Notícia

La Plataforma per la Llengua denuncia que Fecsa-Endesa discrimina els afectats pel tall de llum que s'hi dirigeixen en llengua catalana

amena_31
amena_31
La Plataforma per la Llengua ha denunciat que després del caos viscut a Barcelona arran de l'apagada elèctrica de fa un parell de setmanes, Fecsa-Endesa ha estat discriminant clients i abonats que es dirigien a l'empresa en llengua catalana. S'han produït des de casos en què el personal de l'empresa no comprenia el català i els obligava a canviar de llengua o els feien tornar a telefonar, fins a casos en què l'empresa ha respost per escrit en castellà quan la carta del client havia estat adreçada en català.

L'entitat considera "molt greu" l'actitud de la companyia, encara més si tenim en compte els prejudicis "per se" que comporta l'apagada als abonats i usuaris, i proposa diverses actuacions, tant a les administracions, com a la companyia, i també aconsella als usuaris afectats el procediment per a reclamar, i a qui fer-ho.

La Plataforma per la Llengua considera la gravetat d'aquests fets tenint en compte que:

1. Les persones perjudicades a causa de l'apagada, han sofert un doble greuge quan l'empresa els ha atès amb una manca total de cura i respecte a ells, i als seus drets lingüístics com a clients.

2. La negativa d'atendre als usuaris que parlen en català és clarament una vulneració de la legislació actual. Qualsevol empresa que ofereixi un servei a Catalunya (encara que truqui de fora d'aquest territori) té l'obligació d'atendre als clients que parlin en català. Així s'estableix a l'article 32.1 de la llei 1/1998 de política lingüística: "Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya".

3. Els casos en què FECSA-ENDESA s'ha dirigit per escrit als seus clients residents a Catalunya sense emprar el català, també ha infingrit la legislació vigent, tenint en compte l'article 31.2 de la llei de política lingüística: "Les comunicacions i les notificacions escrites adreçades a persones residents a Catalunya per les empreses i les entitats a què fa referència l'apartat 1(les empreses públiques o privades que ofereixin serveis públics com ara les de transports, subministratments, de comunicacions i d'altres) incloses les factures i els altres documents de tràfic, s'han de fer almenys en català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen".

Per aquests motius, la Plataforma per la Llengua expressa les puntualitzacions següents:

- Exigeix a l'empresa elèctrica FECSA-ENDESA, que rectifiqui urgentment el tracte lingüístic discriminatori i prengui les mesures oportunes per fer complir la legislació vigent; i així mateix, mantingui una atenció respectuosa vers els clients catalans.

- Demana a l'administració catalana que actuï exigint a l'empresa el compliment de la normativa lingüística i, si s'escau, aplicant les sancions pertinents.

- Recomana als clients i usuaris que es puguin haver trobat, o es trobin en endavant, discriminats lingüísticament per FECSA-ENDESA, que facin una reclamació oficial a través de la mateixa Plataforma per la Llengua, o bé directament a l'Agència Catalana del Consum o a les Oficines de Garanties Lingüístiques de la Generalitat.

Opina

Configuració
 • fews 15 11

   
  Jo ja he enviat la reclamació, vinga tots¡¡¡¡
   

   
  http://www6.gencat.net/llengcat/ogl/queixes.htm
   
   
 • larsson 28.249 13 34 👍 3
  Imagineu la reacció dels espanyols enfront aquestes dues situacions:

  1) E.ON compra Endesa i hi ha una apagada a Madrid. Els afectats haurien de trucar a Alemanya on els atendrien en alemany o en anglès (llengua franca del món, que s'aprèn a les escoles espanyoles).

  2) En ple hivern, quan més falta fa la calefacció, hi ha un tall de subministrament de gas a Madrid. Els afectats haurien de trucar a la seu de Gas Natural (Barcelona), on només atendrien en català.
Publicitat
Publicitat

Fòrums

 • 9.173.962 missatges
 • 216.725 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat