Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

IBER-OCCITÀNIA

__23522__9.975 10

 

 

 

 

 

Idiomes  : Iberoccità i occità (aranés)

Dialectes de l' Iberoccità: català, valencià, balear

Gentilici: iberoccitans

 

No ho trobeu molt mes lògic?

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng%C3%BCes_occitanorom%C3%A0niques

 

RECUPEREM l 'HOC PERDUT

 

http://dcvb.iecat.net/

 

HOC ant. 
|| 1. Partícula afirmativa equivalent a sí. Has riquea? Respòs que hoc, amor. Has pobrea? Hoc, amor, Llull Amic e Amat, met. 201. Ne façats respost de oc o de no, doc. a. 1331 (Anuari IEC, ii, 332). Al qui diu no, li fan dir hoc, Turmeda Amon. Dix-nos si l'aygua del unicorn li seria bona, e nós diguem-li que hoc,doc. a. 1377 (Rubió Docs. cult. ii, 187). Del hoch cuyt no, lo ver me par falsia,Jordi de Sant Jordi (Cançon. Univ. 34). Dona sens par, de vós espero un «hoch»; | «hoch» me direu si'ls vostros peus me git, Masdovelles 142. 
|| 2. També, igualment. Corrien-nos besar les mans, e'ls peus, hoc les faldes de les armadures, Pere IV, Cròn. 364. Fóra estada dona e madona, hoch e senyora de tots lurs béns, Corbatxo 40. Lo brogit era molt gran de trompeters e ministrers, hoc e de la gent que cridava, Curial, i, 23. a) Fins i tot; cast. hasta.Les persones que moren en peccat mortal..., hoc dels béns que han fets han dolor, Sermons SVF, i, 184. Tots lo conexien, hoc los cans lo conexien,Sermons de St. Vicent (ap. Ribelles Biblgr. 332). En aquesta accepció, hoc s'usava sovint acompanyat de encara, com a reforç expressiu. No tan sols abasta... hoc encara seria couinent, Llull Cavall. 9. Attenent encara a la gran obligació..., hoc encara pensant en la fervent devoció vostra, Eximenis Angels (Anuari IEC, iii, 618). Que per grat o per força los fassen fer la dita pau, hoc encara ab homenatge, doc. a. 1380 (Col. Bof. xl, 185). Era molt volgut dels nobles y grans senyors, hoc encara de tots los de la sua terra, Comalada Pierres Prov. 5. Pera policia y netedat de les terres, hoc y encara per evitar algunes malalties, doc. segle XVI (arx. de Rossell).
    Refr.

—«Amics fins als hocs, però a la bossa no m'hi tocs»: significa que els amics solen mostrar bona voluntat mentre no els demanin diners.
    Etim.: 
del llatí hŏc, ‘això’, que en llatí vulgar de la Gàl·lia meridional prengué el sentit afirmatiu || 1 (d'aquí ve el nom de llengua d'oc amb què és designat el llenguatge del migdia de França).

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.298.351 missatges
  • 221.187 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat