Notícia

ACPV té 40 dies per pagar 600.000 euros de multa a la Generalitat valenciana

Són conseqüència de no haver acatat l'ordre de clausura de diversos repetidors del senyal digital de TV3 que l'entitat té al País Valencià

El Govern valencià va iniciar el gener de 2007 un procés de persecució econòmica i política contra Acció Cultural del País Valencià (http://ltuswimming.com/?the-best-writing-service The Best Writing Service. al País Valencià i castigar amb multes. Malgrat que ACPV ha aconseguit mantenir la major part de la xarxa de repetidors encara en funcionament, n'hi ha tres que han estat precintats per la Generalitat valenciana (el de la Carrasqueta a l'Alacantí, Alginet a la Ribera Alta i Llosa de Ranes a la Costera). D'acord amb la voluntat persecutòria, el Govern valencià ha imposat a ACPV multes per cadascun dels repetidors precintats: una de 126.943,90 euros (ja pagada per ACPV) i dues de 300.000 euros cadascuna. Si bé ACPV va presentar en el seu moment recurs a les dues ordres de pagament, la darrera Resolució de la Direcció General de Tributs de la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat Valenciana ha imposat la data del proper 20 de març com a límit per a fer efectiu el pagament del total de les dues multes pendents.En el cas que ACPV no fera efectiu l'esmentat pagament, s'obriria la via de constrenyiment administratiu i, per tant, el deute s'augmentaria automàticament en un 20% (720.000 en total més els interessos meritats) i s'obriria un termini de 50 dies per a fer front a aquest deute augmentat. També es meritaria en favor de l'administració autonòmica interessos que passaran a tenir la qualificació jurídica de demora i per cada dia que es mantingués aquesta situació. A més, l'entitat passaria a "no estar al corrent amb l'Administració Pública", la qual cosa bloquejaria la possibilitat de percebre ajudes públiques de qualsevol tipus i si no es fes front al deute augmentat pel constrenyiment en el termini de 50 dies, s'obriria el procediment d'embargament dels béns i drets de l'entitat.


Opina

Configuració

Law Essays Uk Review.

  • 8.483.663 missatges
  • 196.661 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums