Fòrum

Puigdemont president, Junqueras, Comín, Ponsatí, Puig, Forn i la Meri renunciaran al seu escó de diputat

Trumpista1003.680 1 557👍 4.156
Em comenta un amic que milita al PetdeCat que hi ha fumata blanca. KRLS serà investit president amb els vots d’ERC i el vot positiu de 2 diputats de la CUP i l’abstenció de 2 diputats de la CUP (si es pot negociar el Sí total de la CUP millor, però amb una abstenció pàrcial ja es donen per satisfets). El problema rau en el fet de que l’Oriol, el Forn i Sànchez estan impedits i per tant no podran participar en les votacions amb lo qual la majoria independentista no es podria materialitzar resultant en la pèrdua de les votacions parlamentàries per part del bloc independentista. En igual situació estaria KRLS des de Brussel·les.

Igualment es troben en la mateixa situació Comín, Puig, Ponsatí i la Meri que des de Brussel·les tampoc no podrien votar. 

La solució que ERC i JxCat han trobat és que els diputats electes que estan a l’exili a Bèlgica (excepte KRLS que ha de ser diputat) i els que estan empresonats renunciaran a l’acta, amb lo qual els següents de la llista entraran al parlament garantitzant la majoria independentista quan s’hagi de votar. En el cas de que Romeva, Rull, Turull, Romeva, Bassa o Mundó fossin finalment inhabilitats també renunciarien a l’escó i entarien els següents de la llista, però de moment no se’ls rellevarà si no és necessari i podrien participar normalment a les votacions garantint la majoria independentista. 

Comín, Puig, Ponsatí i la Meri seran restituits a les conselleries que tenien abans del 155 i exerciran des de Bèlgica (JxCAT i ERC amb l’ajut del N-VA ja estan buscant un edifici d’oficines/despatxos a Bèlgica des d’on es centralitzarien les conselleries que tindrien el conseller a l’exili). Rull, Turull, Romeva, Mundó i Bassa seran restituits a les conselleries que tenien abans del 155 i exerciran amb normalitat. Queda per veure si la Borràs es restitueix com a consellera de governació (de moment diu que no vol). En cas que Borràs no acceptés es parla d’Elsa Artadi com a “ministrable”. L’Oriol serà restituit en el càrrec de Vice-president des de la presó, tot i que no podrà exercir a menys que surti el dia 4 (A ERC es treballa amb la hipòtesi de que no sortirà) i Forn també seria restituït com a conseller d’interior, tot i que tampoc podrà exercir ja que des de JxCat es treballa també amb l’escenari de que no excarcerarà.

El problema principal que té JxCat és que no sap que fer amb el peix bullit. No li poden donar una conselleria (seria la de Santi Vila) perquè abans no era conseller però fer-lo renunciar a l’escó seria deixar-lo sense res. Donat que l’independentisme té un marge de 2 escons JxCat es planteja deixar-li a Sànchez l’escó però a canvi la CUP hauria de garantir com a mínim dos vots positius a la investidura de Puigdemont altrament, l’abstenció dels 4 diputats no seria suficient. Ja que JxCat sumaria 64 diputats (Puigdemont estaria a Brussel·les) i les forces de l’espanyolisme 65 amb lo qual L’independentisme perdria. Amb sànchez a la presó, i amb la CUP recolzant el vot independentista la majoria del bloc independentista estaria garantida amb 68 diputats contra 65 del bloc espanyolista. 

S’està esperant per veure si l’Oriol, Forn i els Jordis excarceren per tirar endavant (el cas de que excarcerin es el millor possible, però a ERC com a JxCat es treballa emb l’escenari de que no excarcerin i el que es faria és això).

Respostes

Configuració
 • Astralcat3.464 2 586👍 2.975
  El millor que podrien fer Sanchez-Cuixart i Forn-Junqueras és aprofitar les seves dots de lideratge de persones i organitzar una fuita massiva de la presó. Tres o quatre funcionaris de presó amb una propina per mirar el real madrid per la tele mentrstant i via fora. Total si pels inquisidors hi ha 'muestras evidentes y palmarias de riesgo de fuga' almenys ja pringats que tractin d'executar la perillositat del delicte fals que se'ls imputa...
 • llamp48.400 17 10👍 11.991
  El que necessitem és un Govern i Parlament fort. Com sempre dic: que s'esbudellin si els hi vé de gust però no en vull saber rés ni que se sàpiga.
 • __31806__821 1👍 993
  A veure senyores i senyors, què és molt fàcil!

  1. Es presenta com a candidat a la presidència a Oriol Junqueras.
  2. Per collons l'han de deixar sortir per ser investit com a president. Després torna a presó.
  3. Junqueras, com a president, nomena el seu govern. D'entre ells, nomena a Puigdemont Conseller Primer.
  5. Estant a presó, Junqueras no pot exercir de forma normal com a president del govern.
  6. Endevineu qui ha de substituir-lo de forma provisional en les seves funcions? 

  Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern:
  https://www.parlament.cat/document/cataleg/48023.pdf
  Article 4. Elecció
  1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament i aquesta llei.

  Article 5. Nomenament
  1. El president o presidenta de la Generalitat, un cop investit pel Parlament, és nomenat pel rei o reina a proposta del president o presidenta del Parlament.

  Article 6. Suplència i substitució
  1. En cas d’absència, malaltia o impediment del president o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la suplència el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, n’exerceix la suplència el conseller o consellera que el president o presidenta determini o, en cas de manca de designació, el conseller o consellera que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària. En cas d’absència, malaltia Llei 13/2008 19 o impediment de la persona cridada a exercir la suplència, correspon d’exercir la suplència al conseller o consellera que ocupi el lloc immediatament inferior en l’ordre de prelació protocol·lària.
  2. Si concorre un dels supòsits de cessament del president o presidenta de la Generalitat que determina l’article 7.3, el substitueix el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, el substitueix el conseller o consellera que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària. Si concorre en la persona cridada a substituir el president o presidenta de la Generalitat un dels supòsits de cessament dels consellers que determinen les lletres b, c, d, e i f de l’article 21, la substitució correspon al conseller o consellera que ocupi el lloc immediatament inferior en l’ordre de prelació protocol·lària.
  3. Ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat no permeten exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d’una qüestió de confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada de la legislatura.
  4. La suplència i la substitució del president o presidenta de la Generalitat s’acorden per mitjà d’un decret, del qual s’ha de donar compte al Parlament i el qual s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Article 7. Cessament
  1. El president o presidenta de la Generalitat cessa en el càrrec per les causes següents:
  a) Per canvi de legislatura a conseqüència d’unes eleccions.
  b) Per l’aprovació d’una moció de censura o la denegació d’una qüestió de confiança.
  c) Per dimissió, que ha de comunicar per escrit a la presidència del Parlament.
  d) Per incapacitat permanent, física o mental, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, la qual ha d’ésser sol·licitada per la majoria absoluta dels diputats i reconeguda per una majoria de dos terços. [NO ÉS EL CAS: NO ESTÀ INHABILITAT, TOT I ESTAR A PRESÓ]
  e) Per defunció.
  f) Per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics. [TAMPOC ÉS EL CAS: NO ESTÀ INHABILITAT, TOT I ESTAR A PRESÓ]

  *Hi ha un buit legal?

  Article 14. El conseller primer o consellera primera del Govern
  1. El president o presidenta de la Generalitat pot nomenar un conseller primer o consellera primera 26 Llei 13/2008 del Govern. En aquest cas, ha de donar compte al Parlament del nomenament, i també, si s’escau, del cessament.
  2. El conseller primer o consellera primera és membre del Govern i no és titular de cap departament.
  3. Corresponen al conseller primer o consellera primera les atribucions pròpies següents:
  a) Desplegar les directrius generals de l’acció de govern.
  b) Convocar i presidir el Consell Tècnic del Govern.
  c) Coordinar i supervisar l’activitat de les delegacions territorials del Govern.
  d) Suplir i substituir el president o presidenta de la Generalitat, en els termes que determina l’article 6.
  e) Rebre informació de la Secretaria del Govern sobre els projectes de decret elaborats pels departaments abans que no siguin incorporats a l’ordre del dia del Consell Tècnic.
  f) Complir les funcions de caràcter administratiu i executiu que li assignen les lleis.
  4. El president o presidenta de la Generalitat pot delegar en el conseller primer o consellera primera, enterament o en part, les atribucions a què fan referència les lletres j, k, l i m de l’article 12.1. En tot cas, el president o presidenta de la Generalitat únicament pot delegar les atribucions a què fa referència la lletra j si no és titular de cap departament.

  • Rigel61.019 10 7👍 29.306
   El problema d'això és que, necessàriament, implica una legislatura de quatre anys (article 6, punt 3).
   • __31806__821 1👍 993
    Article 6. Suplència i substitució 
    3. Ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat no permeten exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d’una qüestió de confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada de la legislatura.

    La qüestió és que el president seguiria sent Junqueras (a presó). Puigdemont exerciria com a president en funcions. En el moment en què, per la raó que fos, els independentistes decidissin donar per finalitzada la legislatura, en Junqueras podria dimitir del seu càrrec, segons l'article 7, punt 1c. 

    Com a conseqüència del seu cessament, segons l'article 7, punt 2, Junqueras continuaria com a president en funcions fins que el seu substitut, el Conseller Primer Puigdemont, prengués possessió del càrrec. Com que no podria prendre possessió, ho hauria de fer el següent conseller en la llista. Aquest, un cop presa la possessió del càrrec, podria donar per acabada la legislatura.

    • Rigel61.019 10 7👍 29.306
     No ho podria fer, precisament, per l'article que cites, que estableix clarament que ni el suplent ni el substitut del president no poden exercir el poder de dissolució anticipada del Parlament.
     • __31806__821 1👍 993
      Article 6. Suplència i substitució
      1. En cas d’absència, malaltia o impediment del president o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la suplència el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats.

      Article 7. Cessament 
      2. En els supòsits a, b i c de l’apartat 1, el president o presidenta de la Generalitat continua en el càrrec en funcions fins que no en pren possessió el seu successor o successora.

      El "successor o successora" de l'article 7.2 no és el mateix que el "suplent o substitut" de l'article 6.

      El suplent no es transforma en president, només el substitueix temporalment i mitjançant decret. El president continuaria sent en Junqueras des de la presó, però com que no podria exercir amb normalitat requeriria que el Conseller Primer exercís part de les seves funcions.

      El substitut, com bé dius, no pot donar per acabada una legislatura.

      Article 6. Suplència i substitució
      3. Ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat no permeten exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d’una qüestió de confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada de la legislatura.

      Això només ho podria fer el president, des de presó. Aquest mantindria la potestat de donar per acabada la legislatura i de convocar noves eleccions. També podria forçar-la si dimiteix, ja que en aquest cas el Conseller Primer no es convertiria automàticament en "substitut permanent", sinó que s'hauria d'investir un nou president (que no seria Puigdemont des de Brusel·les, si donem per fet que tot aquest mecanisme s'implementa perquè ara al gener del 2018 no pot ser-ho). Si no hi hagués acord per investir una altra persona si es donaria per acabada la legislatura. 
  • thehorizon245 1👍 235
   És a dir es podria investir com a President a algú del PDECAT, i  que aquest anomene a Puigdemont  com a Conseller en Cap, i aquest President instrumental renunciaria i llavors Puigdemont controlaria la Generalitat des de l'exili sense necessitat d'entrar en Catalunya a jurar el càrrec?
   • __31806__821 1👍 993
    No, si el president "instrumental" dimiteix, el Conseller en Cap no es converteix automàticament en president. Caldria un nou procés d'investidura, i Puigdemont estaria en la mateixa situació que ara. La qüestió és que podria exercir gairebé com a president en funcions (menys algunes competències) si és el substitut del president. I la causa per aquesta "substitució" no ha de ser una que provoqui el cessament del president, ja que llavors s'acabaria l'invent. Les causes de cessament són, segons l'article 7.1:

    a) Per canvi de legislatura a conseqüència d’unes eleccions
    b) Per l’aprovació d’una moció de censura o la denegació d’una qüestió de confiança
    c) Per dimissió, que ha de comunicar per escrit a la presidència del Parlament
    d) Per incapacitat permanent, física o mental, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, la qual ha d’ésser sol·licitada per la majoria absoluta dels diputats i reconeguda per una majoria de dos terços
    e) Per defunció
    f) Per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.

    Cap d'aquests supòsits es podria aplicar a Junqueras estant a presó. Fins i tot si el jutgen i el condemnen de forma express, ell podria recórrer i recórrer fins que la condemna fos ferma, i mentrestant no podria ser cessat. En les circumstàncies actuals i en les hipotètiques de la seva condemna no ferma no hi ha elements jurídics que impedeixin que delegui part de les seves funcions com a president en el Conseller Primer, que seria en Puigdemont. Paradoxalment, la única forma d'evitar que Puigdemont exercís aquestes funcions des de Brusel·les seria que alliberessin a Junqueras i pogués exercir amb normalitat com a president. 

    I, evidentment, el govern podria estar format perfectament pels consellers i conselleres pre-155, tant si es troben a Catalunya com si es troben a Bèlgica. 
 • Claws2.217 3 794👍 3.842
  La Meri? La Meri?! QCÉAM?! Una mica de respecte per la Consellera Serret, refotre.

Publicitat

Fòrums

 • 9.175.456 missatges
 • 216.780 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat