Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Fer una taula cronològica amb la Wikipedia [AJUDA]

rastelli1.152 12

Hola gent, mireu, estic pegant-li voltes.

 

He copiat la taula cronològica de la pàgina wiki de Rise Against per a fer la d'una altra banda. No és ni tan sols per a la wikipedia, ja que este grup no té article, però sí per a una pàgina web.

 

Jo pose aquest codi, però no funciona, algú em pot ajudar?

 

<timeline>

 

Alignbars = justify

DateFormat = mm/dd/yyyy

Period = from:01/01/2005 till:08/23/2011

TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy

 

Colors =

  id:Vocals                value:blue       legend:veu

  id:Bass              value:red        legend:Baix

  id:Guitar             value:green      legend:Guitarra

  id:Drums               value:gray(0.45) legend:Bateria

  id:Keyboard              value:black      legend:Teclats

  id:Brass               value:orange      legend:Metalls

  id:Voice               value:yellow      legend:Segonaveuitrombo

  id:Dolçaina               value:gray(0.75)      legend:Dolçaina

 

 

Legend = orientation:horizontal position:bottom

 

ScaleMajor = increment:3 start:2005

ScaleMinor = unit:year increment:1 start:2005

 

LineData =

 

  at:01/01/2008 color:black layer:back

  at:05/13/2010 color:black layer:back

  at:07/08/2010 color:black layer:back

  at:07/23/2011 color:black layer:back

 

BarData =

 

  bar:Pau text:"Pau Skalinista"

  bar:Kike text:"Kike Ten"

  bar:Hugo text:"Hugo Morellà"

  bar:Emi text:"Emi Morellà"

  bar:Àlex text:"Àlex McFlurry"

  bar:Eve text:"Eve Sospedra"

  bar:Esteve text:"Esteve"

  bar:Diego text:"Diego Sanoguera"

  bar:PauB text:"Pau Belda"

  bar:JA text:"José Antonio"

  bar:Mario text:"Mario Sancho"

  bar:Carles text:"Carles Alonso"

  bar:Borja text:"Borja Chaveli"

  bar:Sandra text:"Sandra Carreres"

  bar:BorjaS text:"Borja Sancho"

 

 

PlotData=

 

  width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4)

  bar:Pau from:01/01/2005 till:01/01/2008 color:Vocals

  bar:Kike from:05/05/2008 till:end color:Vocals

  bar:Hugo from:05/05/2005 till:end color:Bass

  bar:Emi from:01/01/2005 till:end color:Guitar

  bar:Àlex from:01/01/2005 till:01/01/2008 color:Guitar

  bar:Eve from:10/01/2008 till:end color:Guitar

  bar:Esteve from:01/01/2005 till:02/01/2008 color:Drums

  bar:Diego from:08/01/2008 till:07/01/2009 color:Drums

  bar:PauB from:07/05/2009 till:end color:Drums

  bar:JA from:01/01/2007 till:09/01/2007 color:Brass

  bar:Mario from:09/25/2008 till:end color:voice

  bar:Carles from:09/15/2010 till:end color:Brass

  bar:Borja from:09/15/2010 till:07/01/2011 color:Brass

  bar:Sandra from:06/01/2010 till:end color:Keyboard

  bar:BorjaS from:04/01/2010 till:05/01/2010 from:07/01/2011 till:end color:Dolçaina

 

 

</timeline>

</div>

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.254.209 missatges
  • 219.567 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat