Notícia

La Diputació de Barcelona inicia les obres per connectar els municipis amb la fibra òptica

La corporació supramunicipal invertirà prop de 19 milions d’euros per fer arribar la fibra òptica a 55 municipis i a més de 178.000 habitants potencials

La Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes d’abril, les obres per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 178.540 habitants potencials de la demarcació. El pressupost de licitació d’aquesta actuació és de 18.899.161,33 €

El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres, de titularitat pròpia.

El projecte es començarà a realitzar a partir d’aquest mes d’abril a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d’accés a la fibra òptica o només n’hi ha una, però s’hi pot actuar per millorar la competitivitat.

Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica. 

A la xarxa de transport soterrada, es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons. El conveni que la Diputació de Barcelona té, en aquesta matèria, amb la Generalitat permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació sobre les carreteres.


Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d’obsolescència  molt baix en la propera dècada.

La construcció de cunetes de formigó a les carreteres té diversos avantatges com són millores del drenatge i també de seguretat viària, al ser trepitjables pels vehicles. Aquestes cunetes de formigó també milloren la durabilitat del ferm i redueixen els costos de manteniment de la carretera. La utilització de les cunetes de formigó per a la fibra òptica també suposa una major protecció física del cablejat i també una protecció en cas d’inclemències meteorològiques.

La gestió de la nova xarxa anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), segons l’acord signat entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona.

Segons aquest acord, la Diputació de Barcelona serà la titular de la infraestructura destinada al pas d ela fibra òptica i el CTTI instal·larà i gestionarà el cablejat de fibra òptica pública a tota la xarxa i també n’assumirà els costos de manteniment. El conveni també contempla la creació d’una comissió estratègica i una tècnica per al seu seguiment, així com fer un balanç anual de les despeses i ingressos d’explotació de la xarxa.


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 9.283.480 missatges
  • 220.617 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat