Publicitat

Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Fe per fer [fil cristià]

knox31.657 12 27👍 7.798
Fe per fer...

 

Habacuc 2v4 Heus aquí, el qui és orgullós no és recte en la seva ànima: però el just viurà per la seva fe.

הִנֵּ֣ה עֻפְּלָ֔ה לֹא־יָשְׁרָ֥ה נַפְשׁ֖וֹ בּ֑וֹ וְצַדִּ֖יק בֶּאֱמוּנָת֥וֹ יִחְיֶֽה׃

_____________________

Romans 1v17 Perquè en Ell [Crist-Jesús] es revela la justícia de Déu, des de la fe per a la fe, tal com està escrit: El just viurà per la fe.
 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

Hb 10v38 I el just viurà per la fe; però si es tornés enrere, la meva ànima no es complau en ell.
 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 
____________________________

Respostes

Configuració
 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-04, dissabte
  Comentari: 

  Marc 5v4 Perquè moltes vegades l’havien lligat amb grillons i cadenes, i havia trencat les cadenes i trossejat els grillons, i ningú no el podia dominar.διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι· καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαμάσαι·Because <1223> that he <846> had been often <4178> bound <1210> (5771) with fetters <3976> and <2532> chains <254>, and <2532> the chains <254> had been plucked asunder <1288> (5771) by <5259> him <846>, and <2532> the fetters <3976> broken in pieces <4937> (5771): neither <2532> could <2480> (5707) any man tame <1150> (5658) him <846> <3762>.

 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-04, dissabte
  Comentari: 

  Marc 5v4 Perquè moltes vegades l’havien lligat amb grillons i cadenes, i havia trencat les cadenes i trossejat els grillons, i ningú no el podia dominar.διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι· καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαμάσαι·Because <1223> that he <846> had been often <4178> bound <1210> (5771) with fetters <3976> and <2532> chains <254>, and <2532> the chains <254> had been plucked asunder <1288> (5771) by <5259> him <846>, and <2532> the fetters <3976> broken in pieces <4937> (5771): neither <2532> could <2480> (5707) any man tame <1150> (5658) him <846> <3762>. 

 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-04, dissabte
  Comentari: 

  Marc 5v4 Perquè moltes vegades l’havien lligat amb grillons i cadenes, i havia trencat les cadenes i trossejat els grillons, i ningú no el podia dominar.διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι· καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαμάσαι·Because <1223> that he <846> had been often <4178> bound <1210> (5771) with fetters <3976> and <2532> chains <254>, and <2532> the chains <254> had been plucked asunder <1288> (5771) by <5259> him <846>, and <2532> the fetters <3976> broken in pieces <4937> (5771): neither <2532> could <2480> (5707) any man tame <1150> (5658) him <846> <3762>.  

 • knox31.657 12 27👍 7.798
  1300
 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-05, diumenge
  Comentari: 

  Marc 5v5 I sempre, de nit i de dia, anava cridant per les muntanyes i pels sepulcres, i es feia talls amb pedres.καὶ διὰ παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.And <2532> always <1275>, night <3571> and <2532> day <2250>, he was <2258> (5713) in <1722> the mountains <3735>, and <2532> in <1722> the tombs <3418>, crying <2896> (5723), and <2532> cutting <2629> (5723) himself <1438> with stones <3037>.

 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-06, dilluns
  Comentari: 

  Marc 5v6 I quan va veure Jesús des de lluny, va córrer i es prostrà davant d’ell.ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,But <1161> when he saw <1492> (5631) Jesus <2424> afar off <575> <3113>, he ran <5143> (5627) and <2532> worshipped <4352> (5656) him <846>,

 • knox31.657 12 27👍 7.798
  Data: 
  2019-05-06, dilluns
  Comentari: 

  Marc 5v6 I quan va veure Jesús des de lluny, va córrer i es prostrà davant d’ell.ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,But <1161> when he saw <1492> (5631) Jesus <2424> afar off <575> <3113>, he ran <5143> (5627) and <2532> worshipped <4352> (5656) him <846>, 


Publicitat

Fòrums

 • 9.301.524 missatges
 • 221.316 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat