Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Fe per fer [fil cristià]

knox31.483 12 27👍 7.819
Fe per fer...

 

Habacuc 2v4 Heus aquí, el qui és orgullós no és recte en la seva ànima: però el just viurà per la seva fe.

הִנֵּ֣ה עֻפְּלָ֔ה לֹא־יָשְׁרָ֥ה נַפְשׁ֖וֹ בּ֑וֹ וְצַדִּ֖יק בֶּאֱמוּנָת֥וֹ יִחְיֶֽה׃

_____________________

Romans 1v17 Perquè en Ell [Crist-Jesús] es revela la justícia de Déu, des de la fe per a la fe, tal com està escrit: El just viurà per la fe.
 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

Hb 10v38 I el just viurà per la fe; però si es tornés enrere, la meva ànima no es complau en ell.
 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 
____________________________

Respostes

Configuració
 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-15, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v15 i deia: S’ha complert el temps i s’ha atansat el regne de Déu: penediu-vos i creieu en l’evangeli.καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.And <2532> saying <3004> (5723), <3754> The time <2540> is fulfilled <4137> (5769), and <2532> the kingdom <932> of God <2316> is at hand <1448> (5758): repent ye <3340> (5720), and <2532> believe <4100> (5720) <1722> the gospel <2098>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-16, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v16 I passant vora el mar de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu que llançaven la xarxa a la mar, perquè eren pescadors.Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Now <1161> as he walked <4043> (5723) by <3844> the sea <2281> of Galilee <1056>, he saw <1492> (5627) Simon <4613> and <2532> Andrew <406> his <846> brother <80> casting <906> (5723) a net <293> into <1722> the sea <2281>: for <1063> they were <2258> (5713) fishers <231>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-16, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v16 I passant vora el mar de Galilea, va veure Simó i el seu germà Andreu que llançaven la xarxa a la mar, perquè eren pescadors.Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Now <1161> as he walked <4043> (5723) by <3844> the sea <2281> of Galilee <1056>, he saw <1492> (5627) Simon <4613> and <2532> Andrew <406> his <846> brother <80> casting <906> (5723) a net <293> into <1722> the sea <2281>: for <1063> they were <2258> (5713) fishers <231>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-17, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v17 I Jesús els digué: Veniu darrere meu, i faré que sigueu pescadors d’homes.καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto them <846>, Come ye <1205> (5773) after <3694> me <3450>, and <2532> I will make <4160> (5692) you <5209> to become <1096> (5635) fishers <231> of men <444>

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-17, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v17 I Jesús els digué: Veniu darrere meu, i faré que sigueu pescadors d’homes.καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto them <846>, Come ye <1205> (5773) after <3694> me <3450>, and <2532> I will make <4160> (5692) you <5209> to become <1096> (5635) fishers <231> of men <444> 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-18, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v18 I immediatament van deixar les seves xarxes, i el van seguir.καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ.And <2532> straightway <2112> they forsook <863> (5631) their <846> nets <1350>, and followed <190> (5656) him <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-18, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v18 I immediatament van deixar les seves xarxes, i el van seguir.καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ.And <2532> straightway <2112> they forsook <863> (5631) their <846> nets <1350>, and followed <190> (5656) him <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-19, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v19 I quan hagué caminat una mica més enllà, va veure Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan, que eren en la barca adobant les xarxes.καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.And <2532> when he had gone <4260> <0> a little <3641> further <4260> (5631) thence <1564>, he saw <1492> (5627) James <2385> the son <3588> of Zebedee <2199>, and <2532> John <2491> his <846> brother <80>, who <846> also <2532> were in <1722> the ship <4143> mending <2675> (5723) their nets <1350>

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-19, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v19 I quan hagué caminat una mica més enllà, va veure Jaume del Zebedeu i el seu germà Joan, que eren en la barca adobant les xarxes.καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.And <2532> when he had gone <4260> <0> a little <3641> further <4260> (5631) thence <1564>, he saw <1492> (5627) James <2385> the son <3588> of Zebedee <2199>, and <2532> John <2491> his <846> brother <80>, who <846> also <2532> were in <1722> the ship <4143> mending <2675> (5723) their nets <1350> 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-20, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v20 I tot seguit els va cridar. I van deixar el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, i se’n van anar darrere d’ell.καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.And <2532> straightway <2112> he called <2564> (5656) them <846>: and <2532> they left <863> (5631) their <846> father <3962> Zebedee <2199> in <1722> the ship <4143> with <3326> the hired servants <3411>, and went <565> (5627) after <3694> him <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-20, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v20 I tot seguit els va cridar. I van deixar el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, i se’n van anar darrere d’ell.καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.And <2532> straightway <2112> he called <2564> (5656) them <846>: and <2532> they left <863> (5631) their <846> father <3962> Zebedee <2199> in <1722> the ship <4143> with <3326> the hired servants <3411>, and went <565> (5627) after <3694> him <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-21, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v21 I van anar a Cafarnaüm, i tot seguit, en el dissabte, va entrar a la sinagoga i ensenyava.Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε.And <2532> they went <1531> (5736) into <1519> Capernaum <2584>; and <2532> straightway <2112> on the sabbath day <4521> he entered <1525> (5631) into <1519> the synagogue <4864>, and taught <1321> (5707).

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-21, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v21 I van anar a Cafarnaüm, i tot seguit, en el dissabte, va entrar a la sinagoga i ensenyava.Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε.And <2532> they went <1531> (5736) into <1519> Capernaum <2584>; and <2532> straightway <2112> on the sabbath day <4521> he entered <1525> (5631) into <1519> the synagogue <4864>, and taught <1321> (5707). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-22, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v22 I s’admiraven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.And <2532> they were astonished <1605> (5712) at <1909> his <846> doctrine <1322>: for <1063> he taught <1321> (5723) <2258> (5713) them <846> as <5613> one that had <2192> (5723) authority <1849>, and <2532> not <3756> as <5613> the scribes <1122>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-22, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v22 I s’admiraven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.And <2532> they were astonished <1605> (5712) at <1909> his <846> doctrine <1322>: for <1063> he taught <1321> (5723) <2258> (5713) them <846> as <5613> one that had <2192> (5723) authority <1849>, and <2532> not <3756> as <5613> the scribes <1122>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-23, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v23 I en llur sinagoga hi havia un home amb un esperit impur, i es posà a cridar,καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε,And <2532> there was <2258> (5713) in <1722> their <846> synagogue <4864> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>; and <2532> he cried out <349> (5656),

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-23, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v23 I en llur sinagoga hi havia un home amb un esperit impur, i es posà a cridar,καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε,And <2532> there was <2258> (5713) in <1722> their <846> synagogue <4864> a man <444> with <1722> an unclean <169> spirit <4151>; and <2532> he cried out <349> (5656), 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-24, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v24 dient: Ei! Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús Natzarè? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu.λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.Saying <3004> (5723), Let us alone <1436>; what <5101> have we <2254> to do <2532> with thee <4671>, thou Jesus <2424> of Nazareth <3479>? art thou come <2064> (5627) to destroy <622> (5658) us <2248>? I know <1492> (5758) thee <4571> who <5101> thou art <1488> (5748), the Holy One <40> of God <2316>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-24, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v24 dient: Ei! Què hi ha entre nosaltres i tu, Jesús Natzarè? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets: el Sant de Déu.λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.Saying <3004> (5723), Let us alone <1436>; what <5101> have we <2254> to do <2532> with thee <4671>, thou Jesus <2424> of Nazareth <3479>? art thou come <2064> (5627) to destroy <622> (5658) us <2248>? I know <1492> (5758) thee <4571> who <5101> thou art <1488> (5748), the Holy One <40> of God <2316>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-25, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v25 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt fora d’ell.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.And <2532> Jesus <2424> rebuked <2008> (5656) him <846>, saying <3004> (5723), Hold thy peace <5392> (5682), and <2532> come <1831> (5628) out of <1537> him <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-25, divendres
  Comentari: 

  Marc 1v25 I Jesús el va reprendre, dient: Calla i surt fora d’ell.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.And <2532> Jesus <2424> rebuked <2008> (5656) him <846>, saying <3004> (5723), Hold thy peace <5392> (5682), and <2532> come <1831> (5628) out of <1537> him <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-26, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v26 I l’esperit impur el va convulsar i, cridant amb veu forta, va sortir fora d’ell.καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.And <2532> when the unclean <169> spirit <4151> had torn <4682> (5660) him <846>, and <2532> cried <2896> (5660) with a loud <3173> voice <5456>, he came <1831> (5627) out of <1537> him <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-26, dissabte
  Comentari: 

  Marc 1v26 I l’esperit impur el va convulsar i, cridant amb veu forta, va sortir fora d’ell.καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.And <2532> when the unclean <169> spirit <4151> had torn <4682> (5660) him <846>, and <2532> cried <2896> (5660) with a loud <3173> voice <5456>, he came <1831> (5627) out of <1537> him <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-27, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v27 I tots restaven atònits, i es preguntaven entre si, dient: Què és això? Quina nova doctrina és aquesta? Perquè fins i tot mana amb autoritat els esperits impurs, i l’obeeixen.καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, λέγοντας, Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;And <2532> they were <2284> <0> all <3956> amazed <2284> (5681), insomuch that <5620> they questioned <4802> (5721) among <4314> themselves <846>, saying <3004> (5723), What thing <5101> is <2076> (5748) this <3778>? what <5101> new <2537> doctrine <1322> is this <5124>? for <3754> with <2596> authority <1849> commandeth <2004> (5719) he even <2532> the unclean <169> spirits <4151>, and <2532> they do obey <5219> (5719) him <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-27, diumenge
  Comentari: 

  Marc 1v27 I tots restaven atònits, i es preguntaven entre si, dient: Què és això? Quina nova doctrina és aquesta? Perquè fins i tot mana amb autoritat els esperits impurs, i l’obeeixen.καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, λέγοντας, Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;And <2532> they were <2284> <0> all <3956> amazed <2284> (5681), insomuch that <5620> they questioned <4802> (5721) among <4314> themselves <846>, saying <3004> (5723), What thing <5101> is <2076> (5748) this <3778>? what <5101> new <2537> doctrine <1322> is this <5124>? for <3754> with <2596> authority <1849> commandeth <2004> (5719) he even <2532> the unclean <169> spirits <4151>, and <2532> they do obey <5219> (5719) him <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-28, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v28 I la seva fama es va escampar ràpidament per tota la rodalia de Galilea.ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.And <1161> immediately <2117> his <846> fame <189> spread abroad <1831> (5627) throughout <1519> all <3650> the region round about <4066> Galilee <1056>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-28, dilluns
  Comentari: 

  Marc 1v28 I la seva fama es va escampar ràpidament per tota la rodalia de Galilea.ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.And <1161> immediately <2117> his <846> fame <189> spread abroad <1831> (5627) throughout <1519> all <3650> the region round about <4066> Galilee <1056>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-29, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v29 I després de sortir de la sinagoga, van anar a casa de Simó i Andreu, amb Jaume i Joan.Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.And <2532> forthwith <2112>, when they were come <1831> (5631) out of <1537> the synagogue <4864>, they entered <2064> (5627) into <1519> the house <3614> of Simon <4613> and <2532> Andrew <406>, with <3326> James <2385> and <2532> John <2491>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-29, dimarts
  Comentari: 

  Marc 1v29 I després de sortir de la sinagoga, van anar a casa de Simó i Andreu, amb Jaume i Joan.Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.And <2532> forthwith <2112>, when they were come <1831> (5631) out of <1537> the synagogue <4864>, they entered <2064> (5627) into <1519> the house <3614> of Simon <4613> and <2532> Andrew <406>, with <3326> James <2385> and <2532> John <2491>.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-30, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v30 I la sogra de Simó jeia amb febre, i de seguit li van parlar d’ella.ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·Simon's <4613> wife's mother <3994> lay <2621> (5711) sick of a fever <4445> (5723), and <2532> anon <2112> they tell <3004> (5719) him <846> of <4012> her <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-30, dimecres
  Comentari: 

  Marc 1v30 I la sogra de Simó jeia amb febre, i de seguit li van parlar d’ella.ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·Simon's <4613> wife's mother <3994> lay <2621> (5711) sick of a fever <4445> (5723), and <2532> anon <2112> they tell <3004> (5719) him <846> of <4012> her <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-31, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v31 I s’hi va atansar, li prengué la mà i la va aixecar; i a l’instant la febre la va deixar, i els servia.καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.And <2532> he came <4334> (5631) and took <2902> (5660) her <846> by the hand <5495>, and lifted <1453> <0> her <846> up <1453> (5656); and <2532> immediately <2112> the fever <4446> left <863> (5656) her <846>, and <2532> she ministered <1247> (5707) unto them <846>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-01-31, dijous
  Comentari: 

  Marc 1v31 I s’hi va atansar, li prengué la mà i la va aixecar; i a l’instant la febre la va deixar, i els servia.καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.And <2532> he came <4334> (5631) and took <2902> (5660) her <846> by the hand <5495>, and lifted <1453> <0> her <846> up <1453> (5656); and <2532> immediately <2112> the fever <4446> left <863> (5656) her <846>, and <2532> she ministered <1247> (5707) unto them <846>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-01, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v1 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: וַיְהִ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃ Moreover the word <01697> of the LORD <03068> came to me, saying <0559> (08800), 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-01, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v1 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: וַיְהִ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃ Moreover the word <01697> of the LORD <03068> came to me, saying <0559> (08800), 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-02, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v2 Vés, i proclama a les orelles de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Em recordo de tu, de l’afecte de la teva joventut, de l’amor de les teves esposalles, quan em venies al darrere en el desert, en una terra no sembrada. הָלֹ֡ךְ וְקָֽרָאתָ֩ בְאָזְנֵ֙י יְרוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה׃ Go <01980> (08800) and cry <07121> (08804) in the ears <0241> of Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; I remember <02142> (08804) thee, the kindness <02617> of thy youth <05271>, the love <0160> of thine espousals <03623>, when thou wentest <03212> (08800) after <0310> me in the wilderness, <04057> in a land <0776> that was not sown <02232> (08803).

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-02, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v2 Vés, i proclama a les orelles de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Em recordo de tu, de l’afecte de la teva joventut, de l’amor de les teves esposalles, quan em venies al darrere en el desert, en una terra no sembrada. הָלֹ֡ךְ וְקָֽרָאתָ֩ בְאָזְנֵ֙י יְרוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה׃ Go <01980> (08800) and cry <07121> (08804) in the ears <0241> of Jerusalem <03389>, saying <0559> (08800), Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; I remember <02142> (08804) thee, the kindness <02617> of thy youth <05271>, the love <0160> of thine espousals <03623>, when thou wentest <03212> (08800) after <0310> me in the wilderness, <04057> in a land <0776> that was not sown <02232> (08803). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-03, diumenge
  Comentari: 

    Jeremies 2:3 Santedat era Israel a Jahveh, el primer de la seva collita; tots els qui el consumeixen seran culpables, el mal vindrà sobre ells–declaració de Jahveh.  WTT Jeremies 2:3 קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיהוָ֔ה רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה כָּל־אֹכְלָ֣יו יֶאְשָׁ֔מוּ רָעָ֛ה תָּבֹ֥א אֲלֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ KJG  Jeremies 2:3 Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-03, diumenge
  Comentari: 

    Jeremies 2:3 Santedat era Israel a Jahveh, el primer de la seva collita; tots els qui el consumeixen seran culpables, el mal vindrà sobre ells–declaració de Jahveh.  WTT Jeremies 2:3 קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיהוָ֔ה רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה כָּל־אֹכְלָ֣יו יֶאְשָׁ֔מוּ רָעָ֛ה תָּבֹ֥א אֲלֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ KJG  Jeremies 2:3 Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. Israel <03478> was holiness <06944> unto the LORD <03068>, and the firstfruits <07225> of his increase <08393>: all that devour <0398> (08802) him shall offend <0816> (08799); evil <07451> shall come <0935> (08799) upon them, saith <05002> (08803) the LORD <03068>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-04, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v4 Escolteu la paraula de Jahveh, casa de Jacob, i totes les famílies de la casa d’Israel. שִׁמְע֥וּ דְבַר־יְהוָ֖ה בֵּ֣ית יַעֲקֹ֑ב וְכָֽל־מִשְׁפְּח֖וֹת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ Hear <08085> (08798) ye the word <01697> of the LORD <03068>, O house <01004> of Jacob <03290>, and all the families <04940> of the house <01004> of Israel <03478>:

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-04, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v4 Escolteu la paraula de Jahveh, casa de Jacob, i totes les famílies de la casa d’Israel. שִׁמְע֥וּ דְבַר־יְהוָ֖ה בֵּ֣ית יַעֲקֹ֑ב וְכָֽל־מִשְׁפְּח֖וֹת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ Hear <08085> (08798) ye the word <01697> of the LORD <03068>, O house <01004> of Jacob <03290>, and all the families <04940> of the house <01004> of Israel <03478>: 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-05, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v5 Així diu Jahveh: ¿Quina iniquitat van trobar en mi els teus pares, que es van allunyar de mi, i se’n van anar darrere la vanitat, i es van tornar vans? כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה מַה־מָּצְא֙וּ אֲבוֹתֵיכֶ֥ם בִּי֙ עָ֔וֶל כִּ֥י רָחֲק֖וּ מֵעָלָ֑י וַיֵּֽלְכ֛וּ אַחֲרֵ֥י הַהֶ֖בֶל וַיֶּהְבָּֽלוּ׃ Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>, What iniquity <05766> have your fathers <01> found <04672> (08804) in me, that they are gone far <07368> (08804) from me, and have walked <03212> (08799) after <0310> vanity <01892>, and are become vain <01891> (08799)?

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-06, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v6 I no van dir: ¿On és Jahveh, que ens va fer sortir de la terra d’Egipte, que ens va guiar pel desert, per una terra d’estepes i barrancs, per una terra seca i d’ombra de mort, per una terra on no hi passava ningú, i on no hi sojornava cap home?וְלֹ֣א אָמְר֔וּ אַיֵּ֣ה יְהוָ֔ה הַמַּעֲלֶ֥ה אֹתָ֖נוּ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַמּוֹלִ֙יךְ אֹתָ֜נוּ בַּמִּדְבָּ֗ר בְּאֶ֙רֶץ עֲרָבָ֤ה וְשׁוּחָה֙ בְּאֶ֙רֶץ֙ צִיָּ֣ה וְצַלְמָ֔וֶת בְּאֶ֗רֶץ לֹֽא־עָ֤בַר בָּהּ֙ אִ֔ישׁ וְלֹֽא־יָשַׁ֥ב אָדָ֖ם שָֽׁם׃ Neither said <0559> (08804) they, Where is the LORD <03068> that brought us up <05927> (08688) out of the land <0776> of Egypt <04714>, that led <03212> (08688) us through the wilderness <04057>, through a land <0776> of deserts <06160> and of pits <07745>, through a land <0776> of drought <06723>, and of the shadow of death <06757>, through a land <0776> that no man <0376> passed through <05674> (08804), and where no man <0120> dwelt <03427> (08804)?

  • knox31.483 12 27👍 7.819
   Data: 
   2019-02-07, dijous
   Comentari: 

   Jeremies 2v7 I us vaig portar a una terra de camps fèrtils, per menjar el seu fruit i el seu bé; però vosaltres hi heu entrat, i heu profanat la meva terra, i heu fet una abominació de la meva heretat.וָאָבִ֤יא אֶתְכֶם֙ אֶל־אֶ֣רֶץ הַכַּרְמֶ֔ל לֶאֱכֹ֥ל פִּרְיָ֖הּ וְטוּבָ֑הּ וַתָּבֹ֙אוּ֙ וַתְּטַמְּא֣וּ אֶת־אַרְצִ֔י וְנַחֲלָתִ֥י שַׂמְתֶּ֖ם לְתוֹעֵבָֽה׃ And I brought <0935> (08686) you into a plentiful <03759> country <0776>, to eat <0398> (08800) the fruit <06529> thereof and the goodness <02898> thereof; but when ye entered <0935> (08799), ye defiled <02930> (08762) my land <0776>, and made <07760> (08804) mine heritage <05159> an abomination <08441>.

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-07, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v7 I us vaig portar a una terra de camps fèrtils, per menjar el seu fruit i el seu bé; però vosaltres hi heu entrat, i heu profanat la meva terra, i heu fet una abominació de la meva heretat.וָאָבִ֤יא אֶתְכֶם֙ אֶל־אֶ֣רֶץ הַכַּרְמֶ֔ל לֶאֱכֹ֥ל פִּרְיָ֖הּ וְטוּבָ֑הּ וַתָּבֹ֙אוּ֙ וַתְּטַמְּא֣וּ אֶת־אַרְצִ֔י וְנַחֲלָתִ֥י שַׂמְתֶּ֖ם לְתוֹעֵבָֽה׃ And I brought <0935> (08686) you into a plentiful <03759> country <0776>, to eat <0398> (08800) the fruit <06529> thereof and the goodness <02898> thereof; but when ye entered <0935> (08799), ye defiled <02930> (08762) my land <0776>, and made <07760> (08804) mine heritage <05159> an abomination <08441>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-08, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v8 Els sacerdots no han dit: On és Jahveh? I els dipositaris de la Llei no m’han conegut, i els pastors s’han rebel·lat contra mi, i els profetes han profetitzat per Baal, i han anat darrere allò que no aprofita.הַכֹּהֲנִ֗ים לֹ֤א אָֽמְרוּ֙ אַיֵּ֣ה יְהוָ֔ה וְתֹפְשֵׂ֤י הַתּוֹרָה֙ לֹ֣א יְדָע֔וּנִי וְהָרֹעִ֖ים פָּ֣שְׁעוּ בִ֑י וְהַנְּבִיאִים֙ נִבְּא֣וּ בַבַּ֔עַל וְאַחֲרֵ֥י לֹֽא־יוֹעִ֖לוּ הָלָֽכוּ׃The priests <03548> said <0559> (08804) not, Where is the LORD <03068>? and they that handle <08610> (08802) the law <08451> knew <03045> (08804) me not: the pastors <07462> (08802) also transgressed <06586> (08804) against me, and the prophets <05030> prophesied <05012> (08738) by Baal <01168>, and walked <01980> (08804) after <0310> things that do not profit <03276> (08686). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-08, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v8 Els sacerdots no han dit: On és Jahveh? I els dipositaris de la Llei no m’han conegut, i els pastors s’han rebel·lat contra mi, i els profetes han profetitzat per Baal, i han anat darrere allò que no aprofita.הַכֹּהֲנִ֗ים לֹ֤א אָֽמְרוּ֙ אַיֵּ֣ה יְהוָ֔ה וְתֹפְשֵׂ֤י הַתּוֹרָה֙ לֹ֣א יְדָע֔וּנִי וְהָרֹעִ֖ים פָּ֣שְׁעוּ בִ֑י וְהַנְּבִיאִים֙ נִבְּא֣וּ בַבַּ֔עַל וְאַחֲרֵ֥י לֹֽא־יוֹעִ֖לוּ הָלָֽכוּ׃The priests <03548> said <0559> (08804) not, Where is the LORD <03068>? and they that handle <08610> (08802) the law <08451> knew <03045> (08804) me not: the pastors <07462> (08802) also transgressed <06586> (08804) against me, and the prophets <05030> prophesied <05012> (08738) by Baal <01168>, and walked <01980> (08804) after <0310> things that do not profit <03276> (08686).   

 • knox31.483 12 27👍 7.819
    
 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-09, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v9 Per això encara pledejaré contra vosaltres–declaració de Jahveh–, i pledejaré amb els fills dels vostres fills. לָכֵ֗ן עֹ֛ד אָרִ֥יב אִתְּכֶ֖ם נְאֻם־יְהוָ֑ה וְאֶת־בְּנֵ֥י בְנֵיכֶ֖ם אָרִֽיב׃ Wherefore I will yet plead <07378> (08799) with you, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, and with your children's <01121> children <01121> will I plead <07378> (08799). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-09, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v9 Per això encara pledejaré contra vosaltres–declaració de Jahveh–, i pledejaré amb els fills dels vostres fills. לָכֵ֗ן עֹ֛ד אָרִ֥יב אִתְּכֶ֖ם נְאֻם־יְהוָ֑ה וְאֶת־בְּנֵ֥י בְנֵיכֶ֖ם אָרִֽיב׃ Wherefore I will yet plead <07378> (08799) with you, saith <05002> (08803) the LORD <03068>, and with your children's <01121> children <01121> will I plead <07378> (08799).  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-10, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 2v10 Passeu, doncs, a les illes de Quitim, i mireu; i envieu a Quedar, i observeu-ho ben bé, i mireu si hi ha hagut res de semblant: כִּ֣י עִבְר֞וּ אִיֵּ֤י כִתִּיִּים֙ וּרְא֔וּ וְקֵדָ֛ר שִׁלְח֥וּ וְהִֽתְבּוֹנְנ֖וּ מְאֹ֑ד וּרְא֕וּ הֵ֥ן הָיְתָ֖ה כָּזֹֽאת׃ For pass over <05674> (08798) the isles <0339> of Chittim <03794>, and see <07200> (08798); and send <07971> (08798) unto Kedar <06938>, and consider <0995> (08708) diligently <03966>, and see <07200> (08798) if there be such a thing. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-10, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 2v10 Passeu, doncs, a les illes de Quitim, i mireu; i envieu a Quedar, i observeu-ho ben bé, i mireu si hi ha hagut res de semblant: כִּ֣י עִבְר֞וּ אִיֵּ֤י כִתִּיִּים֙ וּרְא֔וּ וְקֵדָ֛ר שִׁלְח֥וּ וְהִֽתְבּוֹנְנ֖וּ מְאֹ֑ד וּרְא֕וּ הֵ֥ן הָיְתָ֖ה כָּזֹֽאת׃ For pass over <05674> (08798) the isles <0339> of Chittim <03794>, and see <07200> (08798); and send <07971> (08798) unto Kedar <06938>, and consider <0995> (08708) diligently <03966>, and see <07200> (08798) if there be such a thing.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-11, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v11 ¿Ha canviat alguna nació els seus déus?–malgrat que ells no són pas déus. Però el meu poble ha canviat la seva glòria per allò que no aprofita.הַהֵימִ֥יר גּוֹי֙ אֱלֹהִ֔ים וְהֵ֖מָּה לֹ֣א אֱלֹהִ֑ים וְעַמִּ֛י הֵמִ֥יר כְּבוֹד֖וֹ בְּל֥וֹא יוֹעִֽיל׃ Hath a nation <01471> changed <03235> (08689) their gods <0430>, which are yet no gods <0430>? but my people <05971> have changed <04171> (08689) their glory <03519> for that which doth not profit <03276> (08686). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-11, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v11 ¿Ha canviat alguna nació els seus déus?–malgrat que ells no són pas déus. Però el meu poble ha canviat la seva glòria per allò que no aprofita.הַהֵימִ֥יר גּוֹי֙ אֱלֹהִ֔ים וְהֵ֖מָּה לֹ֣א אֱלֹהִ֑ים וְעַמִּ֛י הֵמִ֥יר כְּבוֹד֖וֹ בְּל֥וֹא יוֹעִֽיל׃ Hath a nation <01471> changed <03235> (08689) their gods <0430>, which are yet no gods <0430>? but my people <05971> have changed <04171> (08689) their glory <03519> for that which doth not profit <03276> (08686).  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-12, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v12 Astoreu-vos, cels, d’això, i espanteu-vos; sigueu molt desolats–declaració de Jahveh. שֹׁ֥מּוּ שָׁמַ֖יִם עַל־זֹ֑את וְשַׂעֲר֛וּ חָרְב֥וּ מְאֹ֖ד נְאֻם־יְהוָֽה׃ Be astonished <08074> (08798), O ye heavens <08064>, at this, and be horribly afraid <08175> (08798), be ye very <03966> desolate <02717> (08798), saith <05002> (08803) the LORD <03068>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-12, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v12 Astoreu-vos, cels, d’això, i espanteu-vos; sigueu molt desolats–declaració de Jahveh. שֹׁ֥מּוּ שָׁמַ֖יִם עַל־זֹ֑את וְשַׂעֲר֛וּ חָרְב֥וּ מְאֹ֖ד נְאֻם־יְהוָֽה׃ Be astonished <08074> (08798), O ye heavens <08064>, at this, and be horribly afraid <08175> (08798), be ye very <03966> desolate <02717> (08798), saith <05002> (08803) the LORD <03068>.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-13, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v13 Perquè el meu poble ha fet dos mals: m’han deixat a mi, la font d’aigua viva, per excavar-se cisternes, cisternes esquerdades que no retenen l’aigua.כִּֽי־שְׁתַּ֥יִם רָע֖וֹת עָשָׂ֣ה עַמִּ֑י אֹתִ֙י עָזְב֜וּ מְק֣וֹר׀ מַ֣יִם חַיִּ֗ים לַחְצֹ֤ב לָהֶם֙ בֹּאר֔וֹת בֹּארֹת֙ נִשְׁבָּרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר לֹא־יָכִ֖לוּ הַמָּֽיִם׃ For my people <05971> have committed <06213> (08804) two <08147> evils <07451>; they have forsaken <05800> (08804) me the fountain <04726> of living <02416> waters <04325>, and hewed them out <02672> (08800) cisterns <0877>, broken <07665> (08737) cisterns <0877>, that can hold <03557> (08686) no water <04325>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-13, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v13 Perquè el meu poble ha fet dos mals: m’han deixat a mi, la font d’aigua viva, per excavar-se cisternes, cisternes esquerdades que no retenen l’aigua.כִּֽי־שְׁתַּ֥יִם רָע֖וֹת עָשָׂ֣ה עַמִּ֑י אֹתִ֙י עָזְב֜וּ מְק֣וֹר׀ מַ֣יִם חַיִּ֗ים לַחְצֹ֤ב לָהֶם֙ בֹּאר֔וֹת בֹּארֹת֙ נִשְׁבָּרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר לֹא־יָכִ֖לוּ הַמָּֽיִם׃ For my people <05971> have committed <06213> (08804) two <08147> evils <07451>; they have forsaken <05800> (08804) me the fountain <04726> of living <02416> waters <04325>, and hewed them out <02672> (08800) cisterns <0877>, broken <07665> (08737) cisterns <0877>, that can hold <03557> (08686) no water <04325>.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-14, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v14 ¿És Israel un servent? ¿Un nascut a casa? ¿Per quina raó ha esdevingut una presa?הַעֶ֙בֶד֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אִם־יְלִ֥יד בַּ֖יִת ה֑וּא מַדּ֖וּעַ הָיָ֥ה לָבַֽז׃ Is Israel <03478> a servant <05650>? is he a homeborn <01004> <03211> slave? why <04069> is he spoiled <0957>? 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-14, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v14 ¿És Israel un servent? ¿Un nascut a casa? ¿Per quina raó ha esdevingut una presa?הַעֶ֙בֶד֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אִם־יְלִ֥יד בַּ֖יִת ה֑וּא מַדּ֖וּעַ הָיָ֥ה לָבַֽז׃ Is Israel <03478> a servant <05650>? is he a homeborn <01004> <03211> slave? why <04069> is he spoiled <0957>?  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-15, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v15 Contra ell han rugit els lleons joves, han fet sonar llur veu, i han transformat la seva terra en una desolació; les seves ciutats han estat cremades, no hi ha cap habitant. עָלָיו֙ יִשְׁאֲג֣וּ כְפִרִ֔ים נָתְנ֖וּ קוֹלָ֑ם וַיָּשִׁ֤יתוּ אַרְצוֹ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרָ֥יו (נִצְּתָה) [נִצְּת֖וּ] מִבְּלִ֥י יֹשֵֽׁב׃ The young lions <03715> roared <07580> (08799) upon him, and yelled <05414> (08804) <06963>, and they made <07896> (08799) his land <0776> waste <08047>: his cities <05892> are burned <03341> (08738) without inhabitant <03427> (08802). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-15, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v15 Contra ell han rugit els lleons joves, han fet sonar llur veu, i han transformat la seva terra en una desolació; les seves ciutats han estat cremades, no hi ha cap habitant. עָלָיו֙ יִשְׁאֲג֣וּ כְפִרִ֔ים נָתְנ֖וּ קוֹלָ֑ם וַיָּשִׁ֤יתוּ אַרְצוֹ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרָ֥יו (נִצְּתָה) [נִצְּת֖וּ] מִבְּלִ֥י יֹשֵֽׁב׃ The young lions <03715> roared <07580> (08799) upon him, and yelled <05414> (08804) <06963>, and they made <07896> (08799) his land <0776> waste <08047>: his cities <05892> are burned <03341> (08738) without inhabitant <03427> (08802).  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-16, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v16 També els fills de Nof i de Tahfanes et van trencar la coroneta. גַּם־בְּנֵי־נֹ֖ף (וְתַחְפְּנֵס) [וְתַחְפַּנְחֵ֑ס] יִרְע֖וּךְ קָדְקֹֽד׃ Also the children <01121> of Noph <05297> and Tahapanes <08471> have broken <07462> (08799) the crown of thy head <06936>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-16, dissabte
  Comentari: 

  Jeremies 2v16 També els fills de Nof i de Tahfanes et van trencar la coroneta. גַּם־בְּנֵי־נֹ֖ף (וְתַחְפְּנֵס) [וְתַחְפַּנְחֵ֑ס] יִרְע֖וּךְ קָדְקֹֽד׃ Also the children <01121> of Noph <05297> and Tahapanes <08471> have broken <07462> (08799) the crown of thy head <06936>.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-17, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 2v17 ¿No t’has fet això a tu mateix per haver deixat Jahveh, el teu Déu, en el temps que ell et guiava pel camí? הֲלוֹא־זֹ֖את תַּעֲשֶׂה־לָּ֑ךְ עָזְבֵךְ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהַ֔יִךְ בְּעֵ֖ת מוֹלִיכֵ֥ךְ בַּדָּֽרֶךְ׃ Hast thou not procured <06213> (08799) this unto thyself, in that thou hast forsaken <05800> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, when <06256> he led <03212> (08688) thee by the way <01870>?

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-17, diumenge
  Comentari: 

  Jeremies 2v17 ¿No t’has fet això a tu mateix per haver deixat Jahveh, el teu Déu, en el temps que ell et guiava pel camí? הֲלוֹא־זֹ֖את תַּעֲשֶׂה־לָּ֑ךְ עָזְבֵךְ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהַ֔יִךְ בְּעֵ֖ת מוֹלִיכֵ֥ךְ בַּדָּֽרֶךְ׃ Hast thou not procured <06213> (08799) this unto thyself, in that thou hast forsaken <05800> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, when <06256> he led <03212> (08688) thee by the way <01870>? 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-18, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v18 I ara ¿què t’hi va pel camí d’Egipte, per beure les aigües de Sihor? ¿I què t’hi va pel camí d’Assíria, per beure les aigües del riu Eufrates? וְעַתָּ֗ה מַה־לָּךְ֙ לְדֶ֣רֶךְ מִצְרַ֔יִם לִשְׁתּ֖וֹת מֵ֣י שִׁח֑וֹר וּמַה־לָּךְ֙ לְדֶ֣רֶךְ אַשּׁ֔וּר לִשְׁתּ֖וֹת מֵ֥י נָהָֽר׃And now what hast thou to do in the way <01870> of Egypt <04714>, to drink <08354> (08800) the waters <04325> of Sihor <07883>? or what hast thou to do in the way <01870> of Assyria <0804>, to drink <08354> (08800) the waters <04325> of the river <05104>?

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-18, dilluns
  Comentari: 

  Jeremies 2v18 I ara ¿què t’hi va pel camí d’Egipte, per beure les aigües de Sihor? ¿I què t’hi va pel camí d’Assíria, per beure les aigües del riu Eufrates? וְעַתָּ֗ה מַה־לָּךְ֙ לְדֶ֣רֶךְ מִצְרַ֔יִם לִשְׁתּ֖וֹת מֵ֣י שִׁח֑וֹר וּמַה־לָּךְ֙ לְדֶ֣רֶךְ אַשּׁ֔וּר לִשְׁתּ֖וֹת מֵ֥י נָהָֽר׃And now what hast thou to do in the way <01870> of Egypt <04714>, to drink <08354> (08800) the waters <04325> of Sihor <07883>? or what hast thou to do in the way <01870> of Assyria <0804>, to drink <08354> (08800) the waters <04325> of the river <05104>? 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-19, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v19 La teva maldat et castigarà, i les teves desercions et reprendran; sàpigues, doncs, i veges com n'és de dolent i amarg de deixar Jahveh el teu Déu, i que no tinguis el meu temor en tu–afirmació del Senyor Jahveh dels exèrcits. תְּיַסְּרֵ֣ךְ רָעָתֵ֗ךְ וּמְשֻֽׁבוֹתַ֙יִךְ֙ תּוֹכִחֻ֔ךְ וּדְעִ֤י וּרְאִי֙ כִּי־רַ֣ע וָמָ֔ר עָזְבֵ֖ךְ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יִךְ וְלֹ֤א פַחְדָּתִי֙ אֵלַ֔יִךְ נְאֻם־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה צְבָאֽוֹת׃ Thine own wickedness <07451> shall correct <03256> (08762) thee, and thy backslidings <04878> shall reprove <03198> (08686) thee: know <03045> (08798) therefore and see <07200> (08798) that it is an evil <07451> thing and bitter <04751>, that thou hast forsaken <05800> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, and that my fear <06345> is not in thee, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069> of hosts <06635>. 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-19, dimarts
  Comentari: 

  Jeremies 2v19 La teva maldat et castigarà, i les teves desercions et reprendran; sàpigues, doncs, i veges com n'és de dolent i amarg de deixar Jahveh el teu Déu, i que no tinguis el meu temor en tu–afirmació del Senyor Jahveh dels exèrcits. תְּיַסְּרֵ֣ךְ רָעָתֵ֗ךְ וּמְשֻֽׁבוֹתַ֙יִךְ֙ תּוֹכִחֻ֔ךְ וּדְעִ֤י וּרְאִי֙ כִּי־רַ֣ע וָמָ֔ר עָזְבֵ֖ךְ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יִךְ וְלֹ֤א פַחְדָּתִי֙ אֵלַ֔יִךְ נְאֻם־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה צְבָאֽוֹת׃ Thine own wickedness <07451> shall correct <03256> (08762) thee, and thy backslidings <04878> shall reprove <03198> (08686) thee: know <03045> (08798) therefore and see <07200> (08798) that it is an evil <07451> thing and bitter <04751>, that thou hast forsaken <05800> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, and that my fear <06345> is not in thee, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069> of hosts <06635>.  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-20, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v20 Perquè des d’antic he trencat el teu jou; he desfet els teus lligams, i has dit: No et serviré. Al contrari, sobre tot turó i sota tot arbre verd t’has ajagut com una prostituta. כִּ֣י מֵעוֹלָ֞ם שָׁבַ֣רְתִּי עֻלֵּ֗ךְ נִתַּ֙קְתִּי֙ מוֹסְרֹתַ֔יִךְ וַתֹּאמְרִ֖י לֹ֣א (אֶעֱבֹד) [אֶעֱב֑וֹר] כִּ֣י עַֽל־כָּל־גִּבְעָ֞ה גְּבֹהָ֗ה וְתַ֙חַת֙ כָּל־עֵ֣ץ רַעֲנָ֔ן אַ֖תְּ צֹעָ֥ה זֹנָֽה׃ For of old time <05769> I have broken <07665> (08804) thy yoke <05923>, and burst <05423> (08765) thy bands <04147>; and thou saidst, <0559> (08799) I will not transgress <05674> (08799) (08675) <05647> (08799); when upon every high <01364> hill <01389> and under every green <07488> tree <06086> thou wanderest <06808> (08802), playing the harlot <02181> (08802). 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-20, dimecres
  Comentari: 

  Jeremies 2v20 Perquè des d’antic he trencat el teu jou; he desfet els teus lligams, i has dit: No et serviré. Al contrari, sobre tot turó i sota tot arbre verd t’has ajagut com una prostituta. כִּ֣י מֵעוֹלָ֞ם שָׁבַ֣רְתִּי עֻלֵּ֗ךְ נִתַּ֙קְתִּי֙ מוֹסְרֹתַ֔יִךְ וַתֹּאמְרִ֖י לֹ֣א (אֶעֱבֹד) [אֶעֱב֑וֹר] כִּ֣י עַֽל־כָּל־גִּבְעָ֞ה גְּבֹהָ֗ה וְתַ֙חַת֙ כָּל־עֵ֣ץ רַעֲנָ֔ן אַ֖תְּ צֹעָ֥ה זֹנָֽה׃ For of old time <05769> I have broken <07665> (08804) thy yoke <05923>, and burst <05423> (08765) thy bands <04147>; and thou saidst, <0559> (08799) I will not transgress <05674> (08799) (08675) <05647> (08799); when upon every high <01364> hill <01389> and under every green <07488> tree <06086> thou wanderest <06808> (08802), playing the harlot <02181> (08802).  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-21, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v21 I t’he plantat com un cep escollit, una llavor autèntica; ¿com te m’has tornat en una degenerada, un cep bord? וְאָֽנֹכִי֙ נְטַעְתִּ֣יךְ שֹׂרֵ֔ק כֻּלֹּ֖ה זֶ֣רַע אֱמֶ֑ת וְאֵיךְ֙ נֶהְפַּ֣כְתְּ לִ֔י סוּרֵ֖י הַגֶּ֥פֶן נָכְרִיָּֽה׃ Yet I had planted <05193> (08804) thee a noble vine <08321>, wholly a right <0571> seed <02233>: how then art thou turned <02015> (08738) into the degenerate plant <05494> of a strange <05237> vine <01612> unto me? 

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-21, dijous
  Comentari: 

  Jeremies 2v21 I t’he plantat com un cep escollit, una llavor autèntica; ¿com te m’has tornat en una degenerada, un cep bord? וְאָֽנֹכִי֙ נְטַעְתִּ֣יךְ שֹׂרֵ֔ק כֻּלֹּ֖ה זֶ֣רַע אֱמֶ֑ת וְאֵיךְ֙ נֶהְפַּ֣כְתְּ לִ֔י סוּרֵ֖י הַגֶּ֥פֶן נָכְרִיָּֽה׃ Yet I had planted <05193> (08804) thee a noble vine <08321>, wholly a right <0571> seed <02233>: how then art thou turned <02015> (08738) into the degenerate plant <05494> of a strange <05237> vine <01612> unto me?  

 • knox31.483 12 27👍 7.819
  Data: 
  2019-02-22, divendres
  Comentari: 

  Jeremies 2v22 Però encara que et rentis amb lleixiu, i multipliquis el sabó sobre tu, la teva iniquitat està marcada davant meu–declaració de Jahveh, el Senyor. כִּ֤י אִם־תְּכַבְּסִי֙ בַּנֶּ֔תֶר וְתַרְבִּי־לָ֖ךְ בֹּרִ֑ית נִכְתָּ֤ם עֲוֹנֵךְ֙ לְפָנַ֔י נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ For though thou wash <03526> (08762) thee with nitre <05427>, and take thee much <07235> (08686) soap <01287>, yet thine iniquity <05771> is marked <03799> (08737) before <06440> me, saith <05002> (08803) the Lord <0136> GOD <03069>. 


Publicitat

Fòrums

 • 9.286.683 missatges
 • 220.704 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat