Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Guiatge per a la lectura quotidiana i consecutiva de l'Escriptura en català i en l'original.

knox30.943 11 28👍 7.420
 • GUIATGE PER MITJÀ DEL QUAL HOM POT LLEGIR CONSECUTIVAMENT TOTA LA BÍBLIA EN UN O DOS ANYS, I ELS PSALMS I EL NOU TESTAMENT UNA VEGADA CADA ANY.

 

 http://cristianscatalans.cat

 

 

(En la lletra petita de la portada del llibret hi posa: "UN GUIATGE PER MITJÀ DEL QUAL HOM POT LLEGIR CONSECUTIVAMENT TOTA LA BÍBLIA EN UN O DOS ANYS, I ELS PSALMS I EL NOU TESTAMENT UNA VEGADA CADA ANY".

 

Fil dedicat especialment a cristians independentistes, com tots els meus fils.

 

Les lectures continuades i consecutives d'aquest Llibre són les que fan savis i lliures els cristians catalans:

Respostes

Configuració
 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-02-24, dissabte
  Comentari: 

   Filipencs 2v24 I tinc confiança en el Senyor que també jo mateix vindré aviat. πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.But <1161> I trust <3982> (5754) in <1722> the Lord <2962> that <3754> I <2064> <0> also <2532> myself <846> shall come <2064> (5695) shortly <5030>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-02-25, diumenge
  Comentari: 

  Filipencs 2v25 I vaig creure necessari d’enviar-vos Epafrodit, el meu germà, col·laborador i company de lluita, el vostre missatger i servidor de la meva necessitat, ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον, καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς· Yet <1161> I supposed <2233> (5662) it necessary <316> to send <3992> (5658) to <4314> you <5209> Epaphroditus <1891>, my <3450> brother <80>, and <2532> companion in labour <4904>, and <2532> fellowsoldier <4961>, but <1161> your <5216> messenger <652>, and <2532> he that ministered <3011> to my <3450> wants <5532>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-02-26, dilluns
  Comentari: 

  Filipencs 2v26 ja que ell us enyorava molt a tots, i estava angoixat perquè havíeu sentit dir que s’havia posat malalt. ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησε· For <1894> he <2258> (5713) longed after <1971> (5723) you <5209> all <3956>, and <2532> was full of heaviness <85> (5723), because <1360> that ye had heard <191> (5656) that <3754> he had been sick <770> (5656).

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-02-27, dimarts
  Comentari: 

    Filipencs 2:27 I realment estigué malalt, quasi fins a la mort, però Déu tingué misericòrdia d’ell, i no solament d’ell sinó també de mi, a fi que jo no tingués tristesa sobre tristesa. καὶ γὰρ ἠσθένησε παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπῃ σχῶ. For <1063> indeed <2532> he was sick <770> (5656) nigh <3897> unto death <2288>: but <235> God <2316> had mercy <1653> (5656) on him <846>; and <1161> not <3756> on him <846> only <3440>, but <235> on me <1691> also <2532>, lest <3363> I should have <2192> (5632) sorrow <3077> upon <1909> sorrow <3077>. For <1063> indeed <2532> he was sick <770> (5656) nigh <3897> unto death <2288>: but <235> God <2316> had mercy <1653> (5656) on him <846>; and <1161> not <3756> on him <846> only <3440>, but <235> on me <1691> also <2532>, lest <3363> I should have <2192> (5632) sorrow <3077> upon <1909> sorrow <3077>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-02-28, dimecres
  Comentari: 

  Filipencs 2v30 perquè per l’obra del Crist va arribar arran de la mort, exposant la vida per suplir el que mancava en el vostre servei per a mi. ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισε, παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. Because <3754> for <1223> the work <2041> of Christ <5547> he was nigh <1448> (5656) unto <3360> death <2288>, not regarding <3851> (5666) his life <5590>, to <2443> supply <378> (5661) your <5216> lack <5303> of service <3009> toward <4314> me <3165>.

   Filipencs 2v29 Rebeu-lo, doncs, en el Senyor amb tota alegria, i honreu els qui són com ell,  προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε·

  Data: 
  2018-02-28, dimecres
  Comentari: 

   Filipencs 2v29 Rebeu-lo, doncs, en el Senyor amb tota alegria, i honreu els qui són com ell, προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε· Receive <4327> (5737) him <846> therefore <3767> in <1722> the Lord <2962> with <3326> all <3956> gladness <5479>; and <2532> hold <2192> (5720) such <5108> in reputation <1784>:

  Filipencs 2v28 Per tant, us l’he enviat molt diligentment perquè us alegreu en tornar-lo a veure, i jo tingui menys tristesa.  σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόντες αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

  Data: 
  2018-02-28, dimecres
  Comentari: 

  Filipencs 2v28 Per tant, us l’he enviat molt diligentment perquè us alegreu en tornar-lo a veure, i jo tingui menys tristesa. σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόντες αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. I sent <3992> (5656) him <846> therefore <3767> the more carefully <4708>, that <2443>, when ye see <1492> (5631) him <846> again <3825>, ye may rejoice <5463> (5647), and that I <2504> may be <5600> (5753) the less sorrowful <253>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Arameu demà.
 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-01, dijous
  Comentari: 

  Daniel 3v1 El rei Nabucodonosor va fer una estàtua d’or: la seva alçada era de seixanta colzades, la seva amplada de sis colzades; la va aixecar a la plana de Durà, a la província de Babilònia. נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ צְלֵ֣ם דִּֽי־דְהַ֔ב רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֣ין שִׁ֑ת אֲקִימֵהּ֙ בְּבִקְעַ֣ת דּוּרָ֔א בִּמְדִינַ֖ת בָּבֶֽל׃  Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> made <05648> (08754) an image <06755> of gold <01722>, whose height <07314> was threescore <08361> cubits <0521>, and the breadth <06613> thereof six <08353> cubits <0521>: he set it up <06966> (08684) in the plain <01236> of Dura <01757>, in the province <04083> of Babylon <0895>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-02, divendres
  Comentari: 

  Daniel 3v2 I el rei Nabucodonosor manà de reunir els sàtrapes, els prefectes i els governadors, els consellers, els tresorers, els juristes, els jutges i tots els dirigents de la província, perquè vinguessin a la dedicació de l’estàtua que el rei Nabucodonosor havia erigit. וּנְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֡א שְׁלַ֡ח לְמִכְנַ֣שׁ׀ לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּֽפַחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּזְרַיָּא֩ גְדָ֙בְרַיָּ֤א דְּתָבְרַיָּא֙ תִּפְתָּיֵ֔א וְכֹ֖ל שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֑א לְמֵתֵא֙ לַחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃  Then Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> sent <07972> (08754) to gather together <03673> (08749) the princes <0324>, the governors <05460>, and the captains <06347>, the judges <0148>, the treasurers <01411>, the counsellors <01884>, the sheriffs <08614>, and all <03606> the rulers <07984> of the provinces <04083>, to come <0858> (08749) to the dedication <02597> of the image <06755> which Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> had set up <06966> (08684).

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-03, dissabte
  Comentari: 

  Daniel 3v3 Llavors es reuniren els sàtrapes, els prefectes i els governadors, els consellers, els tresorers, els juristes, els jutges i tots els dirigents de la província, per a la dedicació de l’estàtua que el rei Nabucodonosor havia erigit: i ells s’estaven drets davant l’estàtua que el rei Nabucodonosor havia erigit. בֵּאדַ֡יִן מִֽתְכַּנְּשִׁ֡ין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּֽפַחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּזְרַיָּ֣א גְדָבְרַיָּא֩ דְּתָ֙בְרַיָּ֜א תִּפְתָּיֵ֗א וְכֹל֙ שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֔א לַחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֑א (וְקָאֲמִין) [וְקָֽיְמִין֙] לָקֳבֵ֣ל צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּֽר׃  Then <0116> the princes <0324>, the governors <05460>, and captains <06347>, the judges <0148>, the treasurers <01411>, the counsellors <01884>, the sheriffs <08614>, and all <03606> the rulers <07984> of the provinces <04083>, were gathered together <03673> (08723) unto the dedication <02597> of the image <06755> that Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> had set up <06966> (08684); and they stood <06966> (08750) before <06903> the image <06755> that Nebuchadnezzar <05020> had set up <06966> (08684). 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-04, diumenge
  Comentari: 

  Daniel 3v4 I un herald proclamava amb força: Pobles, nacions i llengües, se us mana això: וְכָרוֹזָ֖א קָרֵ֣א בְחָ֑יִל לְכ֤וֹן אָֽמְרִין֙ עַֽמְמַיָּ֔א אֻמַּיָּ֖א וְלִשָּׁנַיָּֽא׃  Then an herald <03744> cried <07123> (08751) aloud <02429>, To you it is commanded <0560> (08750), O people, <05972> nations <0524>, and languages <03961>,

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-05, dilluns
  Comentari: 

  Daniel 3v5 En el moment que escolteu el so del corn, la flauta, la lira, la sambuca, el saltiri, la dolçaina i tota mena d’instruments de música, us prosternareu i adorareu l’estàtua d’or que el rei Nabucodonosor ha erigit: בְּעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרוֹקִיתָא (קִיתָרוֹס) [קַתְר֙וֹס] סַבְּכָ֤א פְּסַנְתֵּרִין֙ סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א תִּפְּל֤וּן וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃  That at what time <05732> ye hear <08086> (08748) the sound <07032> of the cornet <07162>, flute <04953>, harp <07030> (08675) <07030>, sackbut <05443>, psaltery <06460>, dulcimer <05481>, and all <03606> kinds <02178> of musick <02170>, ye fall down <05308> (08748) and worship <05457> (08748) the golden <01722> image <06755> that Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> hath set up <06966> (08684): 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-06, dimarts
  Comentari: 

  Daniel 3v6 i el qui no es prosterni i adori, serà llançat immediatament enmig d’un forn de foc intens. וּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד בַּהּ־שַׁעֲתָ֣א יִתְרְמֵ֔א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃  And whoso <04479> falleth <05308> <00> not <03809> down <05308> (08748) and worshippeth <05457> (08748) shall the same hour <08160> be cast <07412> (08729) into the midst <01459> of a burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-07, dimecres
  Comentari: 

  Daniel 3v7 Per això, en aquell temps, quan tots els pobles escoltaven el so del corn, la flauta, la lira, la sambuca, el saltiri, i tota mena d’instruments de música, tots els pobles, nacions i llengües es prosternaven i adoraven l’estàtua d’or que el rei Nabucodonosor havia erigit. כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֡ה בֵּהּ־זִמְנָ֡א כְּדִ֣י שָֽׁמְעִ֣ין כָּֽל־עַמְמַיָּ֡א קָ֣ל קַרְנָא֩ מַשְׁר֙וֹקִיתָ֜א (קִיתָרֹס) [קַתְר֤וֹס] שַׂבְּכָא֙ פְּסַנְטֵרִ֔ין וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א נָֽפְלִ֙ין כָּֽל־עַֽמְמַיָּ֜א אֻמַיָּ֣א וְלִשָּׁנַיָּ֗א סָֽגְדִין֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃  Therefore <06903> <01836> at that time <02166>, when <01768> all <03606> the people <05972> heard <08086> (08750) the sound <07032> of the cornet <07162>, flute <04953>, harp <07030> (08675) <07030>, sackbut <05443>, psaltery <06460>, and all <03606> kinds <02178> of musick <02170>, all <03606> the people <05972>, the nations <0524>, and the languages <03961>, fell down <05308> (08750) and worshipped <05457> (08750) the golden <01722> image <06755> that Nebuchadnezzar <05020> the king <04430> had set up <06966> (08684). 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-08, dijous
  Comentari: 

   Daniel 3v8 Per això, en aquell temps, s’atansaren alguns homes dels caldeus i acusaren els jueus. כָּל־קֳבֵ֤ל דְּנָה֙ בֵּהּ־זִמְנָ֔א קְרִ֖בוּ גֻּבְרִ֣ין כַּשְׂדָּאִ֑ין וַאֲכַ֥לוּ קַרְצֵיה֖וֹן דִּ֥י יְהוּדָיֵֽא׃  Wherefore <06903> <03606> at that <01836> time <02166> certain <01400> Chaldeans <03779> came near <07127> (08754), and accused <07170> <0399> (08754) the Jews <03062>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-09, divendres
  Comentari: 

  Daniel 3v9 Prengueren la paraula, i digueren al rei Nabucodonosor: Que el rei visqui per sempre! עֲנוֹ֙ וְאָ֣מְרִ֔ין לִנְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מַלְכָּ֑א מַלְכָּ֖א לְעָלְמִ֥ין חֱיִֽי׃  They spake <06032> (08754) and said <0560> (08750) to the king <04430> Nebuchadnezzar <05020>, O king <04430>, live <02418> (08747) for ever <05957>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-10, dissabte
  Comentari: 

  Daniel 3v10 Tu, oh rei, has fet un decret pel qual tothom que escolti el so del corn, la flauta, la lira, la sambuca, el saltiri, la dolçaina i tota mena d’instruments de música, s’ha de prosternar i adorar l’estàtua d’or: (אַנְתָּה) [אַ֣נְתְּ] מַלְכָּא֮ שָׂ֣מְתָּ טְּעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֡שׁ דִּֽי־יִשְׁמַ֡ע קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֹקִיתָא (קִיתָרֹס) [קַתְר֙וֹס] שַׂבְּכָ֤א פְסַנְתֵּרִין֙ (וְסִיפֹּנְיָה) [וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה] וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א יִפֵּ֥ל וְיִסְגֻּ֖ד לְצֶ֥לֶם דַּהֲבָֽא׃  Thou <0607>, O king <04430>, hast made <07761> (08754) a decree <02942>, that every <03606> man <0606> that shall hear <08086> (08748) the sound <07032> of the cornet <07162>, flute <04953>, harp <07030> (08675) <07030>, sackbut <05443>, psaltery <06460>, and dulcimer <05481> (08675) <05481>, and all <03606> kinds <02178> of musick <02170>, shall fall down <05308> (08748) and worship <05457> (08748) the golden <01722> image <06755>: 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-11, diumenge
  Comentari: 

  Daniel 3v11 i el qui no es prosterni i adori, que sigui llançat enmig d’un forn de foc intens. וּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד יִתְרְמֵ֕א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃  And whoso <04479> falleth <05308> <00> not <03809> down <05308> (08748) and worshippeth <05457> (08748), that he should be cast <07412> (08729) into the midst <01459> of a burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-13, dimarts
  Comentari: 

   Daniel 3v13 Aleshores Nabucodonosor, amb ira i fúria, manà que portessin Xadrac, Meixac i Abed-Negó. I aleshores aquests homes foren portats davant del rei. בֵּאדַ֤יִן נְבוּכַדְנֶצַּר֙ בִּרְגַ֣ז וַחֲמָ֔ה אֲמַר֙ לְהַיְתָיָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ בֵּאדַ֙יִן֙ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ הֵיתָ֖יוּ קֳדָ֥ם מַלְכָּֽא׃  Then <0116> Nebuchadnezzar <05020> in his rage <07266> and fury <02528> commanded <0560> (08754) to bring <0858> (08682) Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>. Then <0116> they brought <0858> (08717) these <0479> men <01400> before <06925> the king <04430>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-14, dimecres
  Comentari: 

  Daniel 3v14 Nabucodonosor parlà, i els digué: ¿És cert, Xadrac, Meixac i Abed-Negó, que no serviu els meus déus, i que no adoreu l’estàtua d’or que he erigit? עָנֵ֤ה נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙ וְאָמַ֣ר לְה֔וֹן הַצְדָּ֕א שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לֵֽאלָהַ֗י לָ֤א אִֽיתֵיכוֹן֙ פָּֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימֶת לָ֥א סָֽגְדִֽין׃  Nebuchadnezzar <05020> spake <06032> (08750) and said <0560> (08750) unto them, Is it true <06656>, O Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, do not <03809> ye <0383> serve <06399> (08750) my gods <0426>, nor <03809> worship <05457> (08750) the golden <01722> image <06755> which I have set <06966> (08684) up?

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-15, dijous
  Comentari: 

   Daniel 3v15 Ara, doncs, ¿estareu a punt, en el moment que escolteu el so del corn, la flauta, la lira, la sambuca, el saltiri, la dolçaina, i tota mena d’instruments de música, de prosternar-vos i adorar l’estàtua que jo he fet? I si no l’adoreu, immediatament sereu llançats enmig d’un forn de foc intens. ¿Qui serà aquest Déu que us alliberarà de les meves mans? כְּעַ֞ן הֵ֧ן אִֽיתֵיכ֣וֹן עֲתִידִ֗ין דִּ֣י בְעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַשְׁרוֹקִיתָ֣א (קִיתָרֹס) [קַתְר֣וֹס] שַׂבְּכָ֡א פְּסַנְתֵּרִין֩ וְסוּמְפֹּ֙נְיָ֜ה וְכֹ֣ל׀ זְנֵ֣י זְמָרָ֗א תִּפְּל֣וּן וְתִסְגְּדוּן֮ לְצַלְמָ֣א דִֽי־עַבְדֵת֒ וְהֵן֙ לָ֣א תִסְגְּד֔וּן בַּהּ־שַׁעֲתָ֣ה תִתְרְמ֔וֹן לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּ֑א וּמַן־ה֣וּא אֱלָ֔הּ דֵּ֥י יְשֵֽׁיזְבִנְכ֖וֹן מִן־יְדָֽי׃  Now <03705> if <02006> ye be <0383> ready <06263> that at what time <05732> ye hear <08086> (08748) the sound <07032> of the cornet <07162>, flute <04953>, harp <07030> (08675) <07030>, sackbut <05443>, psaltery <06460>, and dulcimer <05481>, and all <03606> kinds <02178> of musick <02170>, ye fall down <05308> (08748) and worship <05457> (08748) the image <06755> which I have made <05648> (08754); well: but if <02006> ye worship <05457> (08748) not <03809>, ye shall be cast <07412> (08729) the same hour <08160> into the midst <01459> of a burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>; and who <04479> is that God <0426> that shall deliver <07804> (08755) you out of <04481> my hands <03028>? 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-16, divendres
  Comentari: 

  Daniel 3v16 Xadrac, Meixac i Abed-Negó van respondre, i van dir al rei Nabucodonosor: A nosaltres no ens cal respondre’t res sobre això. עֲנ֗וֹ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ וְאָמְרִ֖ין לְמַלְכָּ֑א נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר לָֽא־חַשְׁחִ֙ין אֲנַ֧חְנָה עַל־דְּנָ֛ה פִּתְגָ֖ם לַהֲתָבוּתָֽךְ׃ Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, answered <06032> (08754) and said <0560> (08750) to the king <04430>, O Nebuchadnezzar <05020>, we <0586> are not <03809> careful <02818> (08750) to answer <08421> (08682) thee in <05922> this <01836> matter <06600>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-17, dissabte
  Comentari: 

  Daniel 3v17 Si això és així, el nostre Déu, a qui nosaltres servim, ens pot alliberar del forn de foc intens, i també ens alliberarà de la teva mà, oh rei. הֵ֣ן אִיתַ֗י אֱלָהַ֙נָא֙ דִּֽי־אֲנַ֣חְנָא פָֽלְחִ֔ין יָכִ֖ל לְשֵׁיזָבוּתַ֑נָא מִן־אַתּ֙וּן נוּרָ֧א יָקִֽדְתָּ֛א וּמִן־יְדָ֥ךְ מַלְכָּ֖א יְשֵׁיזִֽב׃  If <02006> it be so, our God <0426> whom we <0586> serve <06399> (08750) is <0383> able <03202> (08750) to deliver <07804> (08756) us from <04481> the burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>, and <04481> <00> he will deliver <07804> (08755) us out of <04481> thine hand <03028>, O king <04430>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-18, diumenge
  Comentari: 

   Daniel 3v18 I sinó, sàpigues, oh rei, que no servirem els teus déus, i no adorarem l’estàtua d’or que has erigit. וְהֵ֣ן לָ֔א יְדִ֥יעַ לֶהֱוֵא־לָ֖ךְ מַלְכָּ֑א דִּ֤י לֵֽאלָהָיִךְ֙ לָא־(אִיתַיְנָא) [אִיתַ֣נָא] פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א נִסְגֻּֽד׃ ס  But if <02006> not <03809>, be it <01934> (08748) known <03046> (08752) unto thee, O king <04430>, that we will <0383> not <03809> serve <06399> (08750) thy gods <0426>, nor <03809> worship <05457> (08748) the golden <01722> image <06755> which thou hast set up <06966> (08684). 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-19, dilluns
  Comentari: 

   Daniel 3v19 Llavors Nabucodonosor s’omplí de fúria, i l’expressió del seu rostre va canviar envers Xadrac, Meixac i Abed-Negó: parlà, i manà que escalfessin el forn set vegades més del que era normal d’escalfar-lo; בֵּאדַ֙יִן נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר הִתְמְלִ֣י חֱמָ֗א וּצְלֵ֤ם אַנְפּוֹ֙הִי֙ (אֶשְׁתַּנּוּ) [אֶשְׁתַּנִּ֔י] עַל־שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ עָנֵ֤ה וְאָמַר֙ לְמֵזֵ֣א לְאַתּוּנָ֔א חַ֙ד־שִׁבְעָ֔ה עַ֛ל דִּ֥י חֲזֵ֖ה לְמֵזְיֵֽהּ׃  Then <0116> was Nebuchadnezzar <05020> full <04391> (08728) of fury <02528>, and the form <06755> of his visage <0600> was changed <08133> (08724) against <05922> Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>: therefore he spake <06032> (08750), and commanded <0560> (08750) that they should heat <0228> (08749) the furnace <0861> one <02298> seven times <07655> more <05922> than <01768> it was wont <02370> (08752) to be heated <0228> (08749). 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-20, dimarts
  Comentari: 

  Daniel 3v20 i manà a uns homes forçuts del seu exèrcit que lliguessin Xadrac, Meixac i Abed-Negó per llançar-los al forn de foc intens. וּלְגֻבְרִ֤ין גִּבָּֽרֵי־חַ֙יִל֙ דִּ֣י בְחַיְלֵ֔הּ אֲמַר֙ לְכַפָּתָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לְמִרְמֵ֕א לְאַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃  And he commanded <0560> (08754) the most <02429> mighty <01401> men <01400> that were in his army <02429> to bind <03729> (08742) Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, and to cast <07412> (08749) them into the burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-21, dimecres
  Comentari: 

  Daniel 3v21 Llavors aquests homes foren lligats amb els seus mantells, les seves túniques i els seus turbants, i amb la resta de la roba, i foren llançats enmig del forn de foc intens. בֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙ (פַּטִּישֵׁיהוֹן) [פַּטְּשֵׁיה֔וֹן] וְכַרְבְּלָתְה֖וֹן וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן וּרְמִ֕יו לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃  Then <0116> these <0479> men <01400> were bound <03729> (08760) in their coats <05622>, their hosen <06361> (08675) <06361>, and their hats <03737>, and their other garments <03831>, and were cast <07412> (08752) into the midst <01459> of the burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-22, dijous
  Comentari: 

  Daniel 3v22 Per això, com que l’ordre del rei era urgent, i el forn estava escalfat en excés, la flamarada de foc matà aquells homes que portaven Xadrac, Meixac i Abed-Negó. כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֗ה מִן־דִּ֞י מִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ מַחְצְפָ֔ה וְאַתּוּנָ֖א אֵזֵ֣ה יַתִּ֑ירָא גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ דִּ֤י הַסִּ֙קוּ֙ לְשַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ קַטִּ֣ל הִמּ֔וֹן שְׁבִיבָ֖א דִּ֥י נוּרָֽא׃ Therefore <03606> <06903> because <04481> <01836> the king's <04430> commandment <04406> was urgent <02685> (08683), and the furnace <0861> exceeding <03493> hot <0228> (08752), the flame <07631> of the fire <05135> slew <06992> (08745) those <0479> men <01400> <01994> that took up <05267> (08684) Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-23, divendres
  Comentari: 

  Daniel 3v23 I aquests tres homes, Xadrac, Meixac i Abed-Negó, caigueren lligats enmig del forn de foc intens.וְגֻבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ תְּלָ֣תֵּה֔וֹן שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ נְפַ֛לוּ לְגֽוֹא־אַתּוּן־נוּרָ֥א יָֽקִדְתָּ֖א מְכַפְּתִֽין׃ פ  And these <0479> three <08532> men <01400>, Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, fell down <05308> (08754) bound <03729> (08743) into the midst <01459> of the burning <03345> (08751) fiery <05135> furnace <0861>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-25, diumenge
  Comentari: 

  Daniel 3v25 Respongué i digué: Heus aquí, veig quatre homes deslligats, caminant enmig del foc, i no tenen cap dany; i la semblança del quart és com un fill dels déus. עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר הָֽא־אֲנָ֙ה חָזֵ֜ה גֻּבְרִ֣ין אַרְבְּעָ֗ה שְׁרַ֙יִן֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֽוֹא־נוּרָ֔א וַחֲבָ֖ל לָא־אִיתַ֣י בְּה֑וֹן וְרֵוֵהּ֙ דִּ֣י (רְבִיעָיָא) [רְֽבִיעָאָ֔ה] דָּמֵ֖ה לְבַר־אֱלָהִֽין׃ ס He answered <06032> (08750) and said <0560> (08750), Lo <01888>, I <0576> see <02370> (08751) four <0703> men <01400> loose <08271> (08750), walking <01981> (08683) in the midst <01459> of the fire <05135>, and they have <0383> no <03809> hurt <02257>; and the form <07299> of the fourth <07244> is like <01821> (08751) the Son <01247> of God <0426>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-27, dimarts
  Comentari: 

  Daniel 3v27 I es reuniren els sàtrapes, els prefectes i els governadors i els consellers del rei, a veure aquests homes, contra els cossos dels quals el foc no havia tingut cap poder, i ni un cabell del seu cap no havia estat socarrimat, i les seves túniques no s’havien canviat, i no feien pudor de foc. וּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א סִגְנַיָּ֣א וּפַחֲוָתָא֮ וְהַדָּבְרֵ֣י מַלְכָּא֒ חָזַ֣יִן לְגֻבְרַיָּ֣א אִלֵּ֡ךְ דִּי֩ לָֽא־שְׁלֵ֙ט נוּרָ֜א בְּגֶשְׁמְה֗וֹן וּשְׂעַ֤ר רֵֽאשְׁהוֹן֙ לָ֣א הִתְחָרַ֔ךְ וְסָרְבָּלֵיה֖וֹן לָ֣א שְׁנ֑וֹ וְרֵ֣יחַ נ֔וּר לָ֥א עֲדָ֖ת בְּהֽוֹן׃ And the princes <0324>, governors <05460>, and captains <06347>, and the king's <04430> counsellors <01907>, being gathered together <03673> (08723), saw <02370> (08751) these <0479> men <01400>, upon whose bodies <01655> the fire <05135> had no <03809> power <07981> (08754), nor <03809> was an hair <08177> of their head <07217> singed <02761> (08724), neither <03809> were their coats <05622> changed <08133> (08754), nor <03809> the smell <07382> of fire <05135> had passed <05709> (08754) on them.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-29, dijous
  Comentari: 

  Daniel 3v29 Estableixo, doncs, un decret: Que qualsevol poble, nació i llengua, que blasfemi contra el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó, sigui fet a trossos, i casa seva sigui feta un femer: perquè no hi ha cap altre Déu que sigui capaç d’alliberar com aquest. וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּי֩ כָל־עַ֙ם אֻמָּ֜ה וְלִשָּׁ֗ן דִּֽי־יֵאמַ֤ר (שֵׁלָה) [שָׁלוּ֙] עַ֣ל אֱלָהֲה֗וֹן דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹא הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י יִשְׁתַּוֵּ֑ה כָּל־קֳבֵ֗ל דִּ֣י לָ֤א אִיתַי֙ אֱלָ֣ה אָחֳרָ֔ן דִּֽי־יִכֻּ֥ל לְהַצָּלָ֖ה כִּדְנָֽה׃  Therefore I <04481> make <07761> (08752) a decree <02942>, That every <03606> people <05972>, nation <0524>, and language <03961>, which speak <0560> (08748) any thing amiss <07960> (08675) <07955> against <05922> the God <0426> of Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, shall be cut <05648> (08725) in pieces <01917>, and their houses <01005> shall be made <07739> (08721) a dunghill <05122>: because <06903> <03606> there is <0383> no <03809> other <0321> God <0426> that can <03202> (08748) deliver <05338> (08682) after this <01836> sort. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-03-30, divendres
  Comentari: 

  Daniel 3v30 Llavors el rei féu prosperar Xadrac, Meixac i Abed-Negó a la província de Babilònia. בֵּאדַ֣יִן מַלְכָּ֗א הַצְלַ֛ח לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַעֲבֵ֥ד נְג֖וֹ בִּמְדִינַ֥ת בָּבֶֽל׃ פ  Then <0116> the king <04430> promoted <06744> (08684) Shadrach <07715>, Meshach <04336>, and Abednego <05665>, in the province <04083> of Babylon <0895>.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-01, diumenge
  Comentari: 

  Daniel 4v1 Nabucodonosor rei, a tots els pobles, nacions i llengües que habiten en tota la terra: Que abundi la vostra pau! נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א לְֽכָל־עַֽמְמַיָּ֞א אֻמַיָּ֧א וְלִשָּׁנַיָּ֛א דִּֽי־(דָאֲרִין) [דָיְרִ֥ין] בְּכָל־אַרְעָ֖א שְׁלָמְכ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא׃  Nebuchadnezzar <05020> the king <04430>, unto all <03606> people <05972>, nations <0524>, and languages <03961>, that dwell <01753> (08748) in all <03606> the earth <0772>; Peace <08001> be multiplied <07680> (08748) unto you. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-02, dilluns
  Comentari: 

  Daniel 4v2 Em plau d’anunciar-vos els senyals i prodigis que el Déu Altíssim ha fet amb mi.אָֽתַיָּא֙ וְתִמְהַיָּ֔א דִּ֚י עֲבַ֣ד עִמִּ֔י אֱלָהָ֖א (עִלָּיָא) [עִלָּאָ֑ה] שְׁפַ֥ר קָֽדָמַ֖י לְהַחֲוָיָֽה׃  I thought <06925> it good <08232> (08754) to shew <02324> (08682) the signs <0852> and wonders <08540> that the high <05943> God <0426> hath wrought <05648> (08754) toward <05974> me. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-03, dimarts
  Comentari: 

   Daniel 4v3 ¡Que en són de grans els seus senyals, i que en són de poderosos els seus prodigis! El seu regne és un regne etern, i el seu domini va de generació en generació. אָתוֹ֙הִי֙ כְּמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין וְתִמְה֖וֹהִי כְּמָ֣ה תַקִּיפִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְשָׁלְטָנֵ֖הּ עִם־דָּ֥ר וְדָֽר׃  How <04101> great <07260> are his signs <0852>! and how <04101> mighty <08624> are his wonders! <08540> his kingdom <04437> is an everlasting <05957> kingdom <04437>, and his dominion <07985> is from <05974> generation <01859> to generation <01859>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-04, dimecres
  Comentari: 

   Daniel 4v4 Jo, Nabucodonosor, estava tranquil a casa meva, i tenia prosperitat al meu palau. אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר שְׁלֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּבֵיתִ֔י וְרַעְנַ֖ן בְּהֵיכְלִֽי׃  I <0576> Nebuchadnezzar <05020> was <01934> (08754) at rest <07954> (08752) in mine house <01005>, and flourishing <07487> in my palace <01965>: 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-05, dijous
  Comentari: 

  Daniel 4v5 Vaig veure un somni que em va espantar, i les imaginacions al meu llit i les visions del meu cap em van torbar. חֵ֥לֶם חֲזֵ֖ית וִֽידַחֲלִנַּ֑נִי וְהַרְהֹרִין֙ עַֽל־מִשְׁכְּבִ֔י וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י יְבַהֲלֻנַּֽנִי׃  I saw <02370> (08754) a dream <02493> which made me afraid <01763> (08741), and the thoughts <02031> upon <05922> my bed <04903> and the visions <02376> of my head <07217> troubled <0927> (08792) me. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-07, dissabte
  Comentari: 

  Daniel 4v7 Llavors vingueren els mags, els astròlegs, els caldeus i els endevinadors; i vaig contar el somni davant d’ells, però no em van fer conèixer la seva interpretació. בֵּאדַ֣יִן (עָלֲלִין) [עָלִּ֗ין] חַרְטֻמַיָּא֙ אָֽשְׁפַיָּ֔א (כַּשְׂדָּיֵא) [כַּשְׂדָּאֵ֖י] וְגָזְרַיָּ֑א וְחֶלְמָ֗א אָמַ֤ר אֲנָה֙ קֳדָ֣מֵיה֔וֹן וּפִשְׁרֵ֖הּ לָא־מְהוֹדְעִ֥ין לִֽי׃ KJG  Daniel 4:7the Chaldeans <03779>, and the soothsayers <01505> (08750): and I <0576> told <0560> (08750) the dream <02493> before <06925> them; but they did not <03809> make known <03046> (08683) unto me the interpretation <06591> thereof. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-08, diumenge
  Comentari: 

  Daniel 4v8 I finalment vingué davant meu Daniel, el nom del qual és Belteixassar, com el nom del meu déu, i en el qual hi ha l’esperit dels déus sants, i li vaig explicar el meu somni: וְעַ֣ד אָחֳרֵ֡ין עַל֩ קָֽדָמַ֙י דָּנִיֵּ֜אל דִּֽי־שְׁמֵ֤הּ בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ כְּשֻׁ֣ם אֱלָהִ֔י וְדִ֛י רֽוּחַ־אֱלָהִ֥ין קַדִּישִׁ֖ין בֵּ֑הּ וְחֶלְמָ֖א קָֽדָמ֥וֹהִי אַמְרֵֽת׃  But at <05705> the last <0318> Daniel <01841> came in <05922> before me <06925>, whose name <08036> was Belteshazzar <01096>, according to the name <08036> of my god <0426>, and in whom is the spirit <07308> of the holy <06922> gods <0426>: and before <06925> him I told <0560> (08754) the dream <02493>, saying, 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-09, dilluns
  Comentari: 

  Daniel 4v9 Oh Belteixassar, cap dels mags, com que sé que l’esperit dels déus sants és en tu, i cap secret és difícil per a tu, conta’m les visions del meu somni que he vist, i la seva interpretació.בֵּלְטְשַׁאצַּר֮ רַ֣ב חַרְטֻמַיָּא֒ דִּ֣י׀ אֲנָ֣ה יִדְעֵ֗ת דִּ֠י ר֣וּחַ אֱלָהִ֤ין קַדִּישִׁין֙ בָּ֔ךְ וְכָל־רָ֖ז לָא־אָנֵ֣ס לָ֑ךְ חֶזְוֵ֙י חֶלְמִ֧י דִֽי־חֲזֵ֛ית וּפִשְׁרֵ֖הּ אֱמַֽר׃  O Belteshazzar, <01096> master <07229> of the magicians <02749>, because I <0576> know <03046> (08754) that the spirit <07308> of the holy <06922> gods <0426> is in thee, and no <03606> <03809> secret <07328> troubleth <0598> (08750) thee, tell <0560> (08747) me the visions <02376> of my dream <02493> that I have seen <02370> (08754), and the interpretation <06591> thereof.

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-10, dimarts
  Comentari: 

  Daniel 4v10 Aquestes foren les visions del meu cap sobre el meu llit. Mirava, i, heus aquí, hi havia un arbre enmig de la terra, i la seva altura era colossal. וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י עַֽל־מִשְׁכְּבִ֑י חָזֵ֣ה הֲוֵ֔ית וַאֲל֥וּ אִילָ֛ן בְּג֥וֹא אַרְעָ֖א וְרוּמֵ֥הּ שַׂגִּֽיא׃  Thus were the visions <02376> of mine head <07217> in <05922> my bed <04903>; I saw <01934> (08754) <02370> (08751), and behold <0431> a tree <0363> in the midst <01459> of the earth <0772>, and the height <07314> thereof was great <07690>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-11, dimecres
  Comentari: 

  Daniel 4v11 L’arbre creixia i s’enfortia, i la seva alçada arribava als cels, i se’l veia des dels confins de tota la terra; רְבָ֥ה אִֽילָנָ֖א וּתְקִ֑ף וְרוּמֵהּ֙ יִמְטֵ֣א לִשְׁמַיָּ֔א וַחֲזוֹתֵ֖הּ לְס֥וֹף כָּל־אַרְעָֽא׃ The tree <0363> grew <07236> (08754), and was strong <08631> (08754), and the height <07314> thereof reached <04291> (08748) unto heaven <08065>, and the sight <02379> thereof to the end <05491> of all <03606> the earth <0772>: 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-12, dijous
  Comentari: 

  Daniel 4v12 el seu fullatge era bell, i els seus fruits abundants, i en ell hi havia aliment per a tots: sota seu cercaven l’ombra les bèsties del camp, i en les seves branques s’hi ajocaven els ocells dels cels, i d’ell s’alimentava tota carn. עָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָז֙וֹן לְכֹ֖לָּא־בֵ֑הּ תְּחֹת֜וֹהִי תַּטְלֵ֣ל׀ חֵיוַ֣ת בָּרָ֗א וּבְעַנְפוֹ֙הִי֙ (יְדֻרוּן) [יְדוּרָן֙] צִפֲּרֵ֣י שְׁמַיָּ֔א וּמִנֵּ֖הּ יִתְּזִ֥ין כָּל־בִּשְׂרָֽא׃ The leaves <06074> thereof were fair <08209>, and the fruit <04> thereof much <07690>, and in it was meat <04203> for all <03606>: the beasts <02423> of the field <01251> had shadow <02927> (08681) under <08460> it, and the fowls <06853> of the heaven <08065> dwelt <01753> (08748) in the boughs <06056> thereof, and all <03606> flesh <01321> was fed <02110> (08729) of it <04481>. 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-13, divendres
  Comentari: 

  Daniel 4v13 Estava mirant jo les visions del meu cap sobre el meu llit i, heus aquí, un vetllador i sant que baixava dels cels. חָזֵ֥ה הֲוֵ֛ית בְּחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י עַֽל־מִשְׁכְּבִ֑י וַאֲלוּ֙ עִ֣יר וְקַדִּ֔ישׁ מִן־שְׁמַיָּ֖א נָחִֽת׃ I saw <01934> (08754) <02370> (08751) in the visions <02376> of my head <07217> upon <05922> my bed <04903>, and, behold <0431>, a watcher <05894> and an holy one <06922> came down <05182> (08750) from <04481> heaven <08065>; 

 • knox30.943 11 28👍 7.420
  Data: 
  2018-04-14, dissabte
  Comentari: 

  Daniel 4v14 Cridava amb veu forta, i deia així: Abateu l’arbre, i talleu les seves branques, despulleu-lo del seu fullatge, i escampeu els seus fruits, que les bèsties marxin de sota seu, i els ocells, de les seves branques: קָרֵ֙א בְחַ֜יִל וְכֵ֣ן אָמַ֗ר גֹּ֤דּוּ אִֽילָנָא֙ וְקַצִּ֣צוּ עַנְפ֔וֹהִי אַתַּ֥רוּ עָפְיֵ֖הּ וּבַדַּ֣רוּ אִנְבֵּ֑הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָא֙ מִן־תַּחְתּ֔וֹהִי וְצִפְּרַיָּ֖א מִן־עַנְפֽוֹהִי׃ He cried <07123> (08751) aloud <02429>, and said <0560> (08750) thus <03652>, Hew down <01414> the tree <0363>, and cut off <07113> (08745) his branches <06056>, shake off <05426> (08680) his leaves <06074>, and scatter <0921> (08745) his fruit <04>: let the beasts <02423> get away <05111> (08748) from <04481> under it <08479>, and the fowls <06853> from <04481> his branches <06056>: 

 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  Part One

  1. Chorus [Dictum] (S, A, T, B)

  The hungering shall be nourished till they be sated, and they who desire the Lord shall tell his praises. And your heart shall evermore flourish. 

  2. Recit. (B)

  What use is purple's majesty 
  When it is gone? 
  What use the greatest store of wealth 
  Since all things in our vision 
  Must disappear? 
  What use the stirring of vain yearnings, 
  Since this our flesh itself must perish? 
  Alas, how swiftly doth it happen 
  That riches, pleasure, pomp, 
  The soul to hell condemn!(1)

  3. Aria (T)

  My Jesus shall be all I own!(2)

   • My purple is his precious blood, 

   • Himself my most exalted wealth, 

   • And this his Spirit's fire of love 

  • My most delicious wine of joy.

  4. Recit. (T)

  God humbleth and exalteth 
  Both now and for all time. 
  Who in the world would heaven seek 
  Shall here be cursed.(3) 
  However, who here hell's pow'r overcometh 
  Shall there(4) find joy. 

  5. Aria (S)

  I take up my sadness with gladness to me.

   • Who Lazarus' torments 

   • With patience endureth 

  • Be taken by angels above.

  6. Recit. (S)

  A conscience clear hath God provided 
  So that a Christian can 
  In simple things find great delight and pleasure. 
  Yea, though he lead through long distress 
  To death, 
  Yet is it in the end done right and well. 

  7. Chorale (S, A, T, B)

  What God doth, that is rightly done; 
  Must I the cup soon savor, 
  So bitter after my mad plight, 
  I shall yet feel no terror, 
  For at the last 
  I will find joy, 
  My bosom's sweetest comfort, 
  And yield will ev`ry sorrow. 

  Part Two 

  8. Sinfonia

   

  9. Recit. (A)

  Just one thing grieves 
  A Christian in the spirit: 
  When he upon his soul's own want doth think. 
  Though he trust God's great kindness, 
  Which all things new doth make, 
  Yet doth he lack the strength, 
  For life above in heaven, 
  His increase and his fruits to offer. 

  10. Aria (A)

  Jesus makes my spirit rich. 
  If I can receive his Spirit, 
  I will nothing further long for; 
  For my life doth grow thereby. 
  Jesus makes my spirit rich. 

  11. Recit. (B)

  Who bides in Christ alone 
  And self-denial keeps, 
  That he in God's affection 
  His faith may practise, 
  Hath, when all earthly things have vanished, 
  Himself and God discovered. 

  12. Aria (B) 

  My heart believes and loves.(5)

   • For Jesus' flames of sweetness, 

   • From which mine own have risen, 

   • Engulf me altogether, 

  • Because he loveth me.

  13. Recit. (T)

  O poorness which no wealth can match! 
  When from my bosom 
  Shall all the world withdraw 
  And Jesus all alone shall rule, 
  Thus is a Christian led to God! 
  Grant, God, that we this hope not squander! 

  14. Chorale (S, A, T, B)

  What God doth, that is rightly done, 
  To that will I be cleaving. 
  Though out upon the cruel road 
  Need, death and suff'ring drive me; 
  E'en so shall God, 
  All fatherhood, 
  In his dear arms enfold me; 
  So I yield him all power.

   


  1. It is curious that there are several stylistic and thematic features of this cantata which are characteristic of Salomo Franck. Among them is this noun series with asyndeton. The central theme, which Dürr calls the "Gegensatz Armut--Reichtum," is also Franckian.

  2. This translation of Augustine's mihi omnia Jesus was a life-motto of Salomo Franck. Cf. also BWV 132/5:

   • Christus gab zum neuen Kleide 

   • Roten Purpur, weiße Seide, 

  • Diese sind der Christen Staat.

  3. Cf. non est mortale quod opto, the other life-motto of Salomo Franck, and Z. P. Ambrose in BACH (1982), pp. 20-22.

  4. I.e., in heaven.

  5. For the ameliorative metamorphosis with paronomasia, a favorite technique of Franck, see BWV 21/10 and BWV 146/footnote 2.

 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  1. Chorus [Dictum] (S, A, T, B)

  The hungering shall be nourished till they be sated, and they who desire the Lord shall tell his praises. And your heart shall evermore flourish. 

 • Picany7.337 11 292👍 1.878
  Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden,
  und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen.
  Euer Herz soll ewiglich leben
 • Picany7.337 11 292👍 1.878
  Was hilft des Purpurs Majestät,
  Da sie vergeht?
  Was hilft der größte Überfluss,
  Weil alles, so wir sehen,
  Verschwinden muss?
  Was hilft der Kitzel eitler Sinnen,
  Denn unser Leib muss selbst von hinnen?
  Ach, wie geschwind ist es geschehen,
  Dass Reichtum, Wollust, Pracht
  Den Geist zur Hölle macht!
 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  Mein Jesus soll mein alles sein!
  Mein Purpur ist sein teures Blut,
  Er selbst mein allerhöchstes Gut,
  Und seines Geistes Liebesglut
  Mein allersüß'ster Freudenwein.

   

  Que el meu Jesús ho sigui tot per mi!
  La meva porpra és la seva sang preciosa,
  Ell és la meva riquesa més valuosa,
  i el caliu de l’amor del seu Esperit, 
  tota l’alegria d’un dolcíssim vi.

 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  Gott stürzet und erhöhet
  In Zeit und Ewigkeit.
  Wer in der Welt den Himmel sucht,
  Wird dort verflucht.
  Wer aber hier die Hölle überstehet,
  Wird dort erfreut.

   

  Déu derroca i exalça,
  en el temps i en l’eternitat.
  El qui busqui el cel a la terra,
  allí serà condemnat.
  Mes el qui refusi ací baix l’infern,
  allí haurà la felicitat.

 • Picany7.337 11 292👍 1.878
  Déu derroca i exalça,
  en el temps i en l’eternitat.
  El qui busqui el cel a la terra,
  allí serà condemnat.
  Mes el qui refusi ací baix l’infern,
  allí haurà la felicitat.
 • Picany7.337 11 292👍 1.878
  Gott stürzet und erhöhet
  In Zeit und Ewigkeit.
  Wer in der Welt den Himmel sucht,
  Wird dort verflucht.
  Wer aber hier die Hölle überstehet,
  Wird dort erfreut.
 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  DIE ELENDEN SOLLEN ESSEN

  Dominica 1 Post Trinitatis

  Estrenada: 30 de maig de 1723

  Text: Anònim, amb fragments el Salm 22 i un himne de Samuel Rodigast (1674)

  Prima Parte

  1. COR

  Els pobres menjaran, seran assaciats

  i els qui busquen el Senyor, el lloaran.

  Que el nostre cor visqui per sempre.

  ***

  2. RECITATIU (Baix)

  De què serveix la porpra reial,

  Quan s’eclipsa?

  De què val un devessall de diners,

  Si tot el què posseïm,

  Ha d’acabar en res?

  De què serveix la fatuïtat, l’altivesa,

  Si el nostre cos acabarà sota terra?

  Ai las! i que de pressa

  El vici, l’opulència i l’or,

  porten l’ànima a l’orc!

  ***

  3. ÀRIA (Tenor)

  Que el meu Jesús ho sigui tot per mi!

  La meva porpra és la seva sang preciosa,

  Ell és el meu tresor més valuós,

  I l’amor fervent del seu Esperit

  Em don l’alegria i la dolçor del millor vi.

  ***

  4. RECITATIU (Tenor)

  Déu aterra i exalça

  Ací i en l’eternitat.

  El qui busqui el cel a la terra

  Serà allí dalt condemnat.

  Mes el qui refusi ací baix l’infern,

  Allí heurà la felicitat.

  ***

  5. ÀRIA (Soprano)

  Accepto els meu acorament de grat.

  Els qui, com Llàtzer endurin

  Pacientment llur infortuni

  En ales del Àngels marxaran plegats

  ***

  6. RECITATIU (Soprano)

  Entretant Déu ens dóna una bona consciència,

  Perquè tot bon cristià

  Trobi plena satisfacció en les petites coses.

  Sí, fins i tot quan l’envia a la mort

  Després de dures penalitats,

  Al final tot està ben fet.

  ***

  7. CORAL

  Tot el que Déu fa, està ben fet

  Cal, doncs, que provi aquest calze,

  Encara que passi amargs moments,

  Tant li fa, res no m’espanta,

  Puix que a l’acabament

  una dolça delectança,

  El cor, vindrà a consolar-me;

  Serà el fi dels meus turments.

  ***

  Seconda Parte

   

  8. SIMFONIA

  ***

  9. RECITATIU (Alt)

  Només hi ha una cosa

  Que perjudica l’ànima del cristià:

  Adonar-se de la poquesa del seu esperit.

  És cert que creu en la bondat de Déu

  Que ha creat totes les coses;

  Però li manca la voluntat,

  D’oferir els seus fruits i rendiments

  En pro de la vida sobrenatural.

  ***

  10. ÀRIA (Alt)

  Jesús m’enriqueix l’esperit

  Si jo pogués abastar la seva Essència,

  No em mancaria res més;

  Amb ell ensems creixeria ma existència.

  Jesús m’enriqueix l’esperit.

  ***

  11. RECITATIU (Baix)

  El qui sols reposa en Jesús,

  El qui es nega a ell mateix,

  I practica la seva Fe

  Per l’amor de Déu,

  Quan els bens de la terra s’esvaneixin

  Es trobarà amb ell mateix i amb Déu.

  ***

  12. ÀRIA (Baix)

  El meu cor estima i creu.

  Les flames de Jesús tan dolces

  Fan les meves ardoroses

  I així s’ablamen alhora

  Quan Ell esdevé tot meu.

  ***

  13. RECITATIU (Tenor)

  O pobresa, cap riquesa val tant com tu!

  Perquè quan tots els cors

  Fugin d’aquest món

  Solament Jesús governarà.

  Així és, com el cristià trobarà a Déu!

  Fes Déu, que no ho menystinguem!

  ***

  14. CORAL

  Tot el què Déu fa, està ben fet

  És per’xò que en ell romanc

  Potser passaré un rost camí

  Amb penes, infortuni i mort

  Però, sé que Déu

  M’allargarà el seu braç

  Amb afecte paternal.

  Doncs, faré tot el què ell vol.

  Traducció: Antoni Sàbat i Aguilera


 • Picany7.337 11 292👍 1.878

  RECITATIU (Baix)

  De què serveix la porpra reial,

  Quan s’eclipsa?

  De què val un devessall de diners,

  Si tot el què posseïm,

  Ha d’acabar en res?

  De què serveix la fatuïtat, l’altivesa,

  Si el nostre cos acabarà sota terra?

  Ai las! i que de pressa

  El vici, l’opulència i l’or,

  porten l’ànima a l’orc!


Publicitat

Novetats

Fòrums

 • 9.222.560 missatges
 • 218.506 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat