵּ֖ה אֵ֣ין הָאָדָ֑ם וְכָל־ע֥וֹף הַשָּׁמַ֖יִם נָדָֽדוּ׃ I beheld <07200> (08804), and, lo, there was no man <0120>, and all the birds <05775> of the heavens <08064> were fled <05074> (08804).  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-26, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v26 He mirat i, heus aquí, la terra fèrtil era un desert; i totes les seves ciutats havien estat enderrocades davant Jahveh, a causa de la seva ira encesa.רָאִ֕יתִי וְהִנֵּ֥ה הַכַּרְמֶ֖ל הַמִּדְבָּ֑ר וְכָל־עָרָ֗יו נִתְּצוּ֙ מִפְּנֵ֣י יְהוָ֔ה מִפְּנֵ֖י חֲר֥וֹן אַפּֽוֹ׃ ס I beheld <07200> (08804), and, lo, the fruitful place <03759> was a wilderness <04057>, and all the cities <05892> thereof were broken down <05422> (08738) at the presence <06440> of the LORD <03068>, and by his fierce <02740> anger <0639>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-26, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 4v26 He mirat i, heus aquí, la terra fèrtil era un desert; i totes les seves ciutats havien estat enderrocades davant Jahveh, a causa de la seva ira encesa.רָאִ֕יתִי וְהִנֵּ֥ה הַכַּרְמֶ֖ל הַמִּדְבָּ֑ר וְכָל־עָרָ֗יו נִתְּצוּ֙ מִפְּנֵ֣י יְהוָ֔ה מִפְּנֵ֖י חֲר֥וֹן אַפּֽוֹ׃ ס I beheld <07200> (08804), and, lo, the fruitful place <03759> was a wilderness <04057>, and all the cities <05892> thereof were broken down <05422> (08738) at the presence <06440> of the LORD <03068>, and by his fierce <02740> anger <0639>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-27, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v27 Perquè així diu Jahveh: Tota la terra serà una desolació, però no faré una destrucció total. כִּי־כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שְׁמָמָ֥ה תִהְיֶ֖ה כָּל־הָאָ֑רֶץ וְכָלָ֖ה לֹ֥א אֶעֱשֶֽׂה׃ For thus hath the LORD <03068> said <0559> (08804), The whole land <0776> shall be desolate <08077>; yet will I not make <06213> (08799) a full end <03617>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-27, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 4v27 Perquè així diu Jahveh: Tota la terra serà una desolació, però no faré una destrucció total. כִּי־כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שְׁמָמָ֥ה תִהְיֶ֖ה כָּל־הָאָ֑רֶץ וְכָלָ֖ה לֹ֥א אֶעֱשֶֽׂה׃ For thus hath the LORD <03068> said <0559> (08804), The whole land <0776> shall be desolate <08077>; yet will I not make <06213> (08799) a full end <03617>. 

  • knox31.589 12 27👍 7.798
   Data: 
   2019-04-28, diumenge
   Comentari: 

   Jeremies 4v28 Per això la terra està de dol, i els cels són negres a dalt, perquè he parlat; m’ho he proposat, i no me’n penediré, i no em faré enrere.עַל־זֹאת֙ תֶּאֱבַ֣ל הָאָ֔רֶץ וְקָדְר֥וּ הַשָּׁמַ֖יִם מִמָּ֑עַל עַ֤ל כִּי־דִבַּ֙רְתִּי֙ זַמֹּ֔תִי וְלֹ֥א נִחַ֖מְתִּי וְלֹא־אָשׁ֥וּב מִמֶּֽנָּה׃ For this shall the earth <0776> mourn <056> (08799), and the heavens <08064> above <04605> be black <06937> (08804): because I have spoken <01696> (08765) it, I have purposed <02161> (08804) it, and will not repent <05162> (08738), neither will I turn back <07725> (08799) from it.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-28, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 4v28 Per això la terra està de dol, i els cels són negres a dalt, perquè he parlat; m’ho he proposat, i no me’n penediré, i no em faré enrere.עַל־זֹאת֙ תֶּאֱבַ֣ל הָאָ֔רֶץ וְקָדְר֥וּ הַשָּׁמַ֖יִם מִמָּ֑עַל עַ֤ל כִּי־דִבַּ֙רְתִּי֙ זַמֹּ֔תִי וְלֹ֥א נִחַ֖מְתִּי וְלֹא־אָשׁ֥וּב מִמֶּֽנָּה׃ For this shall the earth <0776> mourn <056> (08799), and the heavens <08064> above <04605> be black <06937> (08804): because I have spoken <01696> (08765) it, I have purposed <02161> (08804) it, and will not repent <05162> (08738), neither will I turn back <07725> (08799) from it. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-29, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v29 Al crit dels cavallers i dels arquers tota la ciutat fugirà; entraran pels boscos, i pujaran als penya-segats; totes les ciutats seran abandonades, i no hi haurà ningú que hi habiti.מִקּ֙וֹל פָּרָ֜שׁ וְרֹ֣מֵה קֶ֗שֶׁת בֹּרַ֙חַת֙ כָּל־הָעִ֔יר בָּ֚אוּ בֶּעָבִ֔ים וּבַכֵּפִ֖ים עָל֑וּ כָּל־הָעִ֣יר עֲזוּבָ֔ה וְאֵין־יוֹשֵׁ֥ב בָּהֵ֖ן אִֽישׁ׃ The whole city <05892> shall flee <01272> (08802) for the noise <06963> of the horsemen <06571> and bowmen <07198> <07411> (08802); they shall go <0935> (08804) into thickets <05645>, and climb up <05927> (08804) upon the rocks <03710>: every city <05892> shall be forsaken <05800> (08803), and not a man <0376> dwell <03427> (08802) therein <02004>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-29, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 4v29 Al crit dels cavallers i dels arquers tota la ciutat fugirà; entraran pels boscos, i pujaran als penya-segats; totes les ciutats seran abandonades, i no hi haurà ningú que hi habiti.מִקּ֙וֹל פָּרָ֜שׁ וְרֹ֣מֵה קֶ֗שֶׁת בֹּרַ֙חַת֙ כָּל־הָעִ֔יר בָּ֚אוּ בֶּעָבִ֔ים וּבַכֵּפִ֖ים עָל֑וּ כָּל־הָעִ֣יר עֲזוּבָ֔ה וְאֵין־יוֹשֵׁ֥ב בָּהֵ֖ן אִֽישׁ׃ The whole city <05892> shall flee <01272> (08802) for the noise <06963> of the horsemen <06571> and bowmen <07198> <07411> (08802); they shall go <0935> (08804) into thickets <05645>, and climb up <05927> (08804) upon the rocks <03710>: every city <05892> shall be forsaken <05800> (08803), and not a man <0376> dwell <03427> (08802) therein <02004>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-30, dimarts
  Comentari: 

   Jeremies 4v31 Perquè he escoltat el crit com d’una partera, l’aflicció com d’una que infanta per primer cop; el crit de la filla de Sió que panteixa i estén les seves mans: Ai de mi ara, perquè la meva ànima defalleix a causa dels assassins!כִּי֩ ק֙וֹל כְּחוֹלָ֜ה שָׁמַ֗עְתִּי צָרָה֙ כְּמַבְכִּירָ֔ה ק֧וֹל בַּת־צִיּ֛וֹן תִּתְיַפֵּ֖חַ תְּפָרֵ֣שׂ כַּפֶּ֑יהָ אֽוֹי־נָ֣א לִ֔י כִּֽי־עָיְפָ֥ה נַפְשִׁ֖י לְהֹרְגִֽים׃ פ For I have heard <08085> (08804) a voice <06963> as of a woman in travail <02470> (08802), and the anguish <06869> as of her that bringeth forth her first child <01069> (08688), the voice <06963> of the daughter <01323> of Zion <06726>, that bewaileth <03306> (08691) herself, that spreadeth <06566> (08762) her hands <03709>, saying, , Woe <0188> is me now! for my soul <05315> is wearied <05888> (08804) because of murderers <02026> (08802).

  Jeremies 4v30 ¿I tu, espoliada, què faràs? Ni que et vesteixis d’escarlata, ni que t’adornis amb ornaments d’or, ni que et posis pintura als ulls, t’embelliràs per no res; els teus amants t’han menyspreat, cerquen la teva vida. (וְאַתִּי) [וְאַ֙תְּ] שָׁד

  Data: 
  2019-04-30, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v30 ¿I tu, espoliada, què faràs? Ni que et vesteixis d’escarlata, ni que t’adornis amb ornaments d’or, ni que et posis pintura als ulls, t’embelliràs per no res; els teus amants t’han menyspreat, cerquen la teva vida.(וְאַתִּי) [וְאַ֙תְּ] שָׁד֜וּד מַֽה־תַּעֲשִׂ֗י כִּֽי־תִלְבְּשִׁ֙י שָׁנִ֜י כִּי־תַעְדִּ֣י עֲדִי־זָהָ֗ב כִּֽי־תִקְרְעִ֤י בַפּוּךְ֙ עֵינַ֔יִךְ לַשָּׁ֖וְא תִּתְיַפִּ֑י מָאֲסוּ־בָ֥ךְ עֹגְבִ֖ים נַפְשֵׁ֥ךְ יְבַקֵּֽשׁוּ׃  And when thou art spoiled <07703> (08803), what wilt thou do <06213> (08799)? Though thou clothest <03847> (08799) thyself with crimson <08144>, though thou deckest <05710> (08799) thee with ornaments <05716> of gold <02091>, though thou rentest <07167> (08799) thy face <05869> with painting <06320>, in vain <07723> shalt thou make thyself fair <03302> (08691); thy lovers <05689> (08802) will despise <03988> (08804) thee, they will seek <01245> (08762) thy life <05315>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-04-30, dimarts
  Comentari: 

   Jeremies 4v31 Perquè he escoltat el crit com d’una partera, l’aflicció com d’una que infanta per primer cop; el crit de la filla de Sió que panteixa i estén les seves mans: Ai de mi ara, perquè la meva ànima defalleix a causa dels assassins!כִּי֩ ק֙וֹל כְּחוֹלָ֜ה שָׁמַ֗עְתִּי צָרָה֙ כְּמַבְכִּירָ֔ה ק֧וֹל בַּת־צִיּ֛וֹן תִּתְיַפֵּ֖חַ תְּפָרֵ֣שׂ כַּפֶּ֑יהָ אֽוֹי־נָ֣א לִ֔י כִּֽי־עָיְפָ֥ה נַפְשִׁ֖י לְהֹרְגִֽים׃ פ For I have heard <08085> (08804) a voice <06963> as of a woman in travail <02470> (08802), and the anguish <06869> as of her that bringeth forth her first child <01069> (08688), the voice <06963> of the daughter <01323> of Zion <06726>, that bewaileth <03306> (08691) herself, that spreadeth <06566> (08762) her hands <03709>, saying, , Woe <0188> is me now! for my soul <05315> is wearied <05888> (08804) because of murderers <02026> (08802).

  Jeremies 4v30 ¿I tu, espoliada, què faràs? Ni que et vesteixis d’escarlata, ni que t’adornis amb ornaments d’or, ni que et posis pintura als ulls, t’embelliràs per no res; els teus amants t’han menyspreat, cerquen la teva vida. (וְאַתִּי) [וְאַ֙תְּ] שָׁד

  Data: 
  2019-04-30, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 4v30 ¿I tu, espoliada, què faràs? Ni que et vesteixis d’escarlata, ni que t’adornis amb ornaments d’or, ni que et posis pintura als ulls, t’embelliràs per no res; els teus amants t’han menyspreat, cerquen la teva vida.(וְאַתִּי) [וְאַ֙תְּ] שָׁד֜וּד מַֽה־תַּעֲשִׂ֗י כִּֽי־תִלְבְּשִׁ֙י שָׁנִ֜י כִּי־תַעְדִּ֣י עֲדִי־זָהָ֗ב כִּֽי־תִקְרְעִ֤י בַפּוּךְ֙ עֵינַ֔יִךְ לַשָּׁ֖וְא תִּתְיַפִּ֑י מָאֲסוּ־בָ֥ךְ עֹגְבִ֖ים נַפְשֵׁ֥ךְ יְבַקֵּֽשׁוּ׃  And when thou art spoiled <07703> (08803), what wilt thou do <06213> (08799)? Though thou clothest <03847> (08799) thyself with crimson <08144>, though thou deckest <05710> (08799) thee with ornaments <05716> of gold <02091>, though thou rentest <07167> (08799) thy face <05869> with painting <06320>, in vain <07723> shalt thou make thyself fair <03302> (08691); thy lovers <05689> (08802) will despise <03988> (08804) thee, they will seek <01245> (08762) thy life <05315>.  

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-01, dimecres
  Comentari: 

  Marc 5v1 I van arribar a l’altra banda del mar, a la comarca dels gadarens.Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν.And <2532> they came over <2064> (5627) unto <1519> the other side <4008> of the sea <2281>, into <1519> the country <5561> of the Gadarenes <1046>.

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-01, dimecres
  Comentari: 

  Marc 5v1 I van arribar a l’altra banda del mar, a la comarca dels gadarens.Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν.And <2532> they came over <2064> (5627) unto <1519> the other side <4008> of the sea <2281>, into <1519> the country <5561> of the Gadarenes <1046>. 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-02, dijous
  Comentari: 

  Marc 5v2 I quan va sortir de la barca, immediatament va venir a ell, des dels sepulcres, un home posseït per un esperit impurκαὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,And <2532> when he <846> was come <1831> (5631) out of <1537> the ship <4143>, immediately <2112> there met <528> (5656) him <846> out of <1537> the tombs <3419> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>,

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-02, dijous
  Comentari: 

  Marc 5v2 I quan va sortir de la barca, immediatament va venir a ell, des dels sepulcres, un home posseït per un esperit impurκαὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,And <2532> when he <846> was come <1831> (5631) out of <1537> the ship <4143>, immediately <2112> there met <528> (5656) him <846> out of <1537> the tombs <3419> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>, 

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-03, divendres
  Comentari: 

  Marc 5v3 que vivia en els sepulcres, i ni amb cadenes ningú no el podia subjectar.ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις· καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, Who <3739> had <2192> (5707) his dwelling <2731> among <1722> the tombs <3419>; and <2532> no man <3762> could <1410> (5711) bind <1210> (5658) him <846>, no, not <3777> with chains <254>:

 • knox31.589 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-03, divendres
  Comentari: 

  Marc 5v3 que vivia en els sepulcres, i ni amb cadenes ningú no el podia subjectar.ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις· καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, Who <3739> had <2192> (5707) his dwelling <2731> among <1722> the tombs <3419>; and <2532> no man <3762> could <1410> (5711) bind <1210> (5658) him <846>, no, not <3777> with chains <254>:  

 • knox31.589 12 27👍 7.798

  "Weeping may endure for a night--but joy comes in the morning." Psalm 30v5

  Our mourning shall last but until morning.

  God will turn . . .
    our winter's night, into a summer's day,
    our sighing, into singing,
    our grief, into gladness,
    our mourning, into music,
    our bitter, into sweet,
    our wilderness, into a paradise.

  The life of a Christian is filled up with interchanges of . . .
    sickness, and health,
    weakness, and strength,
    want, and wealth,
    disgrace, and honor,
    crosses, and comforts,
    miseries, and mercies,
    joys, and sorrows,
    mirth, and mourning.

  All honey would harm us, and all wormwood would undo us; a composition of both is the best way to keep our souls in a healthy constitution. It is best and most for the health of the soul--that the warm south wind of mercy, and the cold north wind of adversity--both blow upon it. And though every wind which blows, shall blow good to the saints; yet certainly their sins die most, and their graces thrive best, when they are under the frigid, drying, nipping north wind of calamity--as well as under the warm, nourishing south wind of mercy and prosperity.
 • knox31.589 12 27👍 7.798

  The following excerpts from The Noble Liar provide much food for thought, illustrating how the truth is twisted and distorted at the hands of the BBC (and other influential broadcasters worldwide), or otherwise denied. They are especially interesting to read, coming from the pen of a man who is not a biblical creationist, though clearly shows his Christian sympathies. In fact, while not discussed here, Aitken sometimes quotes from and discusses Scripture in showing the anti-Christian bias of the BBC.

  “Within the BBC, any idea of an objective morality has been jettisoned to be replaced by a protean morality [which easily and frequently changes] that is built on the shifting sands of fashionable opinion and is constantly changing its ground”—The Noble Liar, p. 144.

  “Today, what was once transgressive has become mainstream—though the radicals are never satisfied and are still determined to sweep away what little remains of the old morality” (p. 138).

  “Within the BBC, any idea of an objective morality has been jettisoned to be replaced by a protean morality [which easily and frequently changes] that is built on the shifting sands of fashionable opinion and is constantly changing its ground” (p. 144).

  Yes, indeed, and what is needed is a moral compass which only Christian faith, grounded in the historic realities of a pristine Creation and Adam’s Fall, can provide.

 • Falokrator151👍 72
  La veritat, jo no entenc quina gràcia té fer dos fils on hi penges exactament el mateix, que jo no dic que no la tingui, només que ara mateix no se la veig. Com no sigui que t'estàs fent un back-up simultani, no ho sé.

Publicitat

Fòrums

 • 9.297.982 missatges
 • 221.170 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat