Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

un mal negocio (en castellà)

peisa4.201 13 504👍 65

Un mal negocio


La Vanguardia


David García  18/11/2010  

 

 


El aumento del independentismo en Catalunya no es casual ni  responde a  circunstancias difíciles de explicar.

Si dejamos las razones identitarias a un lado y nos centramos en el día a día, ¿quién puede defender el espolio que padecen todos los catalanes, independientemente de si se sienten españoles o catalanes?

¿Quién puede defender que España robe a Catalunya 60 millones de euros al día a partir del
 déficit fiscal?

¿Quién puede defender que los estudiantes catalanes reciban sólo el 5% de todas las becas del estado y los estudiantes de Madrid reciban el 58%?

¿Quién no querría ver aumentada la renta per cápita anual de los catalanes en unos 2.400€ al año si tuviésemos seguridad social propia?

¿Quién puede defender que el "Ministerio de Cultura" haga un gasto anual por cada español de 47€ y por cada catalán sólo de 5€?

¿Quién querría viajar  con el 40% de los trenes construidos por el Estado durante la década de los 70 que se consideraron obsoletos y que aún circulan por Catalunya, mientras que Madrid sólo tiene el 4%?

¿Quién no querría ver a su país 7 veces más rico como dijo el Premio Nobel de Economía Aplicada en la UB el pasado mes de mayo?

¿Quién puede defender que 1 de cada 3 años el Ministerio de Fomento no invierta nada de nada en Catalunya?

¿Quién quiere, pese a ser catalán y sentirse español, que cada año nos roben 20.000.000.000 de euros (11% del PIB), siendo así la región del mundo que sufre más déficit por parte de su gobierno? ¿Realmente sentirse español en Catalunya compensa eso?

Como residente en Catalunya, ¿quién puede tolerar que por cada 12,7 millones de euros que se invierten en medio-ambiente en el aeropuerto de el Prat, se inviertan 300 millones al de Barajas?

Por muy españolista que uno sea en Catalunya ¿se puede defender que entre 1985 y 2005 sólo se hayan construido en Catalunya 20km de autovías mientras que en Madrid se hagan cerca de 900 en idéntico periodo?

¿Se puede aceptar y no protestar cuando en Catalunya sólo se invierte un promedio del 12% del PIB español anual pese a aportar el 22% del mismo PIB español?

¿Se puede aceptar el agravio que hemos sufrido con el AVE? En Catalunya, por el AVE, el gobierno invirtió 316€ por catalán, pero en el mismo año invirtió 1.198€ por andaluz, 894€ por madrileño, 574€ por aragonés y 407€ por castellanomanchego.

¿Se puede aceptar pagar peajes y más peajes?

Con la dependencia de Catalunya con respecto a España  nosotros los catalanes, independientemente de si nos sentimos españoles o catalanes, estamos perdiendo la oportunidad de vivir mejor. Estamos perdiendo la oportunidad de dar un futuro mejor a nuestros hijos.

España es un mal negocio a nivel cultural pero sobre todo a nivel económico, y lo es porque
 tratar a Catalunya como una colonia forma parte del su leitmotiv  nacional.

 

Edito: Quan vaig crear el fil vaig pensar si traduir-lo o no. Em vaig decantar per no fer-ho ja que vaig pensar que tothom entendria que era un fil en l'apartat de campanyes per promoure una pel public de llengua castellana. Qui volgués participar entendria l'idioma i qui no l'entengues no es perdria res que ja no s'hagués dit en aquest espai. I això sense saber que aquest escrit havia sortit d'aquí. . Veien que no tothom ho veu així edito posant la traducció.

 

Traducció 

 

Un mal negoci 

La Vanguardia 

David García 2010.11.18 
  
  

L'augment de l'independentisme a Catalunya no és casual ni respon a circumstàncies difícils d'explicar. 

Si deixem les raons identitàries de banda i ens centrem en el dia a dia, qui pot defensar l'espoli que pateixen tots els catalans, independentment de si es senten espanyols o catalans? 

Qui pot defensar que Espanya robi a Catalunya 60 milions d'euros al dia a partir del dèficit fiscal? 

Qui pot defensar que els estudiants catalans reben només el 5% de totes les beques de l'estat i els estudiants de Madrid rebin el 58%? 

Qui no voldria veure augmentada la renda per càpita anual dels catalans en uns 2.400 € a l'any si tinguéssim seguretat social pròpia? 

Qui pot defensar que el "Ministeri de Cultura" faci una despesa anual per cada espanyol de 47 € i per cada català només de 5 €? 

Qui voldria viatjar amb el 40% dels trens construïts per l'Estat durant la dècada dels 70 que es van considerar obsolets i que encara circulen per Catalunya, mentre que Madrid només té el 4%? 

Qui no voldria veure el seu país 7 vegades més ric com va dir el Premi Nobel d'Economia Aplicada a la UB el passat mes de maig? 

Qui pot defensar que 1 de cada 3 anys el Ministeri de Foment no inverteixi res de res a Catalunya? 

Qui vol, tot i ser català i sentir-se espanyol, que cada any ens robin 20000000000 d'euros (11% del PIB), sent així la regió del món que pateix més dèficit per part del seu govern? 
Realment sentir-se espanyol a Catalunya compensa això? 

Com a resident a Catalunya, qui pot tolerar que per cada 12,7 milions d'euros que s'inverteixen en medi-ambient a l'aeroport del Prat, s'inverteixin 300 milions al de Barajas? 

Per molt espanyolista que un sigui a Catalunya es pot defensar que entre 1985 i 2005 només s'hagin construït a Catalunya 20 km d'autovies mentre que a Madrid es facin prop de 900 en el mateix període? 

Es pot acceptar i no protestar quan a Catalunya només s'inverteix una mitjana del 12% del PIB espanyol anual tot i aportar el 22% d'aquest PIB espanyol? 

Es pot acceptar el greuge que hem patit amb l'AVE? A Catalunya, per l'AVE, el govern va invertir 316 € per català, però en el mateix any va invertir 1.198 € per andalús, 894 € per madrileny, 574 € per aragonès i 407 € per castellanomanxec. 

Es pot acceptar pagar peatges i més peatges? 

Amb la dependència de Catalunya respecte a Espanya nosaltres els catalans, independentment de si ens sentim espanyols o catalans, estem perdent l'oportunitat de viure millor. 
Estem perdent l'oportunitat de donar un futur millor als nostres fills. 

Espanya és un mal negoci a nivell cultural però sobretot a nivell econòmic, i ho és perquè tractar Catalunya com una colònia forma part del seu leitmotiv nacional

................

He rebut aquest escrit per correu. Crec que es un bon escrit per fer-ne difusió ja que diu el que ja sabem però en castellà, cosa que pot ajudar que arribi a un public diferent. 


Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.239.555 missatges
  • 219.075 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat