Fòrum

Irregularitats en la persecució judicial dels presos polítics Jordis

ArnauUsuari sumador6.041 16 352👍 985
Voldria recollir tot de coses que considerem podrien haver estat irregulars en tot el procés i encausament dels nostres presos polítics Jordis. Cal destapar la vergonya:

1) Se'ls ha empresonat acusats de sedició, quan la sedició hauria de ser de forma tumultuosa i violenta. Ni l'una, ni l'altre van succeir el dia 20S.
En canvi si que hi ha hagut MOLTA violència i tumultuos en les darreres manifestacions unionistes, l'última el darrer cap de setmana 12O amb els concentrats per la SCC trencant apallissant gent i trencant immobiliari. Per no mencionar la simbologia nazi que apareixen en aquestes manifestacions unionistes.
2) Els cotxes de la GC van ser deixats a fora oberts amb armes, quan hi ha molts testimonis que indiquen que se'ls va pregar que els entressin al parking del Dept d'economia.
3) Recordo escoltar un audio del Sanchez on deixava entreveure que hi va haver infiltrats que van destrossar els cotxes.
4) Certs periodistes els acusa de pujar d'empeus als cotxes de la GC per a dirigir-se als concentrats. Resulta que molts periodistes també s'hi van enfilar. A més a més, els Jordis van demanar permis a la GC per a enfilar-s'hi i així poder demanar calma a la gent
5) Els GC van poder sortir bé del Dept d'economia, sense cap violència contra ells per part dels manifestants
6) Cal recordar que tambe van anar a la seu de la CUP, a provocar aldarulls, NO diuen ordre judicial i menys mal que som pacífics.
7) La ANC fins i tot va fer un cordó de seguretat amb voluntaris de la ANC, per assegurar que no hi hagués cap incident. Fins i tot hi ha imatges mítiques de tothom cantant el Virolai. Com pot ser això tumultuós?

Cal recopilar aquesta informació i més, per aportar-la als Tribunals penals internacionals.

Respostes

Configuració
  • ArnauUsuari sumador6.041 16 352👍 985
   No ho dic per la justícia espanyola, sinó per dur-ho als tribunals internacionals. És evident que la justícia espanyola està polititzada.
   • CèsarUsuari sumador15.976 14 111👍 13.372
    El problema és que, abans d'arribar a un tribunal internacional, has de esgotar la via judicial al teu propi país. Podem anar fent, cert, però si arriben resultats, serien desprès de molts anys. I desprès l'estat espanyol té el costum d'ignorar sistemàticament resolucions i condemnes.
 • ausiàsmr1.254 1👍 118
  Us copio traduïda una part de la interlocutòria de la jutgessa. Veureu que està raonada i motivada:

  És necessari que la seva configuració i aplicació tinguin com a pressupost l'existència d'indicis racionals de la comissió de l'acció delictiva i que el seu objecte sigui la consecució de finalitats constitucionalment legítimes i congruents amb la mesura. En concret s'ha assenyalat que els riscos a prevenir són la substracció a l'acció de l'Administració de justícia, l'obstrucció de la justícia penal i la reiteració delictiva (STC 207/2000, de 24 de juliol).
  Les decisions relatives a l'adopció i al manteniment de la presó provisional han d'expressar en una resolució judicial motivada. Perquè la motivació es consideri suficient i raonable cal que la mateixa sigui el resultat de la ponderació dels interessos en joc (la llibertat de la persona la innocència de la qual es presumeix, d'una banda; la realització de l'administració de justícia penal i la un altre) i que aquesta no "sigui arbitrària en el sentit que resulti de les pautes del normal raonament lògic i especialment amb les finalitats que justifiquen la presó provisional (STC 128/95, de 26 de juliol; 47/2000, de 17 de febrer). Entre els criteris que aquest Tribunal ha considerat rellevants per a l'enjudiciament de la suficiència i raonabilitat de la motivació es troben, en primer lloc, les característiques i la gravetat del delicte imputat i de la pena amb que s'amenaça, i en segon lloc, "les circumstàncies concretes i personals de l'imputat", sent rellevant a aquests efectes, el moment processal en el que la mesura s'adopta (STS 37/1996 d'11 de març; 62/1996 de 16 d'abril)'f.

  Quant al que és la legitimitat que ha de perseguir la presó provisional, la STC de 17—6-2002 afirma que "...La legitimitat constitucional de la presó provisional, mentre que mesura cautelar limitativa del dret a la llibertat adoptada dins d'un procés penal, exigeix com a pressupost l'existència d'indicis racionals de la comissió d'un delicte i, com a objectiu, la consecució de finalitats constitucionalment legítimes i congruents amb la naturalesa de la mesura. Per això, tota resolució judicial en la qual s'adopti o mantingui aquesta mesura ha de ponderar necessàriament les circumstàncies concretes que, d'acord amb el seu pressupost legal i la seva finalitat constitucionalment legítima, permetin prendre una decisió sobre la mateixa (per totes, SSTC 60/2001, de 26 de febrer, F. 3 i, molt recentment, 138/2002, de 3 de juny, F. 4).
  I quant a la finalitat constitucionalment legítima de la presó provisional —deixant a un costat el relatiu a l'existència dels
  indicis de la comissió d'un delicte, que en aquest supòsit no es discuteix realment- la nostra doctrina ha estat constant a partir de la STC 128/1995, de 26 de juny. Hem mantingut que les finalitats constitucionalment legítims de la presó provisional estan vinculats amb la necessitat de garantir el normal desenvolupament del procés penal en el qual s'adopta la mesura, especialment el d'assegurar la presència de l'imputat en el judici i el d'evitar possibles obstruccions al seu normal desenvolupament (STC 23/2002, de 28 de gener, F. 3.a)). Per això, el-Tribunal ha considerat que no són aliens a la
  motivació de la consecució d'aquestes finalitats, especialment per al risc de fugida, dades objectives com la gravetat del delicte imputat i l'estat de tramitació de la causa (STC 23/2002, de 28 de gener, F. 3 b))...", afegint la referida sentència, i remetent-se a la STC 47/2000, de 17 de febrer, F. 10, que "...cal distingir dos moments processals diferents quant a la ponderació d'aquestes circumstàncies: d'una banda, el moment inicial en què s'adopta la mesura i, per un altre, els eventuals pronunciaments sobre el seu manteniment o pròrroga, una vegada transcorregut el temps"..., dient quant al primer d'ells que cal fonamentar la presó provisional en la dada objectiva de la gravetat del delicte i la possible pena que podria imposar-se-li. En igual sentit es pronuncien les STC de 28 de juny i 3 i 14 de gener del 2002.
  TERCER.- Centrant-nos en el supòsit d'actuacions, la mesura 
  de presó provisional és adequada, raonable i proporcionada a les finalitats que persegueix, i d'acord amb la regulació de la presó provisional que fa la Llei Orgànica 13/2003, de 24 d'octubre, que reforma els articles 502 i següents de la Llei d'Enjudiciament Criminal, d'acord amb la doctrina constitucional que s'acaba d'exposar. En el present cas concorren tots els requisits anteriorment assenyalats.

  Procedeix, en primer lloc, determinar la concurrència o no dels pressupostos legals, especificats en el vigent art. 503 LECRIM. Estableix el citat precepte, apt. 1º ptos. 1 i 2, que per a decretar la presó provisional són necessàries les següents
  circumstàncies:
  1º Que consti a la causa l'existència d'un fet que present els caràcters de delicte. En el nostre cas, ens trobem davant uns fets que revesteixen els caràcters de delictes de certa gravetat com és el delicte de sedició previst i  penat en l'art. 544 i 545 del Codi Penal.
  2º Que aquest tinga assenyalada pena igual o superior a la de dos anys de presó, o que, sent inferior, es considere procedent en atenció als antecedents penals de l'inculpat.
  Si foren varis els fets imputats s'estarà al previst en les regles especials per a l'aplicació de les penes, conforme al que es disposa en la secció 2.a de el capítol II del títol III del llibre  del Codi Penal.
  El delicte precitat compleix amb referit paràmetre punitiu, atenent a les regles establides per a l'aplicació delas penes en els arts. 73 i següents del Codi Penal. En concret en els preceptes ressenyats es preveuen penes que poden aconseguir els deu anys de presó.
  3º ' Que existisquen motius bastants per a estimar criminalment responsable a la persona contra la qual s'haja de dictar l'ordre d'empresonament provisional.
  Doncs bé, en el present suposat, de la incipient recerca efectuada fins al moment, i sense perjudici del que puga resultar més endavant en el curs d'altres diligències àdhuc per practicar, han pogut comprovar-se els següents fets:
  Els dies 20 i 21 de setembre de 2017, en el curs de la pràctica d'una sèrie de diligències d'entrada i registre acordades pel Jutjat d'instrucció nº 13 de Barcelona en les seues Diligències Prèvies nº 11812017, una munió de persones es va concentrar davant els edificis registrats.
  Aquestes concentracions van ser promogudes per diferents associacions sobiranistes, sent les més destacades per la seua capacitat de convocatòria les realitzades pels líders de les organitzacions independentistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Omnium Cultural, Jordi Sánchez Picanyol i Jordi Cuixart Navarro, respectivament;
  A través de les citades convocatòries es feia una crida, no a una concentració o manifestació pacífiques, sinó per a la "protecció" dels seus Governants i Institucions, mitjançant mobilitzacions ciutadanes massives, enfront dels llocs on s'estaven duent a terme actuacions policials. En algunes d'elles s'expressava fins i tot que les concentracions que existien eren “per aturar la Guàrdia Civil” (per a parar a la Guàrdia Civil), com a expressa, per exemple, el missatge de Whatsapp de OMNIUM de data 20/09/2017, enviat sobre les 08:50 hores.
  Aquests fets es van produir fonamentalment a Barcelona a la Conselleria d'Economia, en la Conselleria d'Exteriors, en la Conselleria de Governació, en la seu del Partitdelssocialistes de Catalunya (PSC), on es va arribar a agredir a militants socialistes, a la seu de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i en la impremta de Bigues i Riells; a Sabadell, mentre es duia a terme per ordre judicial el registre al domicili particular del cap de gabinet de Governaoió, Joan Ignasi Sánchez; i en Els Franqueses del Vallés, durant el registre del domicili de José María Jove Lladó. No obstant això, l'actuació més significativa va tenir lloc a la seu de la Secretària General de Vicepresidència, Economia i Hisenda situada a la Rambla de Catalunya 19-21 de Barcelona.
  Alguns dels congregats van punxar rodes i van destrossar diversos cotxes patrulla de la Guàrdia Civil. Uns altres van impedir als agents de la Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i als integrants de la comissió judicial abandonar els edificis després dels registres practicats. Altres manifestants es van asseure sobre l'asfalt davant dels cotxes i furgonetes de la Guàrdia— Civil per impedir la seva mobilitat. Uns altres van procedir a empènyer als agents i a bloquejar la  sortida d'un vehiculo de la Guàrdia Civil.
  Membres de ANC van muntar en el nº 10 de la Rambla, al costat del Col·legi de Periodistes, un lloc per a voluntaris, on podian recollir una armilla de diferents colors i on s'organitzaven els torns de relleu, i els voluntaris del qual, conscients que amb això dificultarien la intervenció policial, van fer un cordó davant la porta de la Conselleria d'Economia per evitar que la Guàrdia Civil es portés als detinguts, mentre cridaven als Mossos "no us mereixeu la bandera que porteu", intimidant a la Guàrdia Civil al crit de "no sortireu".
  Durant el transcurs de la jornada els responsables de ANC i OMNIUM, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, es van erigir com a interlocutors de la concentració, afirmant que podian moure als membres de la concentració per a les seves finalitats, intentant negociar durant almenys cinc vegades amb les forces de seguretat, plantejant diferents opcions que els convenian exclusivament per a les seves finalitats polítiques, però mai acceptant aquelles opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per evitar o disminuir els riscos. A més aquest control mai ho van utilitzar per desconvocar o diluir una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge.
  Jordi Sánchez, president de laANC, es va dirigir als congregats davant la seu del departament d'Economia animant-los amb expressions tals com: "L'1 d'Octubre votarem, si ens lleven l'urnes, les construirem". "Que ningú es vagi a casa, serà una nit llarga i intensa". Per la seva banda, el president de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, va demanar que la mobilització no es detingués. Tots dos, pujats a un cotxe de la Guàrdia Civil, van cridar a la "mobilització permanent" des d'aquest dia a favor del referèndum i en contra de les actuacions ordenades judicialment per impedir-ho.
  • tolomón10.615 9 197👍 7.053
   A la seu de la CUP no es va impedir a la policia realitzar cap registre perquè la policia no tenia ordre de registrar res.

   Els altres casos es poden analitzar, per a mi no va passar res del que diu, però el cas de la seu de la CUP és clar, llegir com ho explica mostra com "ha afinat" la resta de fets.
   • ausiàsmr1.254 1👍 118
    A la seu de la CUP parla d'"actuacions policials". Diu:
    no a una concentració o manifestació pacífiques, sinó per a la "protecció" dels seus Governants i Institucions, mitjançant mobilitzacions ciutadanes massives, enfront dels llocs on s'estaven duent a terme actuacions policials. (...)
    Aquests fets es van produir fonamentalment a Barcelona (...) a la seu de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i en la impremta de Bigues i Riells;
    • tolomón10.615 9 197👍 7.053
     Protegir seus, concentracions de suport, etc., no són delicte en cap cas.

     La jutgessa diu que hi ha sedició perquè amb aquestes concentracions s’impedia fer a la policia la seua tasca de registre.

     I diu que això va passar a Conselleria i a la seu de la CUP.

     I no, això no va passar a la seu de la CUP, ni a conselleria per cert.
     • ausiàsmr1.254 1👍 118
      No diu que hi hagi sedició (això serà al judici, si toca, no a la instrucció), diu:
      1º Que consti a la causa l'existència d'un fet que presenti els caràcters de delicte. En el nostre cas, ens trobem davant uns fets que revesteixen els caràcters de delictes de certa gravetat com és el delicte de sedició previst i  penat en l'art. 544 i 545 del Codi Penal.
      2º Que aquest tinga assenyalada pena igual o superior a la de dos anys de presó, (...)
      3º ' Que existisquen motius bastants per a estimar criminalment responsable a la persona contra la qual s'haja de dictar l'ordre d'empresonament provisional.

      I tampoc parla de tasques de registre a la seu de la CUP, parla de tasques policials.

      De tota manera, si quan arribi el judici són declarats innocents ja els indemnitzaran. Fins i tot abans si durant la instrucció es veu que els indicis son més dèbils del que semblava.
      • tolomón10.615 9 197👍 7.053
       En el punt de la instrucció diu el que diu, diu que presenta el caràcters del tipus delictiu i ho posa tot en un mateix sac.

       Més endavant diu “una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge”.

       Davant de la seu de la CUP la policia no tenia cap ordre judicial, i a la interlocutòria barreja naps i cols.
       • ausiàsmr1.254 1👍 118
        O tens problemes de comprensió lectora o retorces el text perquè digui el que vols i poder sentir-te ofès.
        • Argimont7.197 2 300👍 4.474
         Que consti a la causa l'existència d'un fet que presenti els caràcters de delicte


         Doncs mira tu, això no presenta els caràcters de delicte
        • tolomón10.615 9 197👍 7.053
         No retroce res, cite textual, pàgina 7 in fine i 8:

         ”La finalitat immediata de les persones que protagonitzaren els actes dels dies 20 i 21 de setembre de 2017, abans descrits, estava orientada a impedir que funcionaris de l’Administració de Justícia i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat pogueren desenvolupar les seues funcions en compliment de la Llei i de les resolucions dictades per una autoritat en el si d’un procediment judicial. La finalitat última d’estes mobilitzacions era aconseguir la celebració del referèndum i amb això la proclamació d’una república catalana, independent d’Espanya, sent conscients de que desenvolupaven una actuació al marge de les vies legals impedint l’aplicació de l’ordenament jurídic en el seu conjunt i, en particular, de la norma fonamental de tots els espanyols, la Constitució.”
         • ausiàsmr1.254 1👍 118
          I és mentida això?
          • tolomón10.615 9 197👍 7.053
           És mentida que això passara a tots els llocs on diu que va passar.

           I és mentida la intenció, ni era eixa, ni es va impedir realitzar les seues tasques a ningú.
          • Argimont7.197 2 300👍 4.474
           Això es com dir que la finalitat  d'una manifestació contra el abortament es enaltir el franquisme
          • ausiàsmr1.254 1👍 118
           Com que la intenció no era impedir-ho? A qui vols enganyar?
          • tolomón10.615 9 197👍 7.053
           Si la gent concentrada davant de l’edifici haguera tingut la intenció d’evitar el registre que s’estava produint al seu interior haurien entrat a l’edifici i no s’haurien quedat fora.

           He estat en ocupacions d’edificis on erem menys d’un u per cent dels concentrats i ho vam poder fer, per tant, si no van entrar quan era l’única manera d’evitar el registre és una mostra clara que aquesta no era la intenció de la concentració.
          • PeterCantropus1.220 7👍 931
           Cold facts:

           Ho van impedir? No

           Ho haurien pogut impedir, donat l'enorme volum dels concentrats? Si

           Els engarjolats (Jordis) van incitar a la massa a impedir-ho? No, van conminar-los a dissoldre's i marxar a casa

           No hi ha més preguntes, senyoria 
          • ausiàsmr1.254 1👍 118
           Llavors seran exculpats. Però els dos sabem que no és veritat:

           En algunes d'elles s'expressava fins i tot que les concentracions que existien eren “per aturar la Guàrdia Civil”, com a expressa, per exemple, el missatge de Whatsapp de OMNIUM de data 20/09/2017, enviat sobre les 08:50 hores.
           Alguns dels congregats van punxar rodes i van destrossar diversos cotxes patrulla de la Guàrdia Civil. Uns altres van impedir als agents de la Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i als integrants de la comissió judicial abandonar els edificis després dels registres practicats. Altres manifestants es van asseure sobre l'asfalt davant dels cotxes i furgonetes de la Guàrdia— Civil per impedir la seva mobilitat. Uns altres van procedir a empènyer als agents i a bloquejar la sortida d'un vehicle de la Guàrdia Civil.
           Membres de ANC van muntar en el nº 10 de la Rambla, al costat del Col·legi de Periodistes, un lloc per a voluntaris, on podian recollir una armilla de diferents colors i on s'organitzaven els torns de relleu, i els voluntaris del qual, conscients que amb això dificultarien la intervenció policial, van fer un cordó davant la porta de la Conselleria d'Economia per evitar que la Guàrdia Civil es portés als detinguts, mentre cridaven als Mossos "no us mereixeu la bandera que porteu", intimidant a la Guàrdia Civil al crit de "no sortireu".
          • ausiàsmr1.254 1👍 118
           Et responc a l'altre comentari més amunt.
          • PeterCantropus1.220 7👍 931
           Res d'això canvia els fets: ni es van impedir els registres, que sí que es podien haver impedit de forma efectiva, ni -i està enregistrat amb imatges i veu- canvia tampoc el fet que els dos encausats el que van fer és dir-li als concentrats que dissolguessin la concentració i marxessin a casa. 


          • ausiàsmr1.254 1👍 118
           El que importa és el que volien fer i com que la justícia no entra a la ment ha de seguir les manifestacions exteriors d'aquesta voluntat.¡:  “per aturar la Guàrdia Civil”,  "no sortireu",...
          • PeterCantropus1.220 7👍 931
           Les manifestacions exteriors d'aquesta voluntat: "Ara és moment de donar aquesta concentració per dissolta. Marxeu a casa". Enregistrat per les càmeres de TV.

           Els registres no es van impedir.

           Els registres es podien haver impedit.          • ausiàsmr1.254 1👍 118
           Si tens raó seran exculpats. Es determinarà amb totes les converses i actuacions dels dos dies.
      • llamp48.389 17 10👍 11.986
       Dius:

       De tota manera, si quan arribi el judici són declarats innocents ja els indemnitzaran. Fins i tot abans si durant la instrucció es veu que els indicis son més dèbils del que semblava.

       Olé tus huevos! (quins collons que tens)
      • Aufrany4.002 3 522👍 3.579
       El que va passar el dia 20 de setembre, sobre tot, al voltant de la seu de la CUP fou simplement terrorisme d'Estat.
  • EPS60.050 13 8👍 8.790
   Amb això només convences als teus. Està fet a mida. Curiosament avui Aministia Internacional ha opinat al respecte, consideran't-ho excessiu.
 • tolomón10.615 9 197👍 7.053
  Ni els fets són de sedició, ni en el cas de ser-ho l'Audència Nacional seria competent per conèixer d'aquest delicte.

  Cada vegada hi ha més juristes que ixen defensant aquestes idees.

  En aquest text (en castellà) diversos juristes expliquen les "trampes" de la maquinària judicial, tot i ser d'abans de la interlocutòria que acorda l'ingrés a presó dels Jordis, ho expliquen bé: http://www.publico.es/politica/juristas-aseguran-protestas-catalunya-no-son-sedicion-dudan-audiencia-sea-competente.html
  • ArnauUsuari sumador6.041 16 352👍 985
   Gracies per l'article. Per cert, a més a més, la investigació ni ha estat feta i se'ls envia a la presó malgrat no hi ha risc de fuga, ni de destrucció de proves, ni de reiteració de "delicte" (un delicte inventat que ni va succeir).
  • psq244 11👍 34
   L'article (moltes gràcies per enllaçar-lo!) diu que eixe suposat delicte de "sedició" el jutjarà l'Audiència Nazional (tot i que sembla que, en principi, no li corresponia) "basant-se en el Codi Penal antic, de 1973"... Com és possible que encara hi haja gent que tinga dubtes sobre la naturalesa franquista de l'Estat ecspanyol?
   • ausiàsmr1.254 1👍 118
    Un altre amb problemes de comprensió. De l'article:

     "La Audiencia Nacional sí puede ser competente, aunque tengo mis dudas. El título en el cual se sustenta la denuncia de la Fiscalía es el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su punto número 1. Ahí se habla de delitos contra la forma de gobierno y ese título está basado en el Código Penal antiguo, de 1973

    , donde efectivamente están incluidos los delitos de rebeldía y sedición como delitos contra la forma de gobierno. Por tanto, creo que sí es competente"
 • Lluísfrancesc12.194 8 166👍 10.846
  España en sí és una irregularitat. No n'esperem cap reacció lògica.
 • Eimeric7.857 11 273👍 1.685
  Molt bon post.

  Jo fa setmanes que tinc clar que empresonarien el Puigdemont, i que era molt factible que amb ell caiguessin molts més polítics. Suposo que tarden pel tema de la immunitat parlamentària. Tenien l'excusa de que no havia respectat la Constitució al convocar el referèndum.

  En canvi el tema dels Jordis no s'aguanta per enlloc, no hi ha la més mínima il·legalitat.
 • cathalà22.206 11 58👍 5.087

  L'espanyolisme és malèfic i és capaç de tot per defensar la unitat de l'Estat.
 • anseso20.793 8 69👍 3.719
  Qué se'n pot esperar d'una jutgessa condecorada per la GC i la Policia Nacional, que té una trajectoria clarament afí amb el Gobierno, i que si ha de prevaricar, ho fà sense cap remordiment.
  No cal fer elucubracions, són uns porcs/porques.
 • ArnauUsuari sumador6.041 16 352👍 985
  En aquest fil s'hi icnlouen algunes dades increibles de la jutge:

  https://www.racocatala.cat/forums/fil/213500/carmen-lamela-diaz-jutge-fa-feina-bruta
 • Alwix3.203 8 622👍 1.695
  La primera norma d'una dictadura és dir que els presos polítics no son presos polítics. Només cal veure el tracte que donen a la infanta o a l'ultradreta per veure que hi ha carta blanca amb l'independentisme. 

  Quan la Soraya deia que volien guanyar 10 a 0, sembla que el "0" era la democràcia.
 • tolomón10.615 9 197👍 7.053
  En aquest article (en castellà) la professora de Dret penal de la Universitat de València Paz Lloria, analitza perquè estem en tot cas davant un delicte de desordre públic i no davant del de sedició: 

  http://agendapublica.elperiodico.com/mas-bien-resistencia-desorden-publico-sedicion/
 • Alwix3.203 8 622👍 1.695
  Aquestes coses només importen a una democràcia.
 • cathalà22.206 11 58👍 5.087

  Autocràcia espanyola.

Publicitat

Fòrums

 • 9.173.959 missatges
 • 216.725 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat